Schermafbeelding 2019 09 15 om 21.33.18

Net als voorgaande jaren ook nu weer een formele “aftrap” voor al het winterwerk binnen onze kerkgemeenschap. Vandaag was het dan zover: Startzondag. Maar deze keer wel een bijzondere, smaakvolle startzondag. Vanaf 10.00 uur was iedereen welkom voor een kop koffie met wat lekkers”. Dat lekkers bestond dus uit een plakje overheerlijke cake, gebakken door eigen gemeenteleden.

                                st zondag 1       

                              st zondag 2

Dit koffiedrinken mondde uit in een inspirerende kerkdienst met Ds Martina Stougie. Het thema was “Helden”. Niet duidelijk werd of het met dit thema te maken had maar ouderling van dienst Joeke van der Heide verscheen (als held?) op sokken om de afkondigingen te doen. 
De dienst werd prachtig opgeluisterd door “eigen muzikaal talent”, ons gouden duo: Sara Stougie (vleugel) en Elise Westerhof (zang). Maar ook Wietske van der Zee nam ons met zang ‘op sleeptouw’ om een nieuwe melodie ook melodisch te laten klinken (en met succes).   st zondag 3
                                ST zondag 14

Alexandra was onze lectrice en las uit Hebreeën over “de galerij der helden”. Het thema werd door Martina uitgediept maar ook in het vooruitzicht gesteld: komend winterhalfjaar zal dit thema nog meerdere keren terugkomen.

   Na de preek werd aandacht besteed aan het Plan van aandacht en de verdere uitvoering van dit plan. Op ludieke wijze werd door Wietske van der Zee een Hylke Tillema nogmaals duidelijk gemaakt waar het allemaal om gaat.         st zondag 4
st zondag 5 Vervolgens was het de beurt aan de jeugd. Kingskids, kinderkerk en tienerkerk kwamen (massaal) de kerkzaal binnen, gewapend met katapulten en proppen. De proppen werden “met overgave” afgevuurd op de gigantisch grote Goliath die eerst werd opgebouwd. Tegen zoveel katapultgeweld was hij natuurlijk niet bestand en al gauw stortte hij dan ook in elkaar.

Na afloop van deze “geestelijke versterking” was het toe aan “versterking van de inwendige mens”.

Iedereen was in de voorgaande weken uitgenodigd om deel te nemen aan een barbecue en maar liefst 180 (!) gemeenteleden hadden deze uitnodiging aangenomen.

In de ontvangstruimte stond een lange tafel opgesteld met allerlei salades, vruchten en wat al niet meer. Alles gemaakt en aangeleverd door gemeenteleden. Er waren buiten 3 barbecues opgesteld (waarvan 1 bestemd voor de kinderen). Dankzij kundige vleesbakkers kon iedereen van een voortreffelijke maal genieten in een gezellige en ontspannen sfeer. De muzikale omlijsting kwam van Oebele Wagenaar.
Kortom, een zeer geslaagde start van het winterseizoen.
Zie ook bijgaand filmpje voor een sfeerimpressie.

 st zondag 6 st zondag 6 st zondag 6

st zondag 6 st zondag 6  st zondag 6

st zondag 6 st zondag 6

 

 

 

Tjitske de Vries van Quiltgroep "Stekje los" uit Wouterswoude vertelt:

Mijn eerste quilt heb ik gemaakt toen ik 18 jaar was. Het was een eindproject voor het laatste schooljaar MBO vz. Bij toeval kwam ik er achter dat de dochter van buurvrouw Zijlstra ook een quiltster was en van haar kreeg ik mijn eerste officiële quiltgaren en diverse tips. Wat mij ook van die tijd is bij gebleven is de Quilt die Beb v/d Veen toen heeft gemaakt voor over de tafel. Daar werd het mij duidelijk dat een quilt uit maar liefs 3 lagen bestaat, die met kleine steekjes aan elkaar vast worden gezet. Ondanks al deze inspiratie is het quilten tijdelijk op een laag pitje komen te staan en ben ik verder gegaan met tekenen en schilderen.

Na zo'n 10 jaar heb ik “de draad” weer opgepakt en ben ik er zeer verslaafd aan geraakt. Ik geniet van elk stekje, die ik samen met allerlei quilt-vriendinnen zet.

Als “ald Eastermarder” ben ik gevraagd om een expositie te organiseren. Deze kans wil ik dan ook graag benutten, samen met de Quiltgroep “ Stekje los” uit Walterswâld waar ik al 5 jaar bij zit.

De Quiltgroep “Stekje Los” bestaat ca 11 jaar. Elke donderdagmiddag (met uitzondering van vakantieperiodes) komen wij met 10 dames bij elkaar in Walterswald. Er word individueel gewerkt, maar ook aan gezamenlijke projecten of workshops gevolgd.

In 2013 zijn wij in samenwerking met Jellie Veldtman van de “Quiltkoffer” uit Dokkum begonnen met een jaarlijks terugkerende Quipday (quilten in een openbare ruimte) in het winkelcentrum van Damwâld. Dit is elke 3de zaterdag van juni en wordt internationaal gehouden.

Voor het volgen van onze groep kunt u ook een kijkje nemen van onze Facebook pagina onder de naam “Stekje los”  facebook.stekje los

De tentoonstelling is vanaf heden tot half oktober ('s zondags na de kerkdienst) te bezichtigen. Maar u kunt ook op zaterdagmiddag: 17 augustus, 14 en 28 september en 12 oktober van 13.15 uur tot 16.15 uur komen. Dan zijn er nog meer quilts te bewonderen.

Daarnaast kunt u meedoen aan de Quiltbee of een mini workshop op deze dagen. Tentoonstelling is gratis, Quiltbee € 3,- euro en mini workshop € 6,-

Met Vriendelijke groet,

Tjitske de Vries

Oosterloo1  Oosterloo1

De langste tafel

De AED hangt aan de muur bij De Hege Stins!

De actie 'Hart voor It Heechsân' is geslaagd en intussen is de de AED kast kosteloos geplaatst door Sipke Hoekstra.
Vrijdagavond 7 juni jl. heeft de werkgroep de AED klaar gemaakt voor gebruik. Middels een code kan de AED kast worden open gemaakt en kan de AED gebruikt worden bij een reanimatie. Stel dat er een reanimatie moet plaatsvinden, dan krijgen de mensen die zich hebben laten registreren bij hartslagnu.nl deze code via een sms. Tevens krijgen zij door waar de reanimatie moet plaatsvinden. Zij kunnen dan zo snel mogelijk de AED ophalen en naar de betreffende persoon toegaan.

In september zijn er maar liefst 3 cursusavonden gepland voor AED en reanimatie. Er hebben zich 46 cursisten aangemeld, waar we erg blij mee zijn. Daarna zullen er meer mensen volgen die zich kunnen aanmelden bij hartslagnu.nl. Het is belangrijk dat veel mensen de AED kunnen bedienen en durven starten met reanimatie, dan pas heeft de AED ook echt zin op It Heechsân.   

De cursisten hebben intussen per mail bericht gehad over de cursus en de groepsindeling. Mocht dat niet het geval zijn, kijk dan eerst even in de ongewenste map, zit daar de mail ook niet in, dan graag een mail sturen naar Heechsan@outlook.com. De cursus wordt gegeven in De Hege Stins, deze ruimte wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Tevens neemt De Hege Stins de stroomkosten voor de AED voor zijn rekening.

Buorskip Heechsân heeft er voor gezorgd dat wij flyers en posters voor deze actie hebben kunnen maken.

We willen nogmaals alle donateurs, Sipke, De Hege Stins en Buorskip Heechsân  hartelijk danken!

Namens de werkgroep 'Hart voor It Heechsân',

Nico, Willem, Marit en Sietske

AED Hege Stins

Beste mensen,
Onlangs vond ik het koopbewijs van de oude beamer en laptop, het tafeltje en het scherm. Ja waar blijft de tijd en toen kwam ik tot ontdekking dat ik de PowerPoint al 12 ½ jaar maak. Een paar keer per jaar krijg ik vervanging door Aly vanwege de Kerk-School en Gezinsdiensten. Wanneer Michel nu beamerdienst heeft maakt hij sinds dit jaar ook de PowerPoint.
     Ja er is veel veranderd wat betreft de beamer en de laptop. Ik moet er niet meer aan denken om elke keer wanneer ik beamerdienst had om alles te installeren. Het tafeltje moest op de goede manier staan, de voorste poten hoger dan de achterste. Soms maakten we ook gebruik van lucifersdoosjes om de juiste hoogte te krijgen. Voor diegene die achter je zaten was het altijd een probleem om alles goed te zien. Elke keer moest alles weer opgeruimd worden in de desbetreffende tassen. Een vaste opstelling was geen mogelijkheid want we hadden toen in beide kerken dienst.
     Nu we elke keer naar dezelfde kerk gaan is er heel wat veranderd. De beamers hangen aan het plafond, de laptop heeft een vaste opstelling en tevens hebben we nu ook een mengpaneel. Er is geen scherm meer in gebruik want de muren zijn een perfecte oplossing.
     Ook is Kerk – TV geïnstalleerd en kunnen mensen thuis de dienst direct volgen. Wanneer de kinderkerk iets op het toneel doet kunnen we dit via de beamer laten zien. Ja er zijn veel meer mogelijkheden.
Bij trouw- en rouwdiensten wordt de laatste tijd steeds meer een beroep gedaan op beamerdienst. Ondanks dat het maken van een PowerPoint een aantal uren tijd vraagt vind ik het altijd weer een nieuwe uitdaging.
Maar heeft u tips of verbeterpunten dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten van Tine Hoekstra – Twijnstra.

