Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Groeigroep


De Gemeente Groei Groepen zijn gespreksgroepen, waaraan gemeenteleden en andere belangstellenden kunnen deelnemen. In een Gemeente Groei Groep wil men aan de hand van bijbelse thema's het geloof met elkaar delen. De visie is, door met elkaar in klein verband over het geloof te praten, het persoonlijk geloof te laten groeien en de gemeente op te bouwen. In kleine kring kan het geloofsgesprek in de diepte worden gevoerd. De kleine kring biedt bescherming en vraagt elkaars vertrouwen.
Het concept van de Gemeente Groei Groepen is ontwikkeld door de Stichting Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Van daaruit betrekken wij ook ons materiaal. De groeigroep wordt geleid door een gespreksleider. Om de twee weken ontmoet men elkaar in een huiskamer, dat kan op een vaste plek zijn of om de beurt bij een van de deelnemers. Elke avond begint met een introductie op het thema. Meestal wordt er een aantal liederen gezongen. Aan de hand van aandachtspunten en vragen over het Bijbelgedeelte wordt het gesprek aangegaan. Het gebed voor elkaar, de gemeente en alles wat daarmee samenhangt neemt een belangrijke plaats in.

Om zo goed mogelijk een groep te kunnen leiden, worden de gespreksleiders regelmatig toegerust door de eigen predikant. Een groep telt maximaal tien deelnemers. Groeit het aantal daarboven, dan wordt er een nieuwe groep gevormd.