Waar gaan de opbrengsten van de collecten van de Protestantse Gemeente Eastermar naar toe?
U kunt het lezen in het collecterooster_t/m januari_2021

A- A A+