Ook dit jaar weer wordt kerst natuurlijk gevierd in onze gemeente. Onderstaand vindt u de verschillende activiteiten die zich allemaal afsprelen in De Hege Stins.

Zondag 23 december om 09:30 uur, de 4e Advent wordt de dienst opgeluisterd door het Christelijk Mannenkoor Pro Rege uit Dokkum o.l.v. Jan Hibma (http://www.mannenkoorprorege.nl). Anja Heikamp zal de samenzang begeleiden en Gera Olsthoorn verzorgt de meditatie. Pro Rege telt 75 mannen en ze zullen voor en met ons een aantal mooie en vertrouwde kerstliederen zingen.

Pro Rege

Kerstnacht 24 december om 21:00 uur is de traditionele kerstnachtdienst. Het missionair Team Eastermar nodigt u hiervoor van harte uit. De avond wordt verzorgd door The Young Christian Singers uit Leeuwarden (http://www.theyoungchristiansingers.nl).

New Christian singers

Kerstmorgen 25 december 9:30 uur. Voorganger van deze dienst is Ds Wim Stougie. Verder werken koperblazers, zangers en spelers mee. Martina begeleidtde samenzang op het kerkorgel. We lezen het kerstevangelie en overdenken Titus 2:11.


Kerstmiddag 25 december vieren we het kinderkerstfeest om 15:00 uur. Heiten en memmen, omkes en tantes, pakes en beppes en alle overige belangstellenden: allemaal van harte welkom.

Kortom, een gevarieerd en interessant programma waarvoor iedereen van harte wordt uitgenodigd.

Het college van Kerkrentmeesters heeft op 13 december 2018 – na samenspraak met de grote kerkenraad – een vleugel gekocht om de eredienst ook mee te begeleiden. Bij de organisten was daar wel enthousiasme voor. Ook hadden zich gemeenteleden gemeld met de vraag of er een vleugel gekocht kon worden. Er is gekozen voor een eenvoudig instrument dat een vaste plek in onze kerkzaal krijgt. Om dat te realiseren zijn een paar kleine ingrepen nodig. De vleugel krijgt een eigen podium en de verwarming wordt bijgeregeld. Met het plaatsen van deze vleugel is er ook een mogelijkheid gekomen om koffieconcerten in onze kerk te houden. Daar zullen we ons nog op bezinnen. De elektrische piano komt waarschijnlijk te koop en de piano die o.a. Ta Gods Eare gebruikt hoeft nu niet meer versleept te worden. We kijken uit naar een nog muzikaler tijd in onze kerkzaal. De plaatsing van de vleugel zal plaatsvinden in januari 2019. (Foto: de huidige plek van de vleugel).

Vleugel 1

 

Het kerkblad de Paadwizer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Eastermar. De Paadwizer verschijnt acht keer per jaar bij alle gemeenteleden in de bus.

Paadwizers online lezen

U kunt de Paadwizer hier ook downloaden en lezen. U vindt hieronder de Paadwizers van dit jaar. Om de Paadwizers te kunnen lezen heeft u een PDF Reader nodig. De Paadwizers op deze site zijn aangepast. U vindt hierin bijvoorbeeld geen persoonlijke en pastorale zaken.

 

Het Missionair Team Eastermar nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstnachtdienst op 24 december a.s. De dienst begint om 21.00 uur in De Hege Stins. Vanaf 20.00 uur staat de koffie, chocolademerk of glühwein voor u klaar.

De avond wordt verzorgd door gospelgroup Young Christian Singers uit Leeuwarden (www.theyoungchristiansingers.nl).

Graag tot dan!

Namen het Missionair Team, Sytze Taekema

Kerstnachtdienst 2018 Young Christian Singers

Op zondag 25 november j.l. zijn in de kerk van Eastermar de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar herdacht. In een volle kerk waarin Ds Martina Stougie-De Wit voorging stond het schriftgedeelte Exodus 3: 1-5 centraal. Hierin is het verhaal van de brandende braamstruik (prachtig verbeeld in het bloemstuk) beschreven waarin God zich voor het eerst bekend maakt als “Ik ben degene die er altijd is”. In de preek kwam naar voren hoe moeilijk het is om te troosten. Als voorbeeld vertelde Martina het verhaal van Samuel Wells. 

  

ehzondag 1

 

Na de preek zongen we het lied “hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam” onder begeleiding van Sarah Stougie (piano) en Elise Westerhof (zang). Daarna las Jellie Hospes een gedicht voor dat zij van Durkje Brander had gekregen bij het overlijden van haar moeder.

Deze anglicaanse voorganger uit Londen wist treffend weer te geven dat wij als mensen de neiging hebben om altijd en overal te zoeken naar oplossingen. Hoe goed bedoeld ook, vaak zitten mensen met een verdriet niet te wachten op oplossingen maar veel meer op aandacht. Ook al kunnen we “niets doen”, door bij mensen te zijn in hun verdriet en rouw kunnen we tot steun zijn, ook als we niet weten wat we zeggen moeten. En dat we mogen weten dat God er altijd bij zal zijn.

 

 

Vervolgens werden de 6 overleden gemeenteleden herdacht door het noemen van hun namen waarbij familieleden een witte roos konden plaatsen in een vaas. Hier volgen hun namen: 
Op 21 oktober 2017 overleed Nieske van der Ploeg-Postma, zij werd 90 jaar.
Op 24 november 2017 overleed Roelof Annema, hij werd 78 jaar.
Op 29 december 2017 overleed Durkje Brander, zij werd 78 jaar.
Op 31 december 2017 overleed Beitske Brouwer-Leenstra, zij werd 87 jaar.
Op 27 juli 2018 overleed Eelkje Plantinga – de Vries, zij werd 98 jaar. 
Op 15 oktober 2018 overleed Pieter de Jong, hij werd 85 jaar.
Ook werd een roos geplaatst voor diegenen die eerder zijn overleden en waarvan de namen niet meer genoemd worden.

 

ehzondag 3  
Na deze herdenking was er gelegenheid voor iedereen om een kaarsje te ontsteken voor in de kerk. Dit ter nagedachtenis aan dierbaren uit de eigen omgeving die zijn overleden. Sarah en Elise zongen tijdens het ontsteken van de tientallen kaarsjes nog enkele prachtige liederen.
Ter nagedachtenis aan overledenen worden het hele jaar door gedenksteentjes aangemaakt en in de kerk bewaard. Alle 6 steentjes lagen nu voor in de kerk. Na afloop van de dienst konden familieleden het steentje en de roos als herinnering aan hun dierbare (en deze dienst) mee naar huis nemen.   
 

ehzondag 2 ehzondag 4

 

 

A- A A+