De AED hangt aan de muur bij De Hege Stins!

De actie 'Hart voor It Heechsân' is geslaagd en intussen is de de AED kast kosteloos geplaatst door Sipke Hoekstra.
Vrijdagavond 7 juni jl. heeft de werkgroep de AED klaar gemaakt voor gebruik. Middels een code kan de AED kast worden open gemaakt en kan de AED gebruikt worden bij een reanimatie. Stel dat er een reanimatie moet plaatsvinden, dan krijgen de mensen die zich hebben laten registreren bij hartslagnu.nl deze code via een sms. Tevens krijgen zij door waar de reanimatie moet plaatsvinden. Zij kunnen dan zo snel mogelijk de AED ophalen en naar de betreffende persoon toegaan.

In september zijn er maar liefst 3 cursusavonden gepland voor AED en reanimatie. Er hebben zich 46 cursisten aangemeld, waar we erg blij mee zijn. Daarna zullen er meer mensen volgen die zich kunnen aanmelden bij hartslagnu.nl. Het is belangrijk dat veel mensen de AED kunnen bedienen en durven starten met reanimatie, dan pas heeft de AED ook echt zin op It Heechsân.   

De cursisten hebben intussen per mail bericht gehad over de cursus en de groepsindeling. Mocht dat niet het geval zijn, kijk dan eerst even in de ongewenste map, zit daar de mail ook niet in, dan graag een mail sturen naar Heechsan@outlook.com. De cursus wordt gegeven in De Hege Stins, deze ruimte wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Tevens neemt De Hege Stins de stroomkosten voor de AED voor zijn rekening.

Buorskip Heechsân heeft er voor gezorgd dat wij flyers en posters voor deze actie hebben kunnen maken.

We willen nogmaals alle donateurs, Sipke, De Hege Stins en Buorskip Heechsân  hartelijk danken!

Namens de werkgroep 'Hart voor It Heechsân',

Nico, Willem, Marit en Sietske

AED Hege Stins

Beste mensen,
Onlangs vond ik het koopbewijs van de oude beamer en laptop, het tafeltje en het scherm. Ja waar blijft de tijd en toen kwam ik tot ontdekking dat ik de PowerPoint al 12 ½ jaar maak. Een paar keer per jaar krijg ik vervanging door Aly vanwege de Kerk-School en Gezinsdiensten. Wanneer Michel nu beamerdienst heeft maakt hij sinds dit jaar ook de PowerPoint.
     Ja er is veel veranderd wat betreft de beamer en de laptop. Ik moet er niet meer aan denken om elke keer wanneer ik beamerdienst had om alles te installeren. Het tafeltje moest op de goede manier staan, de voorste poten hoger dan de achterste. Soms maakten we ook gebruik van lucifersdoosjes om de juiste hoogte te krijgen. Voor diegene die achter je zaten was het altijd een probleem om alles goed te zien. Elke keer moest alles weer opgeruimd worden in de desbetreffende tassen. Een vaste opstelling was geen mogelijkheid want we hadden toen in beide kerken dienst.
     Nu we elke keer naar dezelfde kerk gaan is er heel wat veranderd. De beamers hangen aan het plafond, de laptop heeft een vaste opstelling en tevens hebben we nu ook een mengpaneel. Er is geen scherm meer in gebruik want de muren zijn een perfecte oplossing.
     Ook is Kerk – TV geïnstalleerd en kunnen mensen thuis de dienst direct volgen. Wanneer de kinderkerk iets op het toneel doet kunnen we dit via de beamer laten zien. Ja er zijn veel meer mogelijkheden.
Bij trouw- en rouwdiensten wordt de laatste tijd steeds meer een beroep gedaan op beamerdienst. Ondanks dat het maken van een PowerPoint een aantal uren tijd vraagt vind ik het altijd weer een nieuwe uitdaging.
Maar heeft u tips of verbeterpunten dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten van Tine Hoekstra – Twijnstra.

Beamer dienst

Het zal je maar gebeuren dat de koster je uitnodigt om de klokken "even te luiden". Het overkwam Femke en Renske van de Sluis. En dat was werkelijk vet cool. Maar ook oppassen. De klokken zijn sterk en trekken je zo naar boven.

Lintje Tine 2 Lintje Tine 2

Der binne in soad minsken dy't "achter de schermen" harren ynsette foar ús tsjerke. Jo sjogge harren net en jo hearre harren ek net. Dochs kin in tsjerke net sûnder sokke minsken. Nim no bigelyks de "sintetellers". Dat binne  de minksen dy 't de kollekten telle. Meastentiids dogge hja dat om de 4 wiken. By ekstra tsjinsten om Peaske en Kryst hinne in wike earder.

Mei in kopke kofje en koeke fan Hillie is it hiel goed te dwaan :-)
Op de foto sjogge jo de ploech yn aksje: Ids Groenewoud, Jan de Jong en Taeke Hiemstra. Jo kinne oan de gesichten fan de mannen wol ôflêze: dit is in serieuze saak.

Linksachter op de foto sjogge jo de telmasine foar de munten; papierjild en kollektebonnen wurde mei de hân teld. Eltse kollekte wurdt apart teld en op in laptop ynfierd yn in rekkenprogramma.
Mei de opbringst fan de bernetsjerke en kofjebuskes komt it totaal dan per kear op sa’n 20 tellingen.

Oan de ein wurdt dúdlik hoefolle de opbringst yn syn gehiel is: foar de diakonij en hoefolle oan jild der nei de bank giet. Twa man bringe it jild fuortendaliks nei de bank. Dêr wurdt alle jild (as kontrôle) wer opnij teld.

Dêrnei giet de hiele administraasje nei de skathâlder.
Dy soarget der foar dat alle opbringsten op it goeie plak telâne komme.

