De AED hangt aan de muur bij De Hege Stins!

De actie 'Hart voor It Heechsân' is geslaagd en intussen is de de AED kast kosteloos geplaatst door Sipke Hoekstra.
Vrijdagavond 7 juni jl. heeft de werkgroep de AED klaar gemaakt voor gebruik. Middels een code kan de AED kast worden open gemaakt en kan de AED gebruikt worden bij een reanimatie. Stel dat er een reanimatie moet plaatsvinden, dan krijgen de mensen die zich hebben laten registreren bij hartslagnu.nl deze code via een sms. Tevens krijgen zij door waar de reanimatie moet plaatsvinden. Zij kunnen dan zo snel mogelijk de AED ophalen en naar de betreffende persoon toegaan.

In september zijn er maar liefst 3 cursusavonden gepland voor AED en reanimatie. Er hebben zich 46 cursisten aangemeld, waar we erg blij mee zijn. Daarna zullen er meer mensen volgen die zich kunnen aanmelden bij hartslagnu.nl. Het is belangrijk dat veel mensen de AED kunnen bedienen en durven starten met reanimatie, dan pas heeft de AED ook echt zin op It Heechsân.   

De cursisten hebben intussen per mail bericht gehad over de cursus en de groepsindeling. Mocht dat niet het geval zijn, kijk dan eerst even in de ongewenste map, zit daar de mail ook niet in, dan graag een mail sturen naar Heechsan@outlook.com. De cursus wordt gegeven in De Hege Stins, deze ruimte wordt kosteloos beschikbaar gesteld. Tevens neemt De Hege Stins de stroomkosten voor de AED voor zijn rekening.

Buorskip Heechsân heeft er voor gezorgd dat wij flyers en posters voor deze actie hebben kunnen maken.

We willen nogmaals alle donateurs, Sipke, De Hege Stins en Buorskip Heechsân  hartelijk danken!

Namens de werkgroep 'Hart voor It Heechsân',

Nico, Willem, Marit en Sietske

AED Hege Stins

Beste mensen,
Onlangs vond ik het koopbewijs van de oude beamer en laptop, het tafeltje en het scherm. Ja waar blijft de tijd en toen kwam ik tot ontdekking dat ik de PowerPoint al 12 ½ jaar maak. Een paar keer per jaar krijg ik vervanging door Aly vanwege de Kerk-School en Gezinsdiensten. Wanneer Michel nu beamerdienst heeft maakt hij sinds dit jaar ook de PowerPoint.
     Ja er is veel veranderd wat betreft de beamer en de laptop. Ik moet er niet meer aan denken om elke keer wanneer ik beamerdienst had om alles te installeren. Het tafeltje moest op de goede manier staan, de voorste poten hoger dan de achterste. Soms maakten we ook gebruik van lucifersdoosjes om de juiste hoogte te krijgen. Voor diegene die achter je zaten was het altijd een probleem om alles goed te zien. Elke keer moest alles weer opgeruimd worden in de desbetreffende tassen. Een vaste opstelling was geen mogelijkheid want we hadden toen in beide kerken dienst.
     Nu we elke keer naar dezelfde kerk gaan is er heel wat veranderd. De beamers hangen aan het plafond, de laptop heeft een vaste opstelling en tevens hebben we nu ook een mengpaneel. Er is geen scherm meer in gebruik want de muren zijn een perfecte oplossing.
     Ook is Kerk – TV geïnstalleerd en kunnen mensen thuis de dienst direct volgen. Wanneer de kinderkerk iets op het toneel doet kunnen we dit via de beamer laten zien. Ja er zijn veel meer mogelijkheden.
Bij trouw- en rouwdiensten wordt de laatste tijd steeds meer een beroep gedaan op beamerdienst. Ondanks dat het maken van een PowerPoint een aantal uren tijd vraagt vind ik het altijd weer een nieuwe uitdaging.
Maar heeft u tips of verbeterpunten dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groeten van Tine Hoekstra – Twijnstra.

Beamer dienst

Het zal je maar gebeuren dat de koster je uitnodigt om de klokken "even te luiden". Het overkwam Femke en Renske van de Sluis. En dat was werkelijk vet cool. Maar ook oppassen. De klokken zijn sterk en trekken je zo naar boven.

Lintje Tine 2 Lintje Tine 2

Der binne in soad minsken dy't "achter de schermen" harren ynsette foar ús tsjerke. Jo sjogge harren net en jo hearre harren ek net. Dochs kin in tsjerke net sûnder sokke minsken. Nim no bigelyks de "sintetellers". Dat binne  de minksen dy 't de kollekten telle. Meastentiids dogge hja dat om de 4 wiken. By ekstra tsjinsten om Peaske en Kryst hinne in wike earder.

Mei in kopke kofje en koeke fan Hillie is it hiel goed te dwaan :-)
Op de foto sjogge jo de ploech yn aksje: Ids Groenewoud, Jan de Jong en Taeke Hiemstra. Jo kinne oan de gesichten fan de mannen wol ôflêze: dit is in serieuze saak.

Linksachter op de foto sjogge jo de telmasine foar de munten; papierjild en kollektebonnen wurde mei de hân teld. Eltse kollekte wurdt apart teld en op in laptop ynfierd yn in rekkenprogramma.
Mei de opbringst fan de bernetsjerke en kofjebuskes komt it totaal dan per kear op sa’n 20 tellingen.

Oan de ein wurdt dúdlik hoefolle de opbringst yn syn gehiel is: foar de diakonij en hoefolle oan jild der nei de bank giet. Twa man bringe it jild fuortendaliks nei de bank. Dêr wurdt alle jild (as kontrôle) wer opnij teld.

Dêrnei giet de hiele administraasje nei de skathâlder.
Dy soarget der foar dat alle opbringsten op it goeie plak telâne komme.

Sa giet dat dus yn syn wurk.

sintetellers

Sijke Zuidesma is  geboren in 1963 en woont in Kootstertille. Zij had al op jonge leeftijd interesse en aanleg voor tekenen en schilderen. Op de lagere school in Twijzel werd ze gestimuleerd en geïnspireerd door meester Van der Bij, maar desondanks duurde het tot 2011 voordat ze actief is gaan (portret)schilderen en heeft ze van haar 1ste kleinkind een portret gemaakt.

In haar schilderen maakt ze gebruik van het licht. De lichtinval, het spel van licht en donker in combinatie met het vastleggen van gezichtsuitdrukkingen op het doek vindt zij uitdagend. Ze probeert dat uit te drukken in een impressionistisch portret met een losse penseelvoering.

Bij deze expositie kunt u dit deel van haar werken bekijken. Voor een volledig overzicht van haar werk verwijzen we naar Facebook (facebook.com/ateliersijkezuidersma).

De expositie duurt tot 19 augustus 2019 en is te bezichtigen elke zondag na de dienst van 10.30 tot 12.00 uur (zondagdiensten van 11.00 uur uitgezonderd). Ook is de expositie op aanvraag te bekijken. Bel: 0512 472141 of mail naar koster@pgeastermar.nl.

Raadpleeg www.pgeastermar.nl voor tijden van de kerkdiensten.

Voor rechtstreeks contact met Sijke Zuidersma mail naar sijkezuidersma@gmail.com

 quilt 6  quilt 6

quilt 6   quilt 6

 

 

 


  

A- A A+