Net als soldaten

Op deze zondag staat Efeziërs 6:14-17 centraal: de gelovigen moeten Gods wapens gebruiken om zichzelf te verdedigen. We richten ons op het geloof dat je beschermt als een schild en op het vertrouwen op Gods redding, die je beschermt als een helm.

We gaan eerst samen zingen, zing maar mee:

 Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar

 Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes

 

Kijk en luister naar het verhaal

Muziek. Luister en zing nu mee met de volgende liedjes:

Tekst van het lied ‘De Wapenrusting’

Ik draag de wapenrusting
van God,
ik leef naar zijn gebod en
ik strijd de goede strijd.

Ik heb het schild van geloof,
de helm van het heil.
Mijn zwaard is Gods Woord,
ja ik strijd en overwin!
Ik heb het schild van geloof,
de helm van het heil.
Mijn zwaard is Gods Woord,
ja ik strijd en overwin!

Weetjes bij dit verhaal

Zing nu mee met het volgende liedje:

 Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om te knutselen of te maken en print deze uit

- Werkbladen_4-8_jaar_Net_als_soldaten.pdf
- Werkbladen_8-12_jaar_Net_als_soldaten.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week!

 

 

 

 

 

Website hackers 2 min  

Waarschijnlijk hebt u ook gelezen in het Friesch Dagblad dat "Ook kerkelijke websites kunnen worden gehackt". In de editie van 17 april werd hier uitgebreid bij stilgestaan. De krant opende met de kop "Twee op de drie websites Friese kerken onveilig". Dat zet je dan wel even tot nadenken en je vraagt je af hoe veilig onze eigen website (pgeastermar.nl) eigenlijk is. Voor mij reden om hier eens verder in te duiken.

 

Als eerste stap heb ik onze technisch beheerder benaderd. Hij is verantwoordlijk voor de technische infrastructuur (zeg maar het programma waamee de website is gebouwd). Hij maakt back-ups  en zorgt ervoor dat updates worden aangebracht in deze programmatuur.
Alhoewel 100% veiligheid nooit kan worden bereikt kun je toch wel maatregelen nemen om de kans op 'gehackt te worden' zo klein mogelijk te houden. Onze beheerder heeft zelf extra maatregelen genomen om dit doel te bereiken, zoals het installeren van een extra firewall. Daarnaast zorgt hij ervoor dat updates altijd onmiddellijk worden uitgevoerd.

Als tweede stap heb ik heb het bedrijf benaderd waar onze website op comnputers (servers) draait. Dit noemen we de hostingpartner. Deze zorgt ervoor dat de computers veilig en uptodate zijn zodat deze lastig zijn te benaderen door hackers. Diverse beveiligingsprogramma's zijn actief op 'onze' server. Deze programma's zorgen ervoor dat vanuit andere 'webruimtes' niet kan worden ingebroken op onze omgeving. Ook wordt er actief gescand op kwaadaardige software (ook wel malware genoemd) door deze partij.

Goed om hier eens extra bij stil te staan. Overigens is het wel zo dat onze website niet veel data bevat die privacygevoelig is. De financiële administratie en de ledenadministratie worden bijgehouden in andere omgevingen en niet op onze website. Maar toch .........

Hebt u naar aanleiding van de krantenberichten of dit bericht nog vragen dan kunt u mij natuurlijk altijd benaderen.

Elle Hoekstra
Webmaster PGeastermar.nl

 

 

 gratis eten en drinken

Deze zondag is de laatste van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 5:1-5 centraal, over eten en drinken waar je niets voor hoeft te betalen.

We gaan eerst samen zingen, zing maar mee:

 Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar

 Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes

 

Kijk en luister naar het verhaal

Muziek. Luister en zing nu mee met de volgende liedjes:

Weetjes bij dit verhaal

Zing nu mee met het volgende liedje:

 Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om te knutselen of te maken en print deze uit

- Werkbladen_4-8_jaar_Gratis_eten_en_drinken.pdf
- Werkbladen_8-12_jaar_Gratis_eten_en_drinken.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week!

 

 

 

 

 

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 26 april t/m zaterdag 1 mei bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 1 mei
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
I.v.m. de lockdown is de kerk gesloten. Er is dus geen inzameling in De Hege Stins
.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

 

Deze zondag is de derde van een blok met vier teksten uit het boek Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja namens God aan zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 11:1-10 centraal, over een rechtvaardige koning die vrede zal brengen.

We gaan eerst samen zingen, zing maar mee:

 Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar

 Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes

 

Kijk en luister naar het verhaal

Muziek. Luister en zing nu mee met de volgende liedjes:

Weetjes bij dit verhaal

Zing nu mee met het volgende liedje:

 Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om te knutselen of te maken en print deze uit

- Werkbladen_4-8_jaar_Een_koning_die_vrede_brengt.pdf
- Werkbladen_8-12_jaar_Een_koning_die_vrede_brengt.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week!

 

 

 

 

 

Jongerendienst 2021 04 25

Zwaarden gereedschap

Deze zondag is de tweede van een blok met vier teksten uit het boek
Jesaja, waarin wordt verteld wat de profeet Jesaja namens God aan
zijn volk verkondigt. Op deze zondag staat Jesaja 2:1-5 centraal: over
de tijd die eens zal komen waarin de mensen zullen leven zoals God
het wil, en er vrede zal heersen op aarde.

We gaan eerst samen zingen, zing maar mee:

 Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar

 Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes

 

Kijk en luister naar het verhaal

Muziek. Luister en zing nu mee met de volgende liedjes:

Weetjes bij dit verhaal

Zing nu mee met het volgende liedje:

 Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om te knutselen of te maken en print deze uit

- Werkblad_4-8_jaar_Zwaarden_worden_gereedschap.pdf
- Werkbladen_8-12_jaar_Zwaarden_worden_gereedschap.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week!

 

 

 

 

 

Op 10 april had ik weer een kleding inzamelactie voor Dorcas.
Deze keer kon men ook boeken inleveren.
De opbrengst was: 79 zakken met kleding en schoenen, 21 volle bananen dozen met boeken en € 49,70 voor transport kosten.

Met veel plezier kan ik terugzien op een geslaagde dag!
Alle gevers vriendelijk dank!

Tine Hoekstra

Dorcas 2021 2   Dorcas 2021 1

Jongerendienst 1 28 mrt

Jongerendienst 2 28 mrt

Zaterdag 10 april organiseren we weer een inzamelingsactie voor Dorcas.
U kunt uw spullen afgeven bij ons thuis ('t Hôf 90) van 9-3 uur.
De volgende spullen zijn van harte welkom:

  • alle kleding
  • linnengoed
  • schoenen
  • boeken

De Dorcasbus staat op de oprit zodat we 'coronaproof' kunnen inzamelen.

Met vriendelijke groet
Tine Hoekstra

Dorcas auto en banner

 

A- A A+