Palmpasen

Beste jongens en meisjes,

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst. Een gezegende kinderdienst en veel plezier.
Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes Hosanna, hosanna en Daar komt hij aan

Het verhaal: Nu gaan we kijken naar een filmpje over Palmpasen
Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
Tussen hemel en aarde en Hij klimt met je mee  en Lang leve de Koning

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Kleurplaat Wie is die man?.pdf
- Woordzoeker Wie is die man?.pdf
- Werkblad Wie is die man?.pdf

Zegen: We sluiten af met het zegenlied.

Veel plezier en Gods zegen in deze week voor Pasen. Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

Namens de leiding van de kinderkerk en KingsKids.

Rots paasproject 2020

Boeken ter inspiratei De bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven,ook in onzekere tijden.
Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.                    

We denken daarbij bijzonder aan kinderen omdat deze nu onverwachts meer thuis zijn.
En aan kwetsbare en eenzame mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voor meer informamtie en het aanvragen van deze boeken verwijzen we u naar de website van het NBG: Boeken ter inspiratie

Het missionair team Eastermar

NBG logo

 

Beste jongens en meisjes,

De afgelopen weken waren we met de kinderkerk bezig met het Bijbel Basics paasproject “Tussen hemel en aarde”. Vanwege de coronamaatregelen zijn we hiermee gestopt, maar dat vinden we erg jammer. Daarom gaan we weer verder op een aangepaste manier.

We beginnen met een filmpje over het verhaal van deze week afspelen. Kijk en luister hier eerst naar.

Vervolgens zijn 2 leuke filmpjes opgenomen. Het eerst filmpje gaat over een wijs man. Hier kun je zien waar je op moet bouwen en waar niet op. Het tweede filmpje gaat over Het bouwen van mijn leven op een rots.

Verder vind je nog een kleurplaat huis bouwen en Werkblad paasproject. Deze kun je beide uitprintenom er mee aan de slag te gaan.

Een gezegende kinderdienst en veel plezier.

Namens de leiding van de kinderkerk en KingsKids.

Rots paasproject 2020

Oprop

Klokken troost

Hebt u de uitvaartdienst Ds Wim Stougie gemist?

Kijk dan op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10585 

Log in met

  • gebruikersnaam:  pge17
  • wachtwoord:  proef

 

In verband met het coronavirus is besloten om op 15, 22 en 29 maart de kerkdiensten (en alle andere activiteiten) te laten vervallen.

De kerkenraad

Coronavirius

Overlijden Wim

                                Overlijdensadvertentie

In 2017 zijn we begonnen met het gesprek tussen een aantal gemeenten in ons gedeelte van de Fries Wouden. Eerst als kennismaking met elkaar en met elkaars activiteiten. Dit eerste contact is uitgegroeid tot de vorming van de Ring Bûwekleaster, een belangrijk contact tussen de gemeenten in onze regio omdat dit de plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten, helpen en ondersteunen. We maken elkaar over en weer deelgenoot van het gesprek over hoe we kerk kunnen zijn en blijven in deze regio en we delen ook de zorgen rondom de toekomst van de kerk in het dorp met elkaar.

Het doel van de ring is dat gemeenten met elkaar in contact zijn en (daar waar mogelijk) samen met elkaar optrekken. Tot 2018 was dit een taak van de classis. Dat was meestal geen geliefde bijeenkomst omdat die gekenmerkt werd door de vele bestuurstaken waardoor het geloofsgesprek naar de achtergrond verdween. De Ring heeft geen bestuurstaken dus hier kunnen we ons echt richten op geloof en op samenwerken, daar waar dat kan en nodig is.
Nog voordat de classis Buitenpost opging in de classis Fryslân hebben we onze regio verdeeld in de ringen en is onze Ring Bûwekleaster gevormd.

Binnen een ring is een aantal gemeenten met elkaar verbonden en hebben als taak deze verbondenheid zichtbaar en vruchtbaar te maken en willen we het besef levend houden dat het christelijke geloof niet ophoudt bij de grens van eigen dorp of stad.
In de ring kan op allerlei manieren ontmoeting gebeuren:
• gemeenteleden komen bij elkaar om samen te spreken over het geloof, over wie God, wie Christus voor hen is, over de invulling en beleving van kerkdiensten enz..
• voorzitters van kerkenraden zoeken elkaar op om de uitdagingen en zorgen met elkaar te delen
• diakenen overleggen over een gezamenlijke aanpak van problemen en de opzet van projecten
• kerkrentmeesters wisselen goede ideeën uit en delen hun expertise en zorgen
• in de ring wordt een kerkendag georganiseerd of een tocht langs kerkgebouwen.

De Ring Bûwekleaster omvat de volgende gemeenten:

1. Prot. Gem. Kootstertille
2. Prot. Gem. Augustinusga
3. Prot. Gem. Drogeham
4. Prot. Gem. Harkema
5. Twijzel – De Oerdracht
6. Twijzel - Petruskerk
7. Prot. Gem. Rottevalle
8. Prot. Gem. Surhuisterveen-Boelenslaan
9. Prot. Gem. Surhuizum
10. Prot. Gem. Jistrum
11. Prot. Gem. Eastermar

De predikanten en Kerkelijk Werkers van de Ring Buwekleaster en vormen samen één werkgemeenschap met de predikanten en kerkelijk werkers van de Ring Kollum-Buitenpost.

Ds. Jan Glas

Contactpersoon Eastermar: Jan Boersma

Al vanaf jonge leeftijd zwalkt Dorien door de natuur in het coulisselandschap bij Eastermar en Harkema. Veel mooie en bijzondere momenten heeft ze mee gemaakt en vast kunnen leggen. Natuur is voor haar de grote inspiratiebron waar ze thuis in haar atelier heerlijk mee aan de slag kan en dit kan vertalen naar het doek. Het is haar grote passie en de meeste schilderijen bevatten momenten waar ze mooie of bijzondere herinneringen aan heeft.
Door te exposeren wil ze iedereen in de gelegenheid stellen om mee te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.

De tentoonstelling is vanaf t/m 4 april 2020 ('s zondags na de kerkdienst) te bezichtigen. Dus vanaf 10.30 - 12.00 uur. Dit geldt niet wanneer de kerkdienst om 11.00 uur begint. Raadpleeg www.pgeastermar.nl voor de aanvangstijden van de kerkdiensten.

Ook is bezichtiging mogelijk op aanvraag.
Afspraken kunnen worden gemaakt met de koster (tel 06 14 97 06 21) of per email (koster@pgeastermar.nl).
Voor meer informatie over (het werk van) Dorien van der Meer verwijzen we naar haa Websiite http://www.atelierdorien.nl/home
Ook kunt u haar een email sturen atelierdorien@gmail.com

 Paul Dijkstra Paul Dijkstra Paul Dijkstra

Paul Dijkstra Paul Dijkstra

A- A A+