Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Kom op de fiets naar de bevestiging van Ds Timmer.

fiets 17 3

Het schiet al aardig op. De 17de maart is het zover: de bevestiging van Ds Timmer als predlkant in de Protestante gemeente van Eastermar. En dat gaan we vieren natuurlijk, met veel mensen. We verwachten bij de bevestigingsdienst dan ook velen, zowel uit ons dorp als van buiten. En dat betekent een grote toestroom van auto's. Om alle gasten in ieder geval een parkeerplekje te kunnen geven bij De Hege Stins vragen we aan alle mensen uit de buurt om zoveel mogelijk op de fiets te komen. In ieder geval hebben we geregeld dat er verkeersregelaars zijn om de toestroom in goede banen te leiden. Mogen we op u rekenen?

Alvlast hartelijk dank voor uw medewerking namens
het college van kerkrentmeesters

 • Aangemaakt op .

Ynsammeling foar Moldavïe/Oekraïne

Wy meie wer los: Ynsammelje foar Moldavië en Oekraïne.

Understeande produkten en goederen meie wer brocht wurde by  B. de Jong, Sumarderwei 3 yn Eastermar.
Wat kinne wy brûke?

 • Lang hâldber iten. Riis, pasta, ierdappelpuree, blik of potgriente, brune beanen, capucijners. Drûche sop, splitjerten, havermout, sinneblom-oalje.
 • Hygiëne produkten, todkeboarstels, toskepûts, sjampo, sjippe, maadmferbân, tampons, luiers, pampers, waskmiddels, inkontinentie materiaal (oanbrukte pakken ek prima, wy kin alles brûke).
 • Restanten tegels (wc, badkeamer) fanôf 3 m2.
 • Tekenmateriaal: potleaden, kleurpotleaden, tekenpapier en kleurboeken.
 • Lytse skoallemeubels.
 • Aggregaten, goed wurkjende elektryske ferwaarming.
 • Bernefietsen.

Gjin inbring fan klean!! 
Der stiet noch in soad klean wat de foariche kear net mei koe.

Wy dogge it wer yn gearwurking mei Stifting Menssenkinderen.
Dogge jimme wer mei? Soe moai wêze.

Tige tank yn 't foar

Ut namme fan de wurkgroep: Hetty Kramer-Zeilstra

 • Aangemaakt op .

KingsKids 4 februari

Zondag 4 februari was er weer een prachtige Kingskids viering. Het thema was deze ochtend “ga je mee? Ja of Nee".

We zijn allemaal wel eens op vakantie geweest zonder echt te weten wat er precies was/is. Dit is dan onbekend. Ook in de bijbel is er een verhaal wat gaat over reizen naar het onbekende.

Het verhaal van Ruth en Naomi, Ruth gaat met Naomi mee, weg uit haar eigen land want ze wil bij Naomi en bij God horen. Ze kiest voor het onbekende.

Het sleutelvers wat erbij hoorde  was “uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”.

Na het verhaal en de bijpassende liedjes zij we gaan knutselen. We hebben een schilderij gemaakt. Zonder te weten wat we gingen maken. Dit door middel van verf en bellenblaas. Wanneer het schilderij is opgedroogd zie je pas echt wat je hebt gemaakt.

In de kerk hebben we nog gezongen “Ga je mee, zeg niet nee” en deden we een polonaise  door de kerk. Het was weer een geslaagde ochtend.

We hopen jullie dan ook graag allemaal weer te zien op zondag 7 april!

Tot dan!

KingsKidsteam  Jannie, Atsje, Willy, Sjoukje, Jetske

Kingskids 4 2 2024

 • Aangemaakt op .

Tsjerkeriedsleden socht!

Takommende maitiid is it wer safier.
'Nije' tsjerkeriedsleden wurde wolkom hjitten en fan 'âlde' tsjerkeriedsleden wurdt ôfskied naam.

Mar de nije tsjerkeriedsleden ha wy noch net.
Dêrom hjir in oprop oan alle gemeenteleden om ris nei te tinken oer in pear jier meidwaan as tsjerkeriedslid.
Wy sykje:

 • in Tsjerkerintmaster
 • in Alderling
 • in Diaken
 • in Pastoraal wurker

Doch mei en stel jo beskikber om mei ús de skouders ûnder it tsjerkeriedswurk te setten.

De skriba's

Ferkiezings 2024

 • Aangemaakt op .

Week van gebed 21-28 januari

Van 21 tot 28 januari is de week van gebed.

Aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan staat de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: “Heb God lief en de naaste als jezelf".

Het materiaal is afkomstig van christenen uit Burkino Faso. In een land en regio met sterke religieuze verdeeldheid, werken zij samen. Van hun geloofsmoed kunnen wij leren om ook in eenheid te bidden. 

In Eastermar vinden de volgende gebedsbijeenkomsten plaats in De Hege Stins van 19.00 - 19.30 uur.
De leiding is in handen van verschillen organisaties en wel als volgt:

 zondag 21/1  De jeuugdgroep
 maandag 22/1  De kerkenraad
 dinsdag 23/1  De gebedsgroep
 woensdag 24/1  De diakonie
 donderdag 25/1  Gabe Taekema en Jan Bijlsma

Voor meer informatie verwijzen over de week van het gebed verwijzen we graag naar de website van de week van gebed.nl 

Hebr u vragen dan kunt u contact opnemen met Dieuwke de Vries 0512-364161

 • Aangemaakt op .

Alphacursus

Alpha cursus

 • Aangemaakt op .

Actie Kerkbalans 2024

 Kerkbalans 2024 3   Kerkbalans 2024 4 

 

Actie Kerkbalans komt er weer aan.

Geef je óm de kerk,

geef dan aan de kerk.

 

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari.

Geef je om de kerk? Doe dan mee.

Samen kunnen we in Eastermar van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

Alvast dank voor uw steun,
College  van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2024 1

 • Aangemaakt op .

Oliebollenactie

Oliebollen_2023.png

 • Aangemaakt op .

Krystnacht konsert

Schermafbeelding_2023-12-09_om_20.53.45.png

 • Aangemaakt op .

Vacature predikant is ingevuld.

 

Op de gemeenteavond, gehouden op 23 november 2023, werd ds G. Timmer uit Sint Jansklooster voorgesteld aan de gemeente in Eastermar.

Er waren 93 gemeenteleden op deze avond aanwezig. De kerkenraad stelde de gemeente voor ds Timmer te beroepen.

Hierover werd schriftelijk gestemd. De uitslag van de stemming was dat alle aanwezige gemeenteleden hebben voorgestemd.

Op 30 november 2023 werd de beroepsbrief overhandigd en door hem ondertekend. 

Ook het bericht van aanneming van beroep werd ondertekend.

Op 17 maart 2024 is de bevestigingdienst van ds. G. Timmer in De Hege Stins.

Wij zijn als kerkenraad dankbaar dat ds. G. Timmer het beroep heeft aangenomen. 

De scriba’s

Nico en Tine Hoekstra 

 • Aangemaakt op .

Meer artikelen …