Ds. Martina Stougie – de Wit

Het leven kan wonderlijk lopen. Ik ben een stedeling in hart en nieren. Geboren in een miljoenenstad (Wenen), kwam ik terecht via Rijswijk, en Amsterdam in een klein dorpje in Friesland, in Eastermar. Mijn studie theologie volgde ik in Amsterdam, Apeldoorn en Kampen, en mijn werkervaring deed ik op in Amsterdam, Zaandam, Zwolle en Leeuwarden. Die werkervaring bestond voornamelijk uit kerkelijk jeugdwerk, zowel plaatselijk als provinciaal. Zo werkte ik op het toenmalig Provinciaal Hervormd Bureau in Zwolle als consulent Kerk &Jeugd voor de classes Kampen en Flevoland. Heel bijzonder was het om zo op te trekken met al die vrijwilligers binnen de PKN in al die verschillende gemeenten. Allemaal met een verlangen: het evangelie doorgeven aan de jongere generaties.

Het werk dat mijn allergrootste passie heeft, is het werken “aan de rand”; aan de rand van de kerk en aan de rand van de samenleving. Bij het Leger des Heils in Amsterdam werkte ik bij het vrouwenpastoraat. Het werk onder straat-, raam en tippelprostituées.

Uiteindelijk kwam ik terecht in Eastermar. Vanaf 2006 als kerkelijk werker en vanaf juni 2013 als predikant. Al snel volgde de volgende bevestiging als predikant; nu van de PKN te Raard/Foudgum in combinatie met Hantum. Het is veel, maar ik werk en woon hier met veel plezier. Het geloof dat God mij/ons hier geroepen heeft en dat het Zijn kerk is waarin we werkzaam mogen zijn, dat maakt me dankbaar en ook gerust. Het hangt immers uiteindelijk niet af van mijn inzet, maar het is God die Zijn kerk bewaart.

Martina

Contact

U kunt de predikant mailen via: predikant@pgeastermar.nl
Ook kunt u haar rechstreeks bellen op (06) 27 35 78 46

A- A A+