Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Kerkrentmeesters

De Kerkrentmeesters regelen de zakelijke kant van de kerk. De geldwerving, het beheer van de gebouwen, het regelen pachtzaken en het optreden als werkgever voor de mensen die in dienst zijn bij de kerk.

Logo Kerkrentmeesters

Ieder jaar stelt het College van Kerkrentmeesters een begroting van inkomsten en uitgaven op. In de begroting en jaarrekening staan de inkomsten uit de actie Kerkbalans, inkomsten uit pachten en collecten. Maar ook de uitgaven voor het personeel en het onderhoud van de gebouwen. De begroting is voor iedereen in te zien in het kerkblad De Paadwizer.

De Protestante gemeente van Eastermar is een ANBI geceertificeerde instelling. Alle gegevens betreffende ANBI vindt u in

ANBI_gegevens_2021.pdf

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het College van Kerkrentmeesters. U kunt hiervoor een email sturen naar: penningmeesterkrm@pgeastermar.nl

Het college van Kerkrentmeesters bestaat uit:

Klaas Dijkstra, voorzitter/penningmeester
Sytze Hoekstra
Halbe de Vries
Wopke Wobbes
Michel Zandstra

Amanda Wiersma-Hoekstra (kerkelijk bureau)

Koster/Beheerder: Sietske Venema (tel: 06 22 01 97 10‬) email: koster@pgeastermar.nl