Overstap kerkzaal Wat lange tijd niet meer kon/mocht was vanaf vandaag weer mogelijk: een kerkdienst met tientallen kerkgangers. En die tientallen kerkgangers kwamen ook opdagen. In een “volle kerk” (volgens corona maatstaven dan) kon Ds Martina Stougie ruim 80 kerkgangers welkom heten. Het ‘versnipperd’ moeten zitten in de kerk doet overigens best wel wat onwennig aan (mar it is efkes net oars).

 

Het was een “Overstapdienst” en dat was het in meerdere opzichten. Het overstappen van 4 kinderen die de basisschool achter zich laten (en daarmee ook de kinderkerkdienst). Dan het overstappen van "digitale" naar weer “live"-kerkdiensten en last but not least, het voor het eerst weer voorgaan van Ds Martina Stougie in een kerkdienst nadat zij zich in februari ziek moest melden.

Overstap Martina
Al met al best wel een beetje een beladen dienst dus. Maar toch vooral ook een dienst waarin feestelijk werd stilgestaan bij het feit dat 4 kinderen (Aline Westerhof, Rianne Tillem, Taeke Tjoeker en Harmen Sietsma) de overstap maken naar de Tienerkerk.

Overstap Rianne  Overstap Aline  Overstap Taeke

 

Overstap Sara


In de dienst speelden de kinderen zelf (muv Harmen die niet aanwezig kon zijn) een actieve rol. Centraal stond het verhaal over de 12-jarige Jezus uit het evangelie van Lucas. Alhoewel we (nog) niet mochten zingen :-(, maar wel neuriën :-), ontbrak de muzikale noot niet. Daar zorgden Sara Stougie (vleugel) en Elise en Menno Westerhof (zang) voor.
 Overstap Elise Menno

Menno Westerhof (alias Ab Normaal) nam afscheid van de kinderen in zijn elektrische touringcar van Reisorganisatie Normaal. Tijdens de rit werd teruggeblikt op de periode van de kinderen tijdens hun “kinderkerkperiode” en werden de toekomstplannen (naar welke school ga je nu) kort besproken.

Vervolgens was het de beurt aan jeugdouderling Mient van Kammen om de kinderen een warm welkom toe te roepen bij de tienerkerk waar ze na de vakantie terecht kunnen. De kinderen maakten er geen geheim van dat ze van de tienerkerk verwachten dat het er met name gezellig zal zijn. De leiding is gewaarschuwd.

Daarna was het de beurt aan de ouders om hun kinderen toe te spreken. Daarbij kregen ze van heit of mem warme woorden toegesproken naast de beste wensen voor de toekomst.

  overstap Menno   Overstap Mient   Overstap bijbel

Na de zegen konden we nog één keer genieten van een  muzikale bijdrage van Sara, Elise en Menno. Tenslotte mochten we allemaal (gedisciplineerd en met 1,5 meter afstand) weer naar buiten. Maar niet voordat we de collecteschalen hadden voorzien van onze gaven (ook al onwennig). Hoe dan ook, het was een dienst waarin we elkaar (op beperkte schaal) weer eens konden ontmoeten. Al werd de gebruikelijke koffie na afloop natuurlijk wel gemist.    

Overstap collecteschalen

Elle Hoekstra

 

 

 

 Corona PGEastermar

Vanaf 1 juli 2020 zijn er weer (meer) mogelijkheden om kerkdiensten te organiseren. Elke zondag is er nu weer een kerkdienst in de Hege Stins. Dit doen we met inachtneming van de nu geldende regels. Dit zijn ze:

  1. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  2. U hoeft niet vantevoren te reserven.
  3. Bij binnenkomst wordt uw naam genoteerd en gevraagd naar uw gezondheid.
  4. Tijdens een dienst is er in de kerk plek voor 60 a 70 kerkgangers.
  5. Is er meer belangstelling dan is er in de grote zaal van het gebouw nog plek voor 30 a 35 kerkgangers.
  6. Gezinnen en echtparen kunnen bij elkaar zitten, maar mensen die individueel komen moeten alleen zitten.
  7. De kinderkerk kan (indien nodig) uitwijken naar het jeugdhonk of de oppasruimte.
  8. Tijdens de dienst wordt er niet gezongen door de gemeente.
  9. Er is geen koffiedrinken na de dienst.

We zien ernaar uit u weer tijdens de erediensten te mogen begroeten.

 

 

 Schermafbeelding_2020-06-27_om_10.11.55.png

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze (voorlopig laatste) kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier.

Deze zondag is de vierde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Vandaag staat Matteüs 25:14-30 centraal: een voorbeeld van drie dienaren die allemaal uitgedaagd worden om te zorgen voor het geld van een rijke man. Het verhaal vertelt ons  dat God ieder mens gaven en talenten geeft die bij die persoon passen, en die je mag inzetten voor goede dingen. En dat je goed je best moet doen als je ergens verantwoordelijk voor bent.

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Hé luister mee naar een nieuw verhaal
* God kent jou vanaf het begin

Het verhaal: Nu gaan we luisteren naar het verhaal "Kom naar mijn Feest"

Een paar weetjes.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* In de circustent
* Je bent bijzonder

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Handleiding_Het_voorbeeld_van_de_drie_dienaren.pdf
- Zorg_in_beeld.pdf
- Wat_kun_je_doen_met_een_miljoen.pdf
- Een_geldbiljet_met_emotie.pdf

Zegen: We sluiten af met het lied Zegenlied

Dit was voor nu de laatste digitale kinderdienst. Volgende week is er de overstap- dienst voor de kinderen van groep 8 die mee hebben gedaan aan de Kinderkerk. Dit is ook de eerste kerkdienst die weer op zondagochtend 9:30 wordt gehouden.

Bedankt dat jullie de afgelopen weken mee hebben gedaan met de digitale diensten en we hopen dat we jullie na de vakantie weer bij de kinderdienst in de kerk mogen ontmoeten.

Voor nu wensen we jullie een hele fijne en gezegende vakantie toe.

 

 

Voedselbank T diel

 

Door de Corona crisis zijn er meer mensen die het moeilijk hebben en afhankelijk zijn of worden van de voedselpakketten die de voedselbank kan leveren. Daarom hebben wij de bestaande maandelijkse actie voedselbank van PGEastermar nieuw leven ingeblazen. Omdat de kerk de komende tijd gesloten is kun je nu elke maand voedsel kopen en inleveren bij ‘Alles ûnder ien dak’.

Voor deze maand kan dat vanaf maandag 29 juni t/m zaterdag 4 juli.
Ook kun je het inleveren bij Elly van Holsteijn op zaterdag 4 juli van 10.00 tot 12.00 uur of op afspraak tel: 06-11122340. Het rekeningnummer van de Voedselbank Tytsjerksteradiel voor financiële steun Is: NL66 RABO 0166992127.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06-11122340

 

Lieve broeder en zusters,

De zomerperiode staat voor de deur. Een periode waarin we normaliter vakantie vieren, op reis gaan en tot rust komen. Het jeugdwerk zou normaliter nu zo'n beetje zijn afgelopen maar door de corona hebben we intussen al 4 maanden geen reguliere samenkomsten meer gehad.

Allereerst willen we iedereen dankzeggen voor zijn of haar inzet in het afgelopen seizoen. Door de corona berichtgeving lijkt het wel of er niets is gebeurd maar in de periode voor maart 2020 hebben we wel degelijk hele mooie dingen georganiseerd en ondernomen met en voor de jeugd. Dank voor jullie inzet!

