De catechisatie is bij uitstek het instrument waarin geloofsgroei plaats moet vinden. De doelstelling is antwoord te vinden op de vraag: Hoe zie je jezelf als gelovige in de wereld en in de kerk? Voor de antwoorden is de Bijbel als Gods Woord het bronnenboek.

Dit jaar geven we kindercatechese en belijdeniscatechese.

Contactadres Catechisatie

ds. M.Stougie-De Wit
E.M. Beimastrjitte 71
tel. 471239

A- A A+