Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Workshops + samen eten

Workshop 1 2023

  • Aangemaakt op .

KingsKids 19 november

Op een mooie zondagochtend, na de intocht van sinterklaas, was het om 9.15 gezellig druk met de KingsKids. Met z’n allen hebben we ons welkomslied gezongen, geluisterd naar het verhaal van Levi die tijdens het Loofhuttenfeest samen met zijn vader in de loofhut ligt en kijkt naar de maan en de sterren. En daarbij het liedje ” Hoger dan de blauwe luchten” zingt.

Het thema van deze ochtend was “Zing je mee voor God?!” Tijdens de KingsKids werd er een mooie sing-in georganiseerd, want wie wil nu niet dansen en meezingen met een bekend nummer. Daar worden we vrolijk en blij van. De kinderen kozen leuke liedjes waar we met elkaar dit liedje gingen zingen. Bijvoorbeeld Kleuren Kleuren, is je deur nog op slot, maak een vrolijk geluid voor de Heer, en zelfs van Links naar Rechts hebben we gezongen en op gedanst.

Het sleutelvers wat er goed bij pas is Psalm 148: 13 “zing allemaal voor de Heer”

Na het zingen en dansen werd er geknutseld. Er werden prachtige trommels, maracasballen gemaakt en een schudinstrument gemaakt van een mooie tak met doppen. Waar mee we tijdens de dienst op de maat mee konden spelen tijdens het zingen van het lied “Maak een vrolijk geluid voor de Heer”

Wij hebben weer een gezellige ochtend KingsKids gehad!

We zien jullie graag 4 februari 2024 weer!

Deze ochtend deed Atsje ook mee, zij komt het KingsKids team versterken, 

Welkom Atsje!

KingsKidsteam,

Willy, Sjoukje Jannie en Jetske 

KingsKids 19 11 2023

  • Aangemaakt op .

Ynsammeling Moldavië/Oekraïne

De ynsammeling foar Moldavië/ Oekraïne is stopt.
Der is in soad guod brocht, sels safolle dat alles no net iens mei kin.
Op saterdei 11 novimber giet in 4de fracht rjochting Moldavie.
Tank foar jim ynbring, it komt goed te plak.
Sa it no liket gean we oar jier maart wer los.

Groetnis Bouwe, Tjitske W, Tjitske Z en Hetty

  • Aangemaakt op .

Jeugddienst 12/11

welke_rol.jpg

  • Aangemaakt op .

Solidariteitskas (let op!)

Deze week worden brieven en e-mails bezorgd ivm de Solidariteitkas. Omdat de verzending persoonlijk is krijgen meerdere adressen een email voor de één en een brief voor de ander. In de brief wordt aangegeven dat u de post ook digitaal kunt ontvangen door een email te sturen naar kerkbalans@pgeastermar.nl. Dit mag hetzelfde e-mailadres zijn als dat van uw partner.

Sytze Hoekstra
Kerