Het goede leven

HET GOEDE LEVEN: Dit is het jaarthema van de Protestantse Kerk,
tevens ook het thema van de startzondag.

We hebben een mooi programma in elkaar gezet voor jong en oud.

Inloop vanaf 9.30 uur: Ontvangst met koffie en iets lekkers buiten bij de kerk (alleen bij droog weer, anders komt dit te vervallen).

Om 10.00 uur begint ds. Martina Stougie met een inleiding op het thema en halverwege neemt onze quiz-master van ‘Het goede leven’ het over voor een inter-actieve BIJBEL-QUIZ.
Hier kunt u zowel in de kerk als thuis on-line aan deelnemen via www.kerkomroep.nl
Gebruikersnaam : pge17
Wachtwoord : proef
(graag zelf voor pen en papier zorgen).

Ook de kids kunnen meespelen met een leuke Kinderbingo of een mooie kleurplaat maken.
Deze zijn te downloaden, zodat je ook thuis mee kunt doen.

          Het wordt een verrassende quiz met veel bekende gezichten!

Op deze manier willen we zowel in de kerk als thuis met elkaar verbonden zijn.
Graag tot ziens op de 27e!

Martina, Mient, Jantsje, Wietske en Helga

Voedselbank T diel

 
Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 28 september t/m zaterdag 3 oktober bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 3 oktober Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
Zondag 4 oktober gebouw ‘De Hege Stins’, voor en na de kerkdienst. 
 
Kijk op de website van PGEastermar voor de actuele tijden.

Het rekening nummer: NL66 rabo 0166992127 Voedselbank Tytjerksteradiel voor financiele steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE ‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06-11122340

 

 

 

 

 

 belidenis 2020 1 Een beetje spannend was het wel: blijft het droog en kunnen we de dienst in de  openlucht houden? Het pakte goed uit en zo moesten 135 stoelen worden opgesteld om alle kerkgangers een 'corona-proof' plekje te kunnen bieden. En zo kon het "vervolg" op de doopdienst van afgelopen dinsdag bij de Burgumermar gewoon volgens plan verlopen. Was u daar niet bij? Dan kunt u alsnog een impressie krijgen door middel van deze video.
belidenis 2020 3 belidenis 2020 2 Ds Martina Stougie memoreerde dat deze groep belijdeniscatechesanten al 2 jaar bij elkaar komt om na te denken en te discussiëren over geloofsvraagstukken van deze tijd. En de vraag natuurlijk of je nu nog wel of niet beijdenis moet/wilt afleggen.

Voor deze 4 kandidaten is dat laatste geen vraag meer. Vol overtuiging vertellen ze ieder van hen aan de aanwezigen wat hen beweegt en motiveert om hier voor in de (openlucht-)kerk openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Stuk voor stuk vertellen ze hun persoonlijke overwegingen: Geary Dantuma, Froukje van der Veen, Marijke- en Sytze Taekema. Ds Stougie had als thema "Kom" gekozen en legde dit thema uit aan de hand van het verhaal uit Matteus 14 (Jezus' wandeling over het water). Na de overdenking was het woord aan Marijke, Froukje, Geary en Sytze voor hun getuigenis.

   belidenis 2020 5  belidenis 2020 6

belidenis 2020 4     belidenis 2020 7

Doordat de dienst in de buitenlucht plaatsvond kon er ook weer worden gezongen. En dat gebeurde  volop. De belijdeniskandidaten hadden hun voorkeur aangegeven en dat leidde tot het zingen van diverse Opwekkingsliederen. Na het afleggen van de belijdenis kreeg een ieder de zegen en een tekst mee.

belidenis 2020 11   belidenis 2020 10 belidenis 2020 9   belidenis 2020 8

Aan het eind van de dienst verwelkomde Jan Boersma namens de kerkenraad de nieuwe "belijdende" leden binnen de Protestante gemeente van Eastermar. En daarbij hoort een cadeautje: de bijbel. En zo kon een ieder zijn/haar voorkeur voor een uitvoering van de bijbel aangeven en dat leverde 2 Friese bijbels, een "zij lacht bijbel" en een bijbel op DVD op. Na afloop geen koffie, geen handen schudden maar wel een "verbale" gelukwens voor deze 4 jonge mensen.

belidenis 2020 13  belidenis 2020 12

En gelukkig bleef het droog maar het was best wel een beetje fris. Gelukkig kunnen we terugzien op een hartverwarmende dienst.

Elle Hoekstrfa

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinsdag 1 september j.l. was het dan (eindelijk) zover. Marijke en Sytze Taekema zouden worden gedoopt door onderdompeling in de Burgumermar. De omstandigheden waren optimaal en tekenend voor deze speciale doopdienst. Zo'n 60 mensen waren afgekomen op deze bijzondere dienst aan de Burgumermar en waren er getuige van dat Marijke en Sytze zich lieten onderdompelen door Ds Martina Stougie (geassisteerd door heit Gabe Taekema).

Na het beantwoorden van de vragen betraden ze het spiegelgladde meer dat zich ook van zijn beste kant liet zien. Ook de laagstaande zon scheen uitbundig en gaf de hele plechtigheid een (extra) gouden randje. Na de doop zongen we met elkaar Opwekking 642 (De Rivier). Vervolgens kregen alle aanwezigen de zegen mee en werd de dienst beëindigd.

Na afloop ontvingen Marijke en Sytze van alle kanten felicitaties voor het zetten van deze voor hun zo belangrijke stap. Komende zondag vindt 'het vervolg' op deze doopdienst plaats in De Hege Stins om 9.30 uur (zo mogelijk in de open lucht). Dan zullen Marijke en Sytze zelf vertellen hoe ze tot deze stap zijn gekomen. Naast Marijke en Sytze zullen nog 2 andere jonge leden van onze gemeente openbare belijdenis van hun geloof afleggen en zelf vertellen wat dit voor hen betekent. Ook daarvoor wordt iedereen weer van harte uitgenodigd.

doop bm 1     doop bm 2  

doop bm 4     doop bm 3

doop bm 5   doop bm 6

Na een prachtige dienst die we op 16 augustus buiten konden vieren hadden we zin om weer buiten te zitten.
De technische commissie, Jan, Simon en Nico, zijn uren bezig geweest om het geluid nogmaals te verbeteren.
Er zijn standaards aangeschaft voor de boxen.
Tevens was er de mogelijkheid om rechtstreeks via Kerk Tv dit te volgen.
Extra hulp was weer ingeschakeld om de stoelen en de preekstoel buiten te zetten.
Maar donkere wolken dreven zondagochtend over Eastermar.
Hilly had om 8.00 uur de koffie klaar en alle hulpen waren present.
Er is toen besloten om toch binnen de dienst te houden.
De liederen waren al gedownload en zijn in de Power point gevoegd.
Zo kon de dienst binnen doorgaan.
Voor de dienst keken we naar Nederland zingt: Zoekend naar licht.
Daarna kon Da. G. Stougie uit Berkel en Rodenrijs 86 belangstellenden verwelkomen.
Gelukkig waren er ook weer kinderen in de kerk en voordat ze naar de kinderkerk gingen luisterden we na het lied: Jezus is de Goede Herder.
De schriftlezing was uit Psalm 5 die in de overdenking werd uitgelegd.
Het was een bijzondere dienst en na de zegen klonk het lied: Wat de toekomst brenge moge.

Tine Hoekstra

A- A A+