Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Ds Van Velzen met emeritaat

Ds Gerard van Velzen is ooit begonnen als predikant in de Hervormde gemeente van Eastermar. Het was zijn eerste gemeente. Ik herinner mij ds Van Velzen goed. Hij was hier predikant in 1988 toen we in Eastermar kerkasiel verleenden aan de familie Lahdou. Als voorzitter van de comissie Kerkasiel werkte ik nauw met hem samen en heb ik hem leren waarderen.

Vanaf 2015 is ds Gerard van Velzen verbonden aan de Protestantse gemeente van De Lier. Elk jaar konden we hem weer in Eastermar begroeten, nu als gastpredikant.

Deze zomer gaat hij met vervroegd emeritaat en neemt hij op 23 juni 2024 afscheid in een kerkdienst in de Domkerk, Hoofdstraat 51 te De . De dienst begint om 10.00 uur. Voor de dienst (vanaf ca. 9.30 uur) is er voor genodigden nog de mogelijkheid een kopje koffie in de kerk te drinken. Na de dienst is er koffie/thee, wat lekkers en een drankje in de kerk, waarbij persoonlijk afscheid kan worden genomen van Gerard en zijn vrouw Marian. Hierna is er om 13.00 uur nog een broodmaaltijd voor de genodigden.

Onze gemeente heeft een uitnodiiging gekregen en daarom kan ieder die dat wil hierbij aanwezig zijn. Hebt u belanmgstelling mee te gaan meld u dan voor 10 juni aan bij onze scriba Tine Hoekstra. Wanneer we weten hoeveel mensen meegaan kunnen we het vervoer organiseren.

Elle Hoekstra

Van Velzen 2018

  • Aangemaakt op .

KingsKids 26 mei 2024

Op zondag 26 mei was de laatste Kingskids viering van het seizoen en mochten we deze viering vieren met 21 kinderen.

Het thema van deze zondag was: “Voor alles is een eigen tijd”.

We kunnen de tijd niet uit ons leven wegdenken. Soms gaat de tijd langzaam en soms vliegt de tijd. We besteden onze tijd nuttig of we verknoeien hem. Als iets leuk is, zouden we de tijd wel stil willen zetten, een andere keer willen we de tijd overdoen. Er zijn mooie tijden in het leven en minder mooie tijden.  

Wintertijd, zomertijd, etenstijd, bedtijd, speeltijd, schermtijd, Prediker leert ons dat er voor alles een tijd is.

We begonnen de viering met liedjes zingen die bij het thema pasten. 
En lazen het verhaal van Prediker.

Het sleutelvers wat daar bij hoort is:

 “Er is voor alles in het leven een geschikte tijd”  Prediker 3:1

We hebben stilgestaan bij het afscheid van groep 8. Die waren deze keer voor het laatst en wie weet zien we ze tijdens de vieringen het volgend seizoen als hulp bij de KingsKids vieringen. We vierden dit met eierkoek versieren.

Het werkje wat we hebben gemaakt zijn emoticons. Ook zonnebloemzaadjes zaaien want ook mochten de kinderen van groep 8 groeien tijdens de KingsKids vieringen.

Het afgelopen seizoen hebben wij als team genoten van jullie komst en vonden de inbreng van de kinderen superleuk.

Wij verwelkomen jullie graag weer in het nieuwe seizoen.

De eerstvolgende keer is met de startzondag op 8 september 2024 

Wij wensen iedereen een mooie en zonnige zomer toe!


Het KingsKidsteam 

Jannie, Sjoukje, Willy, Atsje, Jetske

Kingskids 26 5

  • Aangemaakt op .

Afsluiting beroepingswerk

Op 24 mei zijn ter afsluiting van dit seizoen de kerkenraad en de beroepingscommissie bij elkaar geweest.

De voorzitter bedankte de beroepingscommissie voor hun goede inzet. 

Tevens werden de aftredende en zittende ambtsdragers bedankt.

De nieuwe ambtsdragers werden welkom geheten. 

Wij zijn dankbaar dat de kerkenraad nu weer voltallig is. 

De scriba’s

Kr bc

  • Aangemaakt op .

Tentdienst dorpsfeest

Zondag 30 juni Tentdienst op De Komerk met medewerking van Joy for people uit Dokkum

Thema van de dienst is  ” Goodness of God”.

