Gebedsweek 2022    

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een "week van gebed" georganiseerd. Het thema dit jaar is “Licht in het duister”.
Het Bijbelgedeelte is Matteüs 2: 1-12 en speciaal het 2e vers: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden”

Echter, evenals vorig jaar is het ook nu niet mogelijk fysiek vieringen te organiseren. Maar deelnemen kan wel op een andere manier, gewoon bij u thuis.

Als start van de week is op nationaalgebed.nl live het nationaal gebed te volgen en wel op zaterdag 15 januari van 20.00 - 21.30 uur.  Doe alleen of met anderen mee aan het gebed voor vrede en verbinding tijdens deze coronacrisis. Op dinsdag 18 januari om 19.30 uur zal Ds Martina Stougie hier ook aandacht aan besteden tijdens de Zoom meeting.

Verder is er een mogelijkheid om tijdens de gebedsweek (van 16 - 23 januari) thuis mee te doen aan de gebeden. Hiervoor kunt u op de website van Weekvangebed voor elke dag een bijbelegdeelte plus een gebed vinden, Deze lezingen en gebeden zijn uitgewerkt (en gebundeld) in een 'gebedsboekje'. Dit gebedsboekje kunt u (eenmalig) hier downloaden en opslaan op uw eigen computer of tablet. Voor elke dag vindt u hierin een nieuwe lezing en gebed.

Doet u mee?

 

 

 

 

 

Het probleem dat zondag 9 januari j.l. zorgde voor het verbreken van de beeldverbinding met Kerkomroep is opgelost. Het bericht hierover kunt u lezen bij Nieuws op Kerkomroep.nl.

Jan Koonstra

Beeld&Geluid/lokaal beheer Kerkomroep

 

Kerkbalans 2022 3 

 

Kerkbalans 2022 1

     

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema.
Om als PKN kerk in Eastermar te kunnen bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden.

Corona heeft de afgelopen tijd een enorme impact op ons kerk zijn gehad en nu nog steeds. Toch is door Corona ook duidelijk gebleken dat we elkaar nodig zijn.

Als mensen willen we samenkomen. Helaas is dat nu nog niet volledig mogelijk en moeten we ons houden aan allerlei maatregelen.

Vanaf zaterdag 15 januari t/m zaterdag 29 januari 2022 zullen onze vrijwilligers de kerkbalans envelop bij u gaan afleveren en de antwoordenvelop later weer ophalen.

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Met vriendelijke groet, 

Het college van kerkrentmeesters

 

   

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 9, 16, 23, en 30 januari

Zoom-meeting 11, 18, 25 januari en 1 februari

Bijbelstudie      De komende 4 zondagen in januari (9, 16, 23 en 30) wil ik proberen u/jij actief te betrekken bij de kerkdienst. Online verbonden kunnen zijn in deze tijd is een zegen, maar we missen wel de ontmoeting en het gesprek met elkaar. Daarom wilde ik het zo doen dat ik u elke zondag na de dienst een aantal vragen meegeef om over door te praten thuis, of om over na te denken.
De dinsdagavond daarna is er gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Voorlopig is dat via een Zoom-meeting waarvoor je je bij mij kunt opgeven.
De komende 4 weken staan in het teken van het boekje “Eenvoudig leven”. Actuele thema’s en Bijbelstudies over het goede leven, en hoe dat te maken heeft met actuele thema’s als duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Het is leuk om het boek aan te schaffen, maar voor deze avonden niet nodig.
De Zoomsessies zijn gepland op: dinsdagavond 11, 18, 25 januari en 1 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur. Als er veel deelnemers zijn dan kan dat natuurlijk wat uitlopen. Wil je meedoen, geef je dan alvast bij mij op: martinadewit@planet.nl of 06-27384678
Ds. Martina Stougie                                  

 

 

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 3 januari t/m zaterdag 8 januari bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 8 januari
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
Op zondag
geen inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’ vanwege coronaregels.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

A- A A+