Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Diaconie

Wat doet de Diaconie?

Diaconie betekent eigenlijk: "Zich dienstbaar opstellen en hulp bieden aan allen die dit nodig hebben."

Iedere zondag zamelen de diakenen de opbrengsten van de collecten in die tijdens de kerkdienst worden gehouden.
De diaconie helpt kerkleden en anderen (in binnen- en buitenland) die hulpbehoevend zijn. In het verleden richtte ze armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen. Tegenwoordig doen de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties. De diaconie is verantwoording verschuldigd aan de kerkenraad.

De diaconie maakt elke maand een collecterooster, waarin vermeld staat waarvoor de opbrengst van de collecte bestemd is. Dit kan een doel in binnen- of buitenland zijn.

 

Contact met de diaconie

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk contact opnemen met de diaconie van de Protestantse Gemeente Eastermar. U kunt een email sturen naar: diaconie@pgeastermar.nl


Het college van diakenen bestaat uit:

  • Jan Boersma (voorzitter)
  • Coby Borger (penningmeester)
  • Jelle Merkus
  • Hendrik Kloosterman
  • Diny Hogendorp

Dries Wagenaar is als boekhouder aan de diaconie verbonden.