Beamer dienst

Het zal je maar gebeuren dat de koster je uitnodigt om de klokken "even te luiden". Het overkwam Femke en Renske van de Sluis. En dat was werkelijk vet cool. Maar ook oppassen. De klokken zijn sterk en trekken je zo naar boven.

Lintje Tine 2 Lintje Tine 2

Der binne in soad minsken dy't "achter de schermen" harren ynsette foar ús tsjerke. Jo sjogge harren net en jo hearre harren ek net. Dochs kin in tsjerke net sûnder sokke minsken. Nim no bigelyks de "sintetellers". Dat binne  de minksen dy 't de kollekten telle. Meastentiids dogge hja dat om de 4 wiken. By ekstra tsjinsten om Peaske en Kryst hinne in wike earder.

Mei in kopke kofje en koeke fan Hillie is it hiel goed te dwaan :-)
Op de foto sjogge jo de ploech yn aksje: Ids Groenewoud, Jan de Jong en Taeke Hiemstra. Jo kinne oan de gesichten fan de mannen wol ôflêze: dit is in serieuze saak.

Linksachter op de foto sjogge jo de telmasine foar de munten; papierjild en kollektebonnen wurde mei de hân teld. Eltse kollekte wurdt apart teld en op in laptop ynfierd yn in rekkenprogramma.
Mei de opbringst fan de bernetsjerke en kofjebuskes komt it totaal dan per kear op sa’n 20 tellingen.

Oan de ein wurdt dúdlik hoefolle de opbringst yn syn gehiel is: foar de diakonij en hoefolle oan jild der nei de bank giet. Twa man bringe it jild fuortendaliks nei de bank. Dêr wurdt alle jild (as kontrôle) wer opnij teld.

Dêrnei giet de hiele administraasje nei de skathâlder.
Dy soarget der foar dat alle opbringsten op it goeie plak telâne komme.

Sa giet dat dus yn syn wurk.

sintetellers

Op de vergadering van de kleine kerkenraad op 8 mei 2019 is het Plan van Aandacht (beleidsplan) gepresenteerd. De kerkenraad had een paar kanttekeningen, maar heeft vooral met veel waardering kennis genomen van wat de werkgroep heeft voorbereid. De gemeente mag de komende tijd ook nog rekenen op de inzet van de werkgroep, die samen met de gemeente en de kerkenraad wil gaan zorgen dat we samen de stappen zetten die we ons voorgenomen hebben. Het is niet heel dik geworden en goed te lezen: Plan van Aandacht2019-2023. Het stappenplan biedt de aandachtspunten voor de komende jaren:  Stappenplan PvA. Mocht u in gesprek willen, neemt u dan contact op met diaken Jan Boersma.

Tot haar grote verrasssing heeft Tine Hoekstra (één van onze scriba's) gistereren een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet als vrijwilliger gedurende een lange reeks van jaren. Haar werk voor onze kerk is daarbij ongetwijfeld van grote invloed geweest. Naar verluid heeft ons oud gemeentelid Bep van Veen bij de totstandkoming van deze onderscheiding nadrukkelijk een rol gespeeld. Gisteren werd Tine met een smoesje naar De Pleats gelokt waar onze burgemeester de ondescheiding (namens de koning) heeft uitgereikt.

Over de reden voor deze onderscheiding wordt de volgende toelichting gegeven: 

Mevrouw Trijntje Geertje Hoekstra-Twijnstra uit Eastermar (63)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoekstra-Twijnstra zet zich al sinds 1986, meer dan 33 jaar, in als vrijwilliger bij de PKN-kerk in Eastermar. Ze was onder andere voorzitter en later bestuurslid van zangkoor ‘Ta Gods Eare’, leider van jeugdclubs, bestuurslid van een jonge vrouwengroep, leider van kindernevendienst, lid van de bazaarwerkgroep, bestuurslid van de jeugdraad, ouderling en lid van de beamerwerkgroep. Vanaf 1998 begon Mevrouw Hoekstra-Twijnstra als voorzitter van de werkgroep Eastermar van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Vanaf dat moment is zij de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in haar woonplaats en in het rayon. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Hoekstra voorzitter van Personeelsvereniging ’t Skewiel. Sinds 2013 zet ze zich in als voorzitter van haar eigen buurtvereniging It Fjouwerkant in Eastermar

Wij feiliciteren Tine van harte met deze prachtige onderscheiding.

Lintje Tine 2  Lintje Tine 2

A- A A+