Op de vergadering van de kleine kerkenraad op 8 mei 2019 is het Plan van Aandacht (beleidsplan) gepresenteerd. De kerkenraad had een paar kanttekeningen, maar heeft vooral met veel waardering kennis genomen van wat de werkgroep heeft voorbereid. De gemeente mag de komende tijd ook nog rekenen op de inzet van de werkgroep, die samen met de gemeente en de kerkenraad wil gaan zorgen dat we samen de stappen zetten die we ons voorgenomen hebben. Het is niet heel dik geworden en goed te lezen: Plan van Aandacht2019-2023. Het stappenplan biedt de aandachtspunten voor de komende jaren:  Stappenplan PvA. Mocht u in gesprek willen, neemt u dan contact op met diaken Jan Boersma.

Tot haar grote verrasssing heeft Tine Hoekstra (één van onze scriba's) gistereren een koninklijke onderscheiding gekregen voor haar inzet als vrijwilliger gedurende een lange reeks van jaren. Haar werk voor onze kerk is daarbij ongetwijfeld van grote invloed geweest. Naar verluid heeft ons oud gemeentelid Bep van Veen bij de totstandkoming van deze onderscheiding nadrukkelijk een rol gespeeld. Gisteren werd Tine met een smoesje naar De Pleats gelokt waar onze burgemeester de ondescheiding (namens de koning) heeft uitgereikt.

Over de reden voor deze onderscheiding wordt de volgende toelichting gegeven: 

Mevrouw Trijntje Geertje Hoekstra-Twijnstra uit Eastermar (63)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Hoekstra-Twijnstra zet zich al sinds 1986, meer dan 33 jaar, in als vrijwilliger bij de PKN-kerk in Eastermar. Ze was onder andere voorzitter en later bestuurslid van zangkoor ‘Ta Gods Eare’, leider van jeugdclubs, bestuurslid van een jonge vrouwengroep, leider van kindernevendienst, lid van de bazaarwerkgroep, bestuurslid van de jeugdraad, ouderling en lid van de beamerwerkgroep. Vanaf 1998 begon Mevrouw Hoekstra-Twijnstra als voorzitter van de werkgroep Eastermar van het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Vanaf dat moment is zij de drijvende kracht achter het vrijwilligerswerk voor het NBG in haar woonplaats en in het rayon. Van 2006 tot 2019 was mevrouw Hoekstra voorzitter van Personeelsvereniging ’t Skewiel. Sinds 2013 zet ze zich in als voorzitter van haar eigen buurtvereniging It Fjouwerkant in Eastermar

Wij feiliciteren Tine van harte met deze prachtige onderscheiding.

Lintje Tine 2  Lintje Tine 2

De foto’s geven een impressie van de indrukwekkende vertelling van het lijdensverhaal van Jezus op Goede Vrijdag. Van het laatste avondmaal met Zijn discipelen tot aan de kruisiging op Golgotha werden de gebeurtenissen levend gemaakt in de vorm van muziek, zang en toneel. De verschillende rollen werden gespeeld door een deel vaste spelers van gospelband ‘Passion for Christ’ en een groot aantal gastspelers uit onze gemeente.

Missionair Team Eastermar i.s.m. gospelband ‘Passion for Christ’

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Goede vrijdag het verhaal

Ouderbrief 31 3 2019

Hoi, ik ben Jens Deelstra.

Ik ga jullie wat vertellen over de laatste keer van de club. Onze clubleidster is Tine Hoekstra. Als eerste was Aline Westerhof er niet want ze moest naar de voorleeswedstrijd van school. Het ging als volgt. We kwamen bij de Fûgelhelling in Ureterp. Meneer Jan Aardema vertelde ons over de Fûgelhelling. We kregen een heleboel foto’s te zien van vogels. Er waren twee heel erge plaatjes vond ik. Een gans met een pijl door het hoofd. Gelukkig was hij niet dood en heeft het overleefd. Een ander plaatje was een geverfde eend. Deze is schoongemaakt en kon later weer vliegen. We konden daar ook een kwis doen over de namen van de vogels. Ook waren er veel opgezette dieren. De namen hiervan stonden op een kaartje. Toen gingen we naar buiten. Dat was eng want we mochten bij de zwanen, eenden en ganzen lopen. Eén gans liep constant mee. Niet iedereen durfde. Ondanks alles was het heel leuk.


Groeten van Jens Deelstra.

Uitstapje 2   Uitstapje 2

 

A- A A+