Voor de zomer
Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel zullen weten is vanaf zondag 29-03-2020 een Kinderkerkdienst die gevolgd kan worden op onze website www.pgeastermar.nl. Willy Koops maakt deze elke week voor ons; super bedankt! Op zondag 28-06-2020 is voorlopig de laatste Kinderkerkdienst voor de vakantie. Normaal gesproken stopt de Kinderkerk ook tijdens de zomervakantie. Of we na de vakantie weer starten met de digitale Kinderkerkdiensten hangt af van of we na de zomerstop weer Kinderkerk kunnen gaan verzorgen in de Hege Stins of niet.

Op zondag 05-07-2020 is de overstap-dienst voor de kinderen van groep 8 die mee hebben gedaan aan de Kinderkerk. Dit is ook de eerste kerkdienst die weer op zondagochtend 9:30 wordt gehouden en waar, door de verruiming van de coronamaatregelen maximaal 60 personen bij aanwezig kunnen zijn. Voor de praktische regels mbt het bijwonen van een dienst verwijs ik jullie naar elders op deze website; daar staat de meest actuele informatie.

Zomergroet
We hebben de laatste maanden geen club, Kingskids, Rock Steady en tienerkerk kunnen doen, het clubkamp ging niet door en we hebben besloten ook geen afsluiting met leiding en jeugd te houden. Heel jammer natuurlijk en we hebben elkaar gemist. We zullen daarom een groet en bedankje aan de kinderen, jeugd en leiding brengen om hen een mooie zomer toe te wensen. De clubkinderen van groep 6 t/m 8 krijgen een leuk zomerboekje zodat ze ook in de zomer op een leuke manier met geloven en de bijbel bezig kunnen zijn. Het is een gezinsboekje met verhalen en puzzeltjes. Daarnaast zijn er extra materialen als filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de website. Wie benieuwd is kan dit boekje en extra’s downloaden op www.zomergezinsboekje.nl voor een leuke zomer. De Rock Steady jeugd en alle leiding ontvangt een lekkere groet. Hartelijk dank voor jullie inzet en deelname. Hopelijk kunnen we elkaar in het volgend seizoen weer gewoon treffen!

Afscheid
We bedanken Tine Hoekstra en Mirjam Deelstra voor hun inzet voor club groep 8! Heel fijn dat jullie je hebben willen inzetten voor onze jongeren. Zij krijgen nog een attentie.

We hebben voor komend seizoen nieuwe leiding nodig voor club groep 6 en Rock Steady klas 1. Wie weet nog iemand die ons geweldige jeugdwerk komt versterken? Geef het door aan één van onze jeugdouderlingen via jeugdwurk@pgeastermar.nl of telefonisch: Janna van Kammen (06-1153 8135), Mient van Kammen (06-1537 7703) of Joeke van der Heide (06-1015 4920).

Jeugdraad stopt
Na ongeveer 2 generaties is er een einde gekomen aan het bestaan van de jeugdraad, zij gaat met pensioen zullen we maar zeggen. De jeugdraad is indertijd mede ontstaan uit het verlangen om als Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente gezamenlijk het christelijk jeugdwerk vorm te geven en te organiseren.

Nu de jeugdraad niet meer bestaat zal er een nieuwe structuur ontstaan waarbij het jeugdwerk wordt gedragen door de leiding van de groepen en de jeugdouderlingen. Met onze enthousiaste leiders, jeugdouderlingen en onze predikant kan het jeugdwerk ook prima functioneren zonder een jeugdraad is onze verwachting.

We danken Alexandra Dantuma, Joanne van der Sluis en Willem Oevering voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook zij zullen een bedankje ontvangen. Alle 3 blijven ze wel als leiders betrokken bij het jeugdwerk en Joanna blijft ook de financiën van het jeugdwerk verzorgen.

Volgend seizoen
Intussen is bekend dat de Startzondag zal plaatsvinden op 27-09-2020. Dit is ook de start van het jeugdwerk seizoen. Het inventariseren en doorgeven van de data en tijden mbt het gebruik van de Hege Stins zal komend seizoen wederom via Joanna van der Sluis richting de koster gaan. Na de zomer komt er een uitnodiging / oproep om e.e.a. door te geven en af te stemmen. Ons doel is om in die periode ook een bijeenkomst / vergadering te plannen voor alle jeugdwerk-leiders.

