Het Missionair Team Eastermar nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstnachtdienst op 24 december a.s. De dienst begint om 21.00 uur in De Hege Stins. Vanaf 20.15 uur staat de koffie, thee en chocolademerk voor u klaar.

Het missionair team heeft Smeding Muziek uitgenodigd om voor de muziek te zorgen. Dat wil zeggen dat zij de gemeentezang gaan begeleiden bij de bekende kerstliederen. Samen zingen is het hoofdingrediënt van  de dienst. Daarnaast zal het thema uitgediept worden dmv filmfragmenten, interviews en een preek. Het belooft een mooie dienst te worden waarin traditionele en vernieuwende vormen een plek krijgen.

Kortom, hol deze dag niet voorbij maar "Sta eens even stil bij Kerst".

Graag tot dan!

Namen het Missionair Team, Elbrich Hoekstra

Kerstnachtdienst 2019

AED rean.traingen

Zondag 8 december 2019, Hege Stins Eastermar. Inloop vanaf 18.15 uur, bijeenkomst van 19.00 – 19.30 uur.

Elke 2e zondag in December wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doorgaans wordt het breder getrokken en gaat het niet alleen om kinderen, maar ook om andere dierbaren die we missen.
Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van licht en warmte.

Vorig jaar organiseerden Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team voor het eerst een Lichtjesavond in Eastermar. Een zeer geslaagde bijeenkomst, die zeker in behoefte voorzag. Alle reden om dit initiatief te herhalen en de ‘Eastermarder Mienskip’ te betrekken bij de opzet.

In de weken voorafgaand aan Lichtjesavond Eastermar besteden de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 van Basisskoalle De Twirre in het kader van Wereldlichtjesdag aandacht aan het omgaan met verlies en rouw en alles wat daar bij hoort. Daarom worden ouders met hun kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 ook van harte uitgenodigd de Lichtjesavond Eastermar bij te wonen. Een aantal kinderen uit Eastermar worden gevraagd bij te dragen aan het programma.

Lichtjesavond Eastermar is:
- Bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd, of hoe lang het geleden is maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je liefhebt, blijft voor altijd in je hart en gedachten!

- Een bijzonder samenzijn met muziek, gedichten en heel veel brandende kaarsen. Door deze sfeer voel je de warmte en besef je dat je niet alleen bent met je verdriet.

- Voor iedereen. Het maakt niet uit of je gelooft of niet. Ook als je iemand wilt steunen of om een andere reden een kaarsje wilt branden.

In de laatste week van november wordt huis aan huis een flyer verspreid met daarop onder andere informatie over het programma.

Bij veel uitvaarten worden gedichten gelezen en klinkt er muziek. Wellicht heb je een speciale herinnering aan een gedicht, een lied of muziekstuk en zou je dit graag nog een keer willen horen. Laat het via de e-mail aan ons weten. We proberen jouw inbreng dan te verwerken in de opzet. Telefonisch doorgeven mag ook.

Reageer uiterlijk 25 november naar:
Email: dle@eastermar.nl
Telefoon: 06 – 21295036 Helga Hiemstra
06 – 15196163 Pietsje Elverdink

Lichtjesavond Eastermar is een initiatief van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair team, met medewerking van vele vrijwilligers die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst.

Wij hopen op deze manier samen een ingetogen maar mooie bijeenkomst te hebben waarin wij diegenen gedenken die wij graag nog een tijd in ons midden hadden willen hebben.
Wij hopen je zondag 8 december te ontmoeten.

Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van de vervoersservice van Lokaal Loket:
06 -15626399 (bereikbaar tussen 9 – 12 uur)

wereldlichtjesdag

 

 

De bewoners van wooncentrum Noordvliet uit Leeuwarden (waar ook Sjoerd Hamstra van Freerk & Janke Hamstra woont) hebben zich laten inspireren door de werken van M.C. Escher. Het Fries Museum en woongroep Noordvliet hebben dit jaar samengewerkt met creatieve workshops met de naam Planeet Escher.
Uit de gemaakte werken werd een tijdelijke tentoonstelling samengesteld in het geboortehuis van M.C. Escher: Keramiekmuseum Princessehof. De expositie over Escher was één van de hoogtepunten van Culturele Hoofdstad 2018.
De in totaal tien kunstenaars hebben ieder een eigen manier van werken. Sommige van hen hebben verminderde controle over de eigen bewegingen, dat geeft in dit geval juist een hele krachtige en dynamische manier van verbeelden. De tentoonstelling laat naast de werken het maakproces zien met een video en een aantal voorwerpen, waaronder kwasten en schetsen.
De tentoonstelling maakte deel uit van een aantal wisselpresentaties in het kader van Planeet Escher. De expositie was een samenwerking tussen het Princessehof, Woongroep Noordvliet en Planeet Escher, een participatieproject van het Fries Museum.

De tentoonstelling is vanaf heden tot 1 februari 2020 ('s zondags na de kerkdienst) te bezichtigen. Dus vanaf 10.30 - 12.00 uur. Dit geldt niet wanneer de kerkdienst om 11.00 uur begint. Raadpleeg www.pgeastermar.nl voor de aanvangstijden van de kerkdiensten. Ook is bezichtiging mogelijk op aanvraag. Afspraken kunnen worden gemaakt met de koster (tel 06 14 97 06 21).

Planeet Escher

29 september.
 
Vandaag hadden we weer voor het eerst jeugdclub.
Onze clubleidster is Tine Hoekstra.
Zij had een groot karton meegenomen en daar moesten we ons hoofd doorsteken.
Iedereen moest vertellen wie onze held was.
Bijna iedereen zei dat je held je vader of moeder was omdat die altijd voor je klaar staan.
Toen kregen we drinken en een koekje.
Drie keer hebben we bingo gedaan maar ik had geen prijs.
Het was wel spannend en we hebben veel gelachen.
 
Groep 8

helden club 8 

 
A- A A+