Aanvang 19:30

Joy for People

  • Aangemaakt op .

Dank van de voedselbank!

Onderstaand bericht kwam binnen bij de organisatie van de voedselbank Eastermar.

Namens het bestuur van Voedselbank Tytsjerksteradiel 'Mei inoar ien' wil ik de donateurs en inwoners van Eastermar hartelijk danken voor hun betrokkenheid bij de inzameling van producten voor de voedselbank.

Bijdragen en producten op welke manier ook blijven helaas nodig. Daarmee kunnen we voedsel blijven verstrekken aan de mensen die het even nodig hebben.

Met vriendelijke groet,
secretaris Gerrit Kroese  

  • Aangemaakt op .

Pastorie te koop

Verkoop pastorie E.M. Beimastrjitte 71

 

Onze nieuwe predikant heeft besloten om niet in onze pastorie te gaan wonen. Dit past in de huidige trend dat predikanten steeds vaker kiezen voor een eigen woning.

Het ziet er naar uit dat op 1 juli a.s. de wet vaste huurcontracten ingaat, dit betekent dat we de pastorie niet meer tijdelijk kunnen verhuren maar alleen voor onbepaalde tijd.

Het College van kerkrentmeesters ziet het niet als haar taak om langdurig als verhuurder op te treden. Het College is dan ook van plan om de pastorie te gaan verkopen.

De pastorie is inmiddels getaxeerd door een makelaar en we gaan nu het verkooptraject verder voorbereiden. 

Voor verdere informatie kunt u terecht bij kerkrentmeester Wopke Wobbes (06-83320680 of w.wobbes@hetnet.nl).

 

pastorie

 

 

  • Aangemaakt op .

KingsKids 7 april 2024

Op een zonovergoten zondagochtend 7 april was er weer een Kingskidsdienst, het thema van de dienst van vandaag was Open je oren!

We begonnen deze Kingskidsviering met raad het geluid! We hadden verschillende geluiden die de kinderen moesten raden. Dit ging hen goed af. Nadien luisterden we naar het verhaal van Samuel en Eli. 

Het sleutelvers uit de bijbel dat hierbij hoorde was:     

“Toen kwam de Heer naar Samuel toe. En net als de andere keren riep hij : “Samuel, Samuel!”

en Samuel zei: “Spreek Heer. Ik ben uw dienaar. Ik luister..”

1 Samuel 3:10

 

Het werkje wat de kinderen hebben gemaakt waren een band met oren gemaakt met de tekst ‘Spreek, Heer, ik luister’ en een bekertjestelefoon.

Tijdens het knutselen hebben we het liedje ja=ja nee=nee beloofd=beloofd gezongen, die we vervolgens samen met de gemeente hebben gezongen. 

Het was een geslaagde ochtend en hopen jullie de volgende keer weer te zien!  Neem een vriendje of vriendinnetje mee om dit ook met jou te vieren. De volgende KingsKids is op 26 mei,     

Tot dan! 


Het KingsKidsteam 

Jannie, Sjoukje, Willy, Atsje, Jetske

Kingskids 7 4 2024 1

  • Aangemaakt op .

Diensten Paascyclus

Paascyclus 2024        
         
  datum aanvang voorganger Bijzonderheden
Witte donderdag 45379 19.30 ds. H.J. de Groot,  Heilig Avondmaal
Goede vrijdag 45380 19.30 ds. G. Timmer  
Stille zaterdag 45381 21.00 missionair team Paaswake
Pasen 45382 9.30 drs. J. Kerkhof – de Vries  
         
  • Aangemaakt op .

Temajûn "Ik wol net mear"

Ik wol net mear

  • Aangemaakt op .

World Servants en Gerbrich

Op donderdag 4 april treedt Gerbrich & it GRUTTE GUOD op met hun programma Trav'lin in the footsteps in De Pleats in Burgum om 20.00 uur. Dit is ten bate van World Servants actiegroep Eastermar voor het bouwen van een kleuterschool in Sierra Leone. Aanmelden kan via geef.ws/musicnight of scan de QR code.

Helpt mee en kom langs op 4 april.

Jan Bijlsma

IMG-20240307-WA0000.jpg

  • Aangemaakt op .

Meer artikelen …