Voor nu willen wij jullie een hele fijne zomer toewensen en Gods zegen.

Mei freonlike groetnis,
De jeugdâlderlingen fan PGEastermar: Janna, Mient en Joeke

 Tien_meisjes.png

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier.

Deze zondag is de derde van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Vandaag staat Matteüs 25:1-13 centraal: een voorbeeld dat duidelijk maakt dat je goed moet opletten of Gods nieuwe wereld er al aankomt. We richten ons op de vijf verstandige meisjes die een lamp bij zich hebben én olie om de lamp te laten branden.

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Sta eens even op
* Give me oil in my lamp

Het verhaal: Nu gaan we luisteren naar het verhaal "Feest"

Een paar weetjes.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Tien maagden
* This little light of mine

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Handleiding_Het_voorbeeld_van_de_tien_meisjes.pdf
- Vijf_brandende_lampen.pdf
- Let_goed_op.pdf
- In_beweging.pdf  Let op! Deze opdracht alleen met een volwassene doen

Zegen: We sluiten af met het lied De Here zegent jou

Veel plezier en Gods zegen in deze week.

Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

 

 De arbeiders

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier.

Deze zondag is de tweede van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Vandaag staat Matteüs 20:1-16 centraal: een voorbeeld dat laat zien hoe Gods nieuwe wereld onze wereld ondersteboven keert. We richten ons erop dat je jaloers kunt worden als je ziet dat anderen net zo goed behandeld worden als jij, terwijl ze minder werk hebben gedaan.

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Ik ken je wel
* Wie is jouw God?

Het verhaal: Nu gaan we luisteren naar het verhaal "Dat is niet eerlijk"

Een paar weetjes.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Familie
* Alles is anders

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Handleiding_De_arbeiders_in_de_wijngaard.pdf
- Uitbetaald.pdf
- Daar_pluk_je_de_vruchten_van.pdf
- Druiven-doodle.pdf
- Met_gelijke_munt.pdf

Zegen: We sluiten af met het lied De Here zegent jou

Veel plezier en Gods zegen in deze week.

Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

 

 

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier.

Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Op deze zondag staan de volgende gelijkenissen (voorbeelden) centraal; De man die een schat in de grond vindt en alles overheeft voor die schat en de koopman die op zoek is naar mooie parels en alles overheeft voor een heel bijzondere parel. Dit zijn twee voorbeelden over hoe kostbaar Gods nieuwe wereld is.

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Als je bidt zal Hij je geven
* je bent bijzonder

Het verhaal: Nu gaan we luisteren naar het verhaal "De rijkste man van de wereld'

Een paar weetjes.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Een parel in Gods hand
* Liefde, blijdschap, vrede.

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Handleiding_De_schat_in_de_grond_en_de_bijzonder_parel
- De_schat_in_de_grond.pdf
- Ontdek_de_schat.pdf
- Alles_voor_één_parel.pdf
- Een_tekst_van_waarde.pdf

Zegen: We sluiten af met het lied De Here zegent jou

Veel plezier en Gods zegen in deze week.

Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

 

heilige geest

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier. 

Vandaag staat Galaten 5:22-26 centraal: een tekst die laat zien hoe een leven eruitziet waarin mensen zich laten leiden door de heilige Geest. We richten ons op de vreugde en vrede die je ervaart als je leven geleid wordt door de heilige Geest en op de heilige Geest die je helpt om geduldig te zijn, en goed voor elkaar te zijn.

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Een vlammetje hier, een vlammetje daar.
* Is je deur nog op slot?

