Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Missionair team

"Het Missionaire Team van de PGE heeft als opdracht het vertellen over God en Jezus aan mensen ver weg en dichtbij die daar niet of nauwelijks weet van hebben, of zich hier niet (langer) bij betrokken voelen. We zoeken naar mogelijkheden om het Evangelie op een andere manier, naast de traditionele manier over te brengen aan deze mensen, in de hoop en de verwachting dat God door andere mensen heen iedereen wil aanraken met Zijn Geest. Met het organiseren van activiteiten en kerk diensten hebben wij als doel om mensen op een laagdrempelige manier met ons en elkaar in verbinding te brengen."

Ons team bestaat momenteel uit de volgende leden: Geary Dantuma, Jan Bijlsma, Annet Hamstra, Lieuwe Geertsma, en Hetty Kramer.

Het emailadres van het team is missionairteameastermar@outlook.com