Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 27 september t/m zondag 3 oktober bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 2 oktober
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
Zondag 3 oktober is er weer inzameling in kerkgebouw De Hege Stins
, voor en na de kerkdienst

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

In oktober verzorgen we weer de jaarlijkse AED en reanimatietraining in De Hege Stins.

De training zal plaatsvinden op maandagavond van 19.00-22.00 uur.

De kosten hiervoor bedragen 15 euro. 

Heb je nog nooit deze training gevolgd? Ook dan ben je van harte welkom!

Hoe meer mensen de AED kunnen bedienen, des te groter de kans op overleving bij een reanimatie.

Dus, wil je meedoen? 

Meld je dan voor 24 september a.s. aan via de mail: aedheechsan@outlook.com

Daarna ontvang je de groepsindeling met de betreffende datum (4,11 of 25 oktober).

Namens "Hart voor It Heechsân"
Sietske Venema

foto AED Hege Stins

Wat was de startzondag van 12 september een succes. Ruim 120 gemeentelden hadden zich aangemeld om deze start mee te maken. Het weer werkte mee en iedereen deed mee aan de georganiseerde activiteiten. Er werden 3 groepen geformeerd die, na koffie met gebak, gingen deelenemen aan de volgende activiteiten:

1  in discussie gaan over het vergroten van betrokkenheid van de jeugd bij onze kerk onder leiding van Mient en Janna van Kammen
2  door samen te zingen in de kerk onder leiding van Sebastiaan Schippers
3  buiten te luisteren naar een 'hagepreek' van Martina Stougie

Na 20 minuten werd er gewisseld zodat na ongeveer anderhalf uur iedereen alle activiteiten had meegemaakt. Daarna was het de beurt aan de 3 opgestelde barbecue's. Onder de bezielende leiding van ter zake kundige gemeenteleden werd iedereen voorzien van vlees, maar ook van salades e.d. die gemaakt waren door gemeenteleden.

Kortom, een geslaagde start.

Startsnein 2021 1    Startsnein 2021 5

Startsnein 2021 2    Startsnein 2021 4  

Startsnein 2021 6     

Startsnein 2021 8     Startsnein 2021 9   

  Startsnein 2021 7

Op woensdag 29 september 2021 organiseert "Christenen voor Israel" in Eastermar de eerste studieavond in een serie van twee met ds. Henk Poot. Het thema van de avonden zal zijn: Joodse Feesten. De bijeenkomsten vinden plaats in De Hoge Stins, Torenlaan 12-14, 9261 VZ Eastermar. De aanvang is om 20:00 uur, toegang is gratis. Er is verkoop van producten uit Israël.
De datum van de tweede avond is: woensdag 13 oktober.

Vanwege de coronacrisis volgen we de richtlijnen van het RIVM en kunnen er maar een beperkt aantal mensen toegelaten worden. Aanmelding is verplicht via: www.christenenvoorisrael.nl/activiteiten of 033-2458824.

Eten doe je samen Logo Lokaal loket     
                                                                                                                     

Maandag 13 september 2021 gaan we eindelijk weer gezellig met elkaar koffiedrinken en daarna lekker eten in de kantine De Burgerkamp. Vanaf 10 uur bent u/jij van harte welkom!


Opgave via Lokaal Loket: tel. 06-156 263 99 of
mail naar loketeastermar@gmail.com.
Volgende data Sosjaal Miel in 2021:
11/10 + Westerhof Kleding; 8/11; 13/12

A- A A+