Zoals bekend is er op 15 juni j.l. weer een gemeenteavond (of zoals u wilt "een avond van de gemeente") georganiseerd in De Hege Stins. Daar is uitvoerig gesproken over de stappen die de kerkenraad (in samenwwerking met de "Gideonsbende") heeft gezet om uiteindelijk weer een predikant te kkunnen beroepen in Eastermar. Op die avond bleek dat er al heel veel is gedaan om te voorzien in de vacaturetijd die voor ons ligt.

De kerkenraad vindt het van het grootste belang dat iedereen zo volledig mogelijk is geinformeerd en daarom is besloten de presentatie van die avond integraal op de website te zetten.

Presentatie_gemeenteavond_15_juni_2022.pdf

Hebt u vragen hierover neem dan contact op met de scriba.

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 27 juni t/m zondag 2 juli bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 25 juni
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
Op zondag 2 juli
is er weer inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

tentdienst 2022 1

Vanaf 22 mei zijn we als gemeente ‘vacant’. We willen echter graag dat we de pastorale zorg die nodig is kunnen blijven bieden. Daarom gaan we inzetten op het verkrijgen van een ambulante dominee via de mobiliteitspool van de Protestantse kerk Nederland. Voor een nog nader te bepalen aantal uren kan hij of zij dan invulling geven aan de pastorale zorg voor onze gemeente. Denk daarbij aan de pastorale zorg rondom ziekte, ziekenhuisverblijf, trouw, geboorte en afscheid.
Dit is niet snel geregeld; een en ander hangt onder andere af van de beschikbaarheid van dominees.

Tót die tijd is Willem Hofstede (tel 06 55 87 25 82) benoemd tot coördinator van het pastoraat.

Hij is het eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden wanneer pastorale zorg nodig is.Hij onderneemt dan de benodigde verdere acties. We kunnen totdat we zelf een ambulante dominee hebben aangetrokken gebruik maken van de dominees via de Ring Buwekleaster (samenwerkingsverband met andere kerkgemeentes).
Naast een (tijdelijke) ambulante dominee voor de pastorale zorg willen we ook inzetten op het verkrijgen van een (tijdelijke) interim predikant, die ons bestuurlijk kan helpen en ondersteunen. Een interim predikant is eveneens dominee, maar doet geen erediensten en biedt geen pastorale zorg.

We zien als kerkbestuur dat er een noodzaak is om onze organisatiestructuur onder de loep te nemen, omdat we met minder mensen de taken moeten uitvoeren. Daarnaast zien we dat er een opdracht ligt op het gebied van het vormgeven en inbedden van communicatie in deze structuur en naar de gemeente. Ook vraagt het creëren van en instandhouden van samenhang binnen onze gemeente aandacht. Hier hebben we hulp bij nodig en een frisse blik. Deze hulp kan geboden worden door een interim predikant.

Ook deze interim predikant is niet “snel” geregeld. Dit geeft ons echter de gelegenheid om in samenwerking met de Gideonsbende alvast de eerdergenoemde zaken verder uit te werken en zo te komen tot een heldere opdrachtformulering voor de ‘interim’.

De kerkenraad

Wij zoeken een

Jeugdwerker (0,5 fte)

De jeugdwerker is een enthousiaste inspirator, die vanuit het geloof in Jezus Christus nieuw elan aan het jeugdwerk kan geven door het ontwikkelen van visie en beleid. Hij of zij heeft hart voor jongeren en weet jongeren en jonge gezinnen goed te bereiken, ook met geloofsvragen. Door middel van een praktische aanpak helpt hij of zij bij het aansturen en coachen van onze jeugdleiders.
De jeugdwerker draagt bij aan:

 • de organisatie van activiteiten;
 • de organisatie van jeugdpastoraat;
 • de aansturing van jeugdleiders;
 • de christelijke inhoud van het jeugdwerk vanuit eigen persoonlijke geloofsovertuiging.

Belangrijke competenties, de jeugdwerker:

 • Kan uitstekend communiceren;
 • Beschikt over de creativiteit en vasthoudendheid om generaties met elkaar te verbinden;
 • Kan anderen motiveren en begeleiden;
 • Kan prima samenwerken met jeugdouderlingen / kerkenraad en (toekomstige) predikant;
 • Is in staat om jongeren te betrekken bij activiteiten door ze verantwoordelijkheid te geven;
 • Kan zich prima redden met social media;
 • Kan zich prima redden met social media;

Wat vind je bij ons?

 • Een werkplek in het mooie dorp Eastermar, ‘pearel yn de Fryske Wâlden’;
 • Een groep enthousiaste vrijwilligers in het jeugd- en jongerenwerk;
 • Veel jeugd en jongeren, die meedoen aan onze activiteiten;
 • Een baan in een warme, betrokken gemeente.

Wat moet je doen?

Als je geïnteresseerd bent in deze mooie vacature, stuur dan uiterlijk 15 juli a.s. jouw motivatie en c.v. naar jeugdwurk@pgeastermar.nl. We proberen de gesprekken te plannen in de week van 15 tot en met 19 augustus a.s.

 

A- A A+