Kijk ze sjouwen met flessen door Eastermar, die toppers!
Containers vol sprokkelen ze bij elkaar.

Stuur ze dan ook niet voorbij maar geef uw flessen mee óf lever ze zelf  in. Nog tot 10 april staat er een grote plastic zak bij de supermarkt van Eastermar “Alles ûnder ien dak”. Hierin kunnen alle statiegeldflessen gedaan worden (dus ook van andere winkels); de opbrengst van die flessen is voor KiKa.

Kom maar op met die flessen!!

kika 2021 1   kika 2021 2 

kika 2021 4  kika 2021 3

De komende weken voor Pasen gaan we online samen een psalm lezen. Iedereen is uitgenodigd om dit samen met mij vier keer in de  40-dagentijd te doen. We gaan dit doen op de volgende dinsdagavonden van 20.30 - 21.30 uur: 2, 9, 16 en 23 maart.

Dan nemen we de tijd om samen een psalm te lezen, een lied te horen, iin stilte  te overdenken en gedachten te delen. Als je mee wilt doen dan heb je een pc nodig met webcam, of een laptop (daar zit meestal een camera in). Van mij krijg je dan een link en zo komen we via Zoom bij elkaar. Ieder acher zijn/haar beeldscherm, ieder in zijn/haar eigen 'cel'.

Heb je hier vragen over neem dan gerust contact met mij op. Dan proberen we  je te helpen zodat je mee kan doen.

Je kunt je per keer opgeven bij mij. Je kunt voor 1x, 2x, 3x of alle 4 x opgeven.
Graag opgeven uiterlijk het weekend voor de desbetreffende dinsdag via e-mail.

Ik hoop je te zien via Zoom!

Ds Martina Stougie
(06) 27 35 78 46
martinadewit@planet.nl

Psalm online

 

voeten wassen

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je weer meedoet met deze kinderkerkdienst. Vandaag is de tweede zondag van de 40-dagentijd. Het thema van deze 40-dagentijd is "Een spoor van liefde".

Vandaag gaat het verhaal over Jezus die de voeten van zijn leerlingen wast. Hij legt uit waarom hij dat doet. Een gezegende kinderdienst en veel plezier gewenst.

Welkomslied: We gaan eerst samen zingen. Zing maar mee:

 

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar:

Inleiding op het thema.

Projectlied (couplet 2)

Kijk en luister naar het verhaal

Muziek. Luister en zing nu mee met de volgende liedjes

 

Weetjes bij dit verhaal

 

Luister en zing nu mee met het volgende liedje

Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om  te knutselen of te maken en print deze uit
- Uitleg__werkbladen.pdf
- Werkblad_4-6_jaar_Jezus_wast_voeten.pdf
- Werkblad_6-8_jaar_Voetzoeker.pdf
- Werkblad_8-12_jaar_Jezus_ten_voeten_uit.pdf
- Werkblad_8-12_jaar_Volg_het_voorbeeld.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week!

 

Vanwege de eerder gemelde problemen worden vanaf heden enkele diensten eerder opgenomen. Zo kunnen we er voor zorgen dat u zonder onderbreking ook via iPad en iPhone de dienst kan volgen. En wanneer u later de dienst bekijkt, lopen beeld en geluid ‘synchroon’.

Het kan evenwel gebeuren dat u bij kijken via de browser (Edge, Chrome, Firefox, Internet Explorer) een zwart beeld ziet. Dit is eenvoudig te verhelpen door dan in plaats van op ‘kijken’ te klikken te kiezen voor ‘opslaan’. Nadat het downloaden klaar is, opent u het bestand.

Jan Koonstra
Lokaal beheerder Kerkomroep

Reageren? b-g@pgeastermr.nl

Alle adressen die staan ingeschreven bij de Protestantse Gemeente van Eastermar werden één dezer dagen verrast met een Thús-Tsjerke-Tas. Ook deze actie is een rechtstreeks gevolg van de Coronacrisis. In de Paadwizer wordt deze actie, vanuit het besef dat we de ontmoeting met elkaar nu al zo lang moeten missen, als volgt toegelicht.

"Zo kunt kunt u en jij allemaal meedoen op de manier die u/jij wilt. Maar we hopen natuurlijk vooeral met deze tas te bereiken dat we ons meer met elkaar verbonden voelen, en dat we ons verbonden voelen met Jezus, die de weg van het lijden, sterven is gegaan".

De bedoeling wordt ook duidelijk gemaakt in het begeleidende briefje dat is toegevoegd:

"De 40-Dagentijd is weer aangebroken. We gaan richting het Paasfeest! Ondertussen zitten we al ruim een jaar met 'COVID' en kunnen we elkaar amper ontmoeten. Wij hebben speciaal voor de 40-dagen in Coronatijd een Thús-Tsjerke-Tas met inhoud samengesteld. De inhoud is voor iedereen hetzelfde. Zit er iets in wat voor u/jij niet interssant is: geef het door! Op die manier willen we verbinden. Meer infor over de Thús-Tsjerke-Tas staat op blz 4 van de Paadwizer.

We wensen u - ondanks alle restricties - een goede 40-Dagentijd toe.
Protestantse gemeente Eastermar

Thús tsjerke tas

A- A A+