Op de vergadering van de kleine kerkenraad op 8 mei 2019 is het Plan van Aandacht (beleidsplan) gepresenteerd. De kerkenraad had een paar kanttekeningen, maar heeft vooral met veel waardering kennis genomen van wat de werkgroep heeft voorbereid. De gemeente mag de komende tijd ook nog rekenen op de inzet van de werkgroep, die samen met de gemeente en de kerkenraad wil gaan zorgen dat we samen de stappen zetten die we ons voorgenomen hebben. Het is niet heel dik geworden en goed te lezen: Plan van Aandacht2019-2023. Het stappenplan biedt de aandachtspunten voor de komende jaren:  Stappenplan PvA. Mocht u in gesprek willen, neemt u dan contact op met diaken Jan Boersma.

Tot haar grote verrasssing heeft Tine Hoekstra (één van onze scriba's) gistereren een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet als vrijwilliger gedurende een lange reeks van jaren. Haar werk voor onze kerk is daarbij ongetwijfeld van grote invloed geweest. Naar verluid heeft ons oud gemeentelid Bep van Veen bij de totstandkoming van deze onderscheiding nadrukkelijk een rol gespeeld. Gisteren werd Tine met een smoesje naar De Pleats gelokt waar onze burgemeester de ondescheiding (namens de koning) heeft uitgereikt.

Over de reden voor deze onderscheiding wordt de volgende toelichting gegeven: 

Mevrouw Trijntje Geertje Hoekstra-Twijnstra uit Eastermar (63)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoekstra-Twijnstra zet zich al sinds 1986, meer dan 33 jaar, in als vrijwilliger bij de PKN-kerk in Eastermar. Ze was onder andere voorzitter en later bestuurslid van zangkoor ‘Ta Gods Eare’, leider van jeugdclubs, bestuurslid van een jonge vrouwengroep, leider van kindernevendienst, lid van de bazaarwerkgroep, bestuurslid van de jeugdraad, ouderling en lid van de beamerwerkgroep. Vanaf 1998 begon Mevrouw Hoekstra-Twijnstra als voorzitter van de werkgroep Eastermar van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Vanaf dat moment is zij de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in haar woonplaats en in het rayon. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Hoekstra voorzitter van Personeelsvereniging ’t Skewiel. Sinds 2013 zet ze zich in als voorzitter van haar eigen buurtvereniging It Fjouwerkant in Eastermar

Wij feiliciteren Tine van harte met deze prachtige onderscheiding.

Lintje Tine 2  Lintje Tine 2

De foto’s geven een impressie van de indrukwekkende vertelling van het lijdensverhaal van Jezus op Goede Vrijdag. Van het laatste avondmaal met Zijn discipelen tot aan de kruisiging op Golgotha werden de gebeurtenissen levend gemaakt in de vorm van muziek, zang en toneel. De verschillende rollen werden gespeeld door een deel vaste spelers van gospelband ‘Passion for Christ’ en een groot aantal gastspelers uit onze gemeente.

Missionair Team Eastermar i.s.m. gospelband ‘Passion for Christ’

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Ouderbrief 31 3 2019

Hoi, ik ben Jens Deelstra.

Ik ga jullie wat vertellen over de laatste keer van de club. Onze clubleidster is Tine Hoekstra. Als eerste was Aline Westerhof er niet want ze moest naar de voorleeswedstrijd van school. Het ging als volgt. We kwamen bij de Fûgelhelling in Ureterp. Meneer Jan Aardema vertelde ons over de Fûgelhelling. We kregen een heleboel foto’s te zien van vogels. Er waren twee heel erge plaatjes vond ik. Een gans met een pijl door het hoofd. Gelukkig was hij niet dood en heeft het overleefd. Een ander plaatje was een geverfde eend. Deze is schoongemaakt en kon later weer vliegen. We konden daar ook een kwis doen over de namen van de vogels. Ook waren er veel opgezette dieren. De namen hiervan stonden op een kaartje. Toen gingen we naar buiten. Dat was eng want we mochten bij de zwanen, eenden en ganzen lopen. Eén gans liep constant mee. Niet iedereen durfde. Ondanks alles was het heel leuk.


Groeten van Jens Deelstra.

