Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Privacy Statement

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden. Het Privacystatement is bedoeld om kerkleden en externen te informeren hoe binnen de PKN met de gegevens wordt omgegaan.  Ook de Protestantse gemeente van  Eastermar neemt hierin haar verantwoordelijkheid en heeft een Privacystatement opgesteld.

Bedoeld Privacystatement vindt u  hier