Sa giet dat dus yn syn wurk.

sintetellers

Op de vergadering van de kleine kerkenraad op 8 mei 2019 is het Plan van Aandacht (beleidsplan) gepresenteerd. De kerkenraad had een paar kanttekeningen, maar heeft vooral met veel waardering kennis genomen van wat de werkgroep heeft voorbereid. De gemeente mag de komende tijd ook nog rekenen op de inzet van de werkgroep, die samen met de gemeente en de kerkenraad wil gaan zorgen dat we samen de stappen zetten die we ons voorgenomen hebben. Het is niet heel dik geworden en goed te lezen: Plan van Aandacht2019-2023. Het stappenplan biedt de aandachtspunten voor de komende jaren:  Stappenplan PvA. Mocht u in gesprek willen, neemt u dan contact op met diaken Jan Boersma.

Tot haar grote verrasssing heeft Tine Hoekstra (één van onze scriba's) gistereren een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet als vrijwilliger gedurende een lange reeks van jaren. Haar werk voor onze kerk is daarbij ongetwijfeld van grote invloed geweest. Naar verluid heeft ons oud gemeentelid Bep van Veen bij de totstandkoming van deze onderscheiding nadrukkelijk een rol gespeeld. Gisteren werd Tine met een smoesje naar De Pleats gelokt waar onze burgemeester de ondescheiding (namens de koning) heeft uitgereikt.

Over de reden voor deze onderscheiding wordt de volgende toelichting gegeven: 

Mevrouw Trijntje Geertje Hoekstra-Twijnstra uit Eastermar (63)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoekstra-Twijnstra zet zich al sinds 1986, meer dan 33 jaar, in als vrijwilliger bij de PKN-kerk in Eastermar. Ze was onder andere voorzitter en later bestuurslid van zangkoor ‘Ta Gods Eare’, leider van jeugdclubs, bestuurslid van een jonge vrouwengroep, leider van kindernevendienst, lid van de bazaarwerkgroep, bestuurslid van de jeugdraad, ouderling en lid van de beamerwerkgroep. Vanaf 1998 begon Mevrouw Hoekstra-Twijnstra als voorzitter van de werkgroep Eastermar van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Vanaf dat moment is zij de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in haar woonplaats en in het rayon. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Hoekstra voorzitter van Personeelsvereniging ’t Skewiel. Sinds 2013 zet ze zich in als voorzitter van haar eigen buurtvereniging It Fjouwerkant in Eastermar

Wij feiliciteren Tine van harte met deze prachtige onderscheiding.

Lintje Tine 2  Lintje Tine 2

De foto’s geven een impressie van de indrukwekkende vertelling van het lijdensverhaal van Jezus op Goede Vrijdag. Van het laatste avondmaal met Zijn discipelen tot aan de kruisiging op Golgotha werden de gebeurtenissen levend gemaakt in de vorm van muziek, zang en toneel. De verschillende rollen werden gespeeld door een deel vaste spelers van gospelband ‘Passion for Christ’ en een groot aantal gastspelers uit onze gemeente.

Missionair Team Eastermar i.s.m. gospelband ‘Passion for Christ’

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Ouderbrief 31 3 2019

Op 6 maart j.l. was er een Bijbelkwis in de Hege Stins, georganiseerd door het NBG. Tine Hoekstra had de leiding in handen van deze avond. Samen met 12 anderen was ik benieuwd of ik een 'Bijbelkenner' ben en dus deed ik mee. Om de allergrootste spanning af te voeren, zongen we eerst een lied en luisterden we naar een gedicht door Tine. Toen de kwis van start ging zat iedereen echter verbeten boven zijn blaadje om antwoorden te omcirkelen. De vragen werden gesteld in een paar categorieën, zoals 'uitspraken van Jezus'. Weet jij toevallig van wie de dochters Jemima (duif), Kesia (kaneelbloesem) en Keren-Happuch (poederdoos) zijn in de Bijbel? Dan had je zeker kans kunnen maken op een prijs, want dit was wat mij betreft wel een van de moeilijkste vragen. Misschien door de spanning, maar er werd wat afgelachen tijdens de kwis en het was dus gezellig. Ik was toch nog wel blij met 23 van de 35 vragen goed beantwoord, maar er kan maar 1 winnaar zijn en dat was Rienk Brouwer met 29 van de 35 vragen goed beantwoord. Hij ging naar huis met een fraaie 'wisselbeker', een NBG-mok, en natuurlijk eeuwige roem. Ik hoop een volgende keer weer van de partij te zijn.

Groet, Jan Bijlsma

beker bijbelkwis

Op woensdag 14 mei jl. was er aansluitend aan de Bidstond een gemeenteavond die in het teken stond van het nieuwe beleidsplan van de PG Eastermar, het zogenoemde “Plan van aandacht”.
Wij, de commissie die zich hiermee bezighoudt, hebben laten zien welk proces we doorlopen hebben en wat dit tot nu toe aan speerpunten en onderwerpen voor de komende jaren heeft opgeleverd.
De aanwezige gemeenteleden zijn vervolgens in kleine groepjes eveneens met de vraagstukken aan de gang gegaan en hebben daarmee ook hun inbreng kunnen doen. We vonden het erg fijn om op deze avond eveneens te merken dat de betrokkenheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente groot is.
De commissie hoopt nu met de breed opgehaalde informatie in de komende weken de vertaalslag naar een “Plan van Aandacht” te kunnen maken. Hier kunnen we als gemeente de komende jaren mee vooruit!!
Wij zien ook dit laatste deel van de totstandkoming met vertrouwen tegemoet!

Namens de beleidsplancommissie,
Wietske van der Zee

Henk Poot  Henk Poot

Henk Poot

Henk Poot

 

A- A A+