Het verhaal: Nu gaan we luisteren naar het verhaal “Gods Geest helpt je om anders te leven”

Een paar weetjes.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Door de kracht
* Ik moet weggaan
* Liefde, blijdschap, vrede

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Handleiding_Anders_leven_1.pdf
- Mooie_vruchten.pdf
- Een_brief_vol_mooie_woorden.pdf
- Vier_keer_vierenpdf.pdf
- Een_boom_vol_vruchten.pdf
- Vijftig.pdf
- Laat_je_vullenpdf.pdf

Zegen: We sluiten af met het lied De Here zegent jou

Veel plezier, gezegende Pinksterdagen en Gods zegen in deze week.

Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

 

Corona PGEastermar

  Vanaf 1 juni mogen er op heel beperkte schaal weer
  kerkdiensten worden georganiseerd. Maar dit kan
  alleen als we ons aan hele strikte regels houden!
  Daarom heeft de Protestantse Gemeente Eastermar
  een protocol opgesteld. In dit artikel proberen we
  het u duidelijk te maken hoe de komende periode
  er uit gaat zien. En dat zal helaas anders zijn dan
  dat u gewend bent. Maar met zijn allen hopen we
  toch -ondanks deze moeilijke tijden- dat we als
  kerkgemeenschap door kunnen.

                                                                                                                       

Vanaf 1 juni 2020
Vanaf 1 juni 2020 mogen er weer kerkdiensten worden georganiseerd. Bij deze diensten mogen slechts 30 personen aanwezig zijn. Heel belangrijk is dat we met elkaar anderhalve meter afstand houden. De kerk is zo ingericht dat dit mogelijk is. Dit aantal mensen was de afgelopen periode ook al toegestaan bij begrafenissen en kerkelijke huwelijken.
De aanwezigheid bij de diensten in de maand juni gaat op uitnodiging. Bij de allereerste dienst op 5 juni is uitsluitend de kerkenraad aanwezig.
Binnenkort informeren we u over hoe het zal gaan na 1 juli.

De regels op een rij
De komende periode hanteert de Protestantse Gemeente Eastermar de volgende algemene maatregelen voor kerkgebouw De Hege Stins:

• Bij binnenkomst wordt u opgevangen door een vrijwilliger.
De vrijwilliger vraagt u of er gezondheidsklachten zijn.
Wanneer u gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, kortademigheid of koorts vertoont, dan wordt u gevraagd het kerkgebouw niet te betreden en weer naar huis te gaan.

• Bij binnenkomst moeten handen verplicht worden ontsmet. Hiervoor zijn ontsmettende handgels aanwezig.

• In het kerkgebouw is door middel van pijlen een looproute aangebracht. Ook is er een vaste ingang. Dit betreft de ingang van het ontmoetingscentrum. De deuren van het kerkgebouw zelf worden als uitgang gebruikt.

• U wordt door een vrijwilliger naar de kerkzaal begeleidt en u krijgt een zitplaats aangewezen.

• De jassen kunt u niet aan de kapstok hangen, maar u neemt de jas zelf mee naar de kerkzaal.

• Er wordt tijdens de dienst niet gezongen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij zingen het virus zich in hoog tempo kan verspreiden.

• Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn. Na afloop van de dienst staan er bij de uitgang drie schalen waarin u geld in kunt doen voor de betreffende doelen. Dit om te voorkomen dat het virus wordt verspreidt door middel van het doorgeven van de collectezak.

• Na afloop van de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster het gebouw. Dit zal bank voor bank het geval zijn, dit om te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar komen te staan.

• Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van de toiletten.

• De predikant schudt na afloop van de dienst geen handen van gemeenteleden.

• Er is geen gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de kerkdiensten.

Vragen en opmerkingen
Wij realiseren ons dat u na het lezen van dit artikel vragen heeft. U kunt daarom voor vragen contact opnemen met de scriba, via scriba@pgeastermar.nl.

De coronacommissie,

Willem en Hilly Hofstede
Nico en Tine Hoekstra
Halbe de Vries
Helga Hiemstra
Simon Bosma

A- A A+