Uitstapje 2   Uitstapje 2

 

Op 6 maart j.l. was er een Bijbelkwis in de Hege Stins, georganiseerd door het NBG. Tine Hoekstra had de leiding in handen van deze avond. Samen met 12 anderen was ik benieuwd of ik een 'Bijbelkenner' ben en dus deed ik mee. Om de allergrootste spanning af te voeren, zongen we eerst een lied en luisterden we naar een gedicht door Tine. Toen de kwis van start ging zat iedereen echter verbeten boven zijn blaadje om antwoorden te omcirkelen. De vragen werden gesteld in een paar categorieën, zoals 'uitspraken van Jezus'. Weet jij toevallig van wie de dochters Jemima (duif), Kesia (kaneelbloesem) en Keren-Happuch (poederdoos) zijn in de Bijbel? Dan had je zeker kans kunnen maken op een prijs, want dit was wat mij betreft wel een van de moeilijkste vragen. Misschien door de spanning, maar er werd wat afgelachen tijdens de kwis en het was dus gezellig. Ik was toch nog wel blij met 23 van de 35 vragen goed beantwoord, maar er kan maar 1 winnaar zijn en dat was Rienk Brouwer met 29 van de 35 vragen goed beantwoord. Hij ging naar huis met een fraaie 'wisselbeker', een NBG-mok, en natuurlijk eeuwige roem. Ik hoop een volgende keer weer van de partij te zijn.

Groet, Jan Bijlsma

beker bijbelkwis

Op woensdag 14 mei jl. was er aansluitend aan de Bidstond een gemeenteavond die in het teken stond van het nieuwe beleidsplan van de PG Eastermar, het zogenoemde “Plan van aandacht”.
Wij, de commissie die zich hiermee bezighoudt, hebben laten zien welk proces we doorlopen hebben en wat dit tot nu toe aan speerpunten en onderwerpen voor de komende jaren heeft opgeleverd.
De aanwezige gemeenteleden zijn vervolgens in kleine groepjes eveneens met de vraagstukken aan de gang gegaan en hebben daarmee ook hun inbreng kunnen doen. We vonden het erg fijn om op deze avond eveneens te merken dat de betrokkenheid om mee te denken over de toekomst van de gemeente groot is.
De commissie hoopt nu met de breed opgehaalde informatie in de komende weken de vertaalslag naar een “Plan van Aandacht” te kunnen maken. Hier kunnen we als gemeente de komende jaren mee vooruit!!
Wij zien ook dit laatste deel van de totstandkoming met vertrouwen tegemoet!

Namens de beleidsplancommissie,
Wietske van der Zee

Henk Poot  Henk Poot

Henk Poot

Henk Poot

 

Gisteravond hadden we club.
We hebben het eerst over pesten gehad en hadden hierover vragen waar we over hebben gesproken.
Daarna zongen we een lied: God kent jou vanaf het begin.
Toen hebben we een krans met pinda’s voor de vogels gemaakt.
Dat vond iedereen heel leuk.
De dag daarna ben ik met Tine Hoekstra naar ds. Stougie geweest.
En toen hebben we een krans met pinda’s gegeven.
En een chocoladereep van mijn moeder Mirjam Deelstra.
Ds. Stougie vond dit heel leuk en lekker.
Hij zou een plekje vinden waar hij de krans op kon hangen.
Groetjes van Jens Deelstra.

club gr 7 2    club gr 7 2

Ouderbrief 27 1 2019

De (verschijningsvorm van de) huidige Paadwzier is inmiddels alweer enkele tientallen (?) jaren oud. Dat is reden geweest, naast het beschikbaar zijn van nieuwe (technische) mogelijkheden om te vernieuwen, om de Paadwizer in een nieuw jasje te gieten. Het meest opvallende verschil is het gebruik van kleur, waardoor de nieuwe Paadwizer er totaal anders uit gaat zien (zie de foto's).

Inmimddels is de uitwerking hiervan afgerond en dat betekent dat u deze week (28/1-1/2) de geheel vernieuwde Paadwizer in uw brievenbus zult aantreffen. Het verschil zal u niet ontgaan.

Ook aan deze nieuwe Paadwizer zijn uiteraard kosten verbonden want nog steeds geldt: voor niets gaat de zon op en daarmee houdt het zo'n beetje op. Deze 1ste nieuwe Paadwizer is gratis, ter kennismaking zullen we maar zeggen. Zonder betaalde abonnementen kan de Paadwizer echter niet blijvend veschijnen en daarom vragen we u om hiervoor € 15 per jaar bij te dragen (en dat is nog geen 30 cent per week! :-)

In de Paadwizer treft u een formulier aan waarmee u toestemming kunt geven om deze €15 door de kerk automatisch te laten incasseren. Dat is voor u gemakkelijk en dat scheelt ons bovendien kosten.

Vanaf nu zal de Paadwizer niet meer digitaal worden verspreid.

We wensen u veel leesplezier met deze fraaie nieuwe Paadwizer.

Paadwizer nieuw 2 Paadwizer nieuw 2

A- A A+