Al vanaf jonge leeftijd zwalkt Dorien door de natuur in het coulisselandschap bij Eastermar en Harkema. Veel mooie en bijzondere momenten heeft ze mee gemaakt en vast kunnen leggen. Natuur is voor haar de grote inspiratiebron waar ze thuis in haar atelier heerlijk mee aan de slag kan en dit kan vertalen naar het doek. Het is haar grote passie en de meeste schilderijen bevatten momenten waar ze mooie of bijzondere herinneringen aan heeft.
Door te exposeren wil ze iedereen in de gelegenheid stellen om mee te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.

De tentoonstelling is vanaf t/m 4 april 2020 ('s zondags na de kerkdienst) te bezichtigen. Dus vanaf 10.30 - 12.00 uur. Dit geldt niet wanneer de kerkdienst om 11.00 uur begint. Raadpleeg www.pgeastermar.nl voor de aanvangstijden van de kerkdiensten.

Ook is bezichtiging mogelijk op aanvraag.
Afspraken kunnen worden gemaakt met de koster (tel 06 14 97 06 21) of per email (koster@pgeastermar.nl).
Voor meer informatie over (het werk van) Dorien van der Meer verwijzen we naar haa Websiite http://www.atelierdorien.nl/home
Ook kunt u haar een email sturen atelierdorien@gmail.com

 Paul Dijkstra Paul Dijkstra Paul Dijkstra

Paul Dijkstra Paul Dijkstra

Van zaterdag 18 januari tot zaterdag 1 februari doen 2.000 kerken mee aan Actie Kerkbalans. Duizenden vrijwilligers zamelen geld in voor hun plaatselijke kerk. Voor iedereen is de kerk op een andere manier van waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie. Om te kunnen bestaan hebben kerken een financiële bijdrage nodig van hun leden. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving.

Voor 2020 is het thema "Geef voor je kerk"

De actieperiode is van 18 januari tot 1 februari 2020

Dan zullen onze vrijwilligers de kerkbalans-envelop bij u afleveren en de antwoordenvelop later weer ophalen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Het College van Kerkrentmeesters te Eastermar

Kerkbalans 2020

 

 

kerstmaaltijd 2019

      Vorig jaar zijn Haije en ik diaken geworden. Wij dachten bij het ambt van diaken vooral aan collecteren en helpen met het avondmaal in de kerk. Eenmaal diaken bleken er nog twee leuke taken bij te horen: het bezorgen van brood en wijn bij ‘thuisvierders’ op de zaterdag voorafgaand aan het avondmaal én het bijwonen van het kerstfeest…….

Op woensdagmiddag 18 december stroomde De Hege Stins vol met dorpsbewoners, die ernaar uitkeken om samen het kerstfeest te vieren. Veel senioren, maar ook vier basisschoolleerlingen: Daniek Douwes, Laura Lycklema, Siebren Wiersema en Herman Glastra van Loon. Zij hadden spontaan aangeboden om de volwassen vrijwilligers te helpen in de bediening.

De organisatie van deze middag was in vertrouwde handen van Nico & Tine Hoekstra en Janke Hamstra. Na de ontvangst met koffie/thee en kerstkransjes werd de bijeenkomst geopend door Janke. Daarna was er een mini-kerkdienst met schriftlezingen en kerstliederen. Fokje van Leeuwen zorgde voor de muzikale begeleiding op piano. De kinderen duurde het allemaal veel te lang. Zij wilden graag in actie komen en verheugden zich op de broodmaaltijd. Deze was heel goed verzorgd met soep, kerststol, suikerbrood, diverse soorten beleg, eieren, salade én een overheerlijke kroket. We werden er letterlijk stil van.

De mini-kerkdienst was mooi, het eten was lekker, maar als ik terugdenk aan de middag, komt vooral het woordje ‘verbinding’ boven: de verbinding tussen jong en oud en de verbinding tussen trouwe kerkgangers en mensen die wat minder vaak in de kerk komen. Vroeger was er een kinderprogramma dat ‘D’r kan nog meer bij’ heette. Hierbij alvast de uitnodiging voor Kerst 2020.

Rieneke Kamminga.

Kerstmaaltijd 1 2019

Voor de Kerst kon u oliebollen bestellen.
De opbrengst was voor de kerk.
Hier is veel gebruik van gemaakt.
Op oudejaarsdag stond de bestelling klaar.
Het was een komen en gaan in de “Hege Stins” en menigeen kon de verleiding niet weerstaan en moest natuurlijk even proeven.
Deze actie heeft € 800,00 opgebracht.
Alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedankt!

Namens de kerkrentmeesters,
Klaas Dijkstra

Het thema van de kerstnachtdienst was: ‘Sta eens even stil bij kerst’. In een volle kerk vertelden gemeenteleden in filmfragmenten wat voor hen de betekenis is van kerst. Ds. M Stougie – De Wit diepte het thema vervolgens uit in de overdenking ‘ker-st-mis’. Haar boodschap was dat een kerstmis zonder stilte (de letters 'st') mogelijk verandert in een 'kermis'. Smeding Muziek begeleidde de gemeente bij de samenzang van veel bekende kerstliederen. De groep heeft een kort filmpje gemaakt voor promotie van de groep. Dit filmpje geeft een korte impressie van de kerstnachtdienst 2019.

Hartelijke groet van het Missionair team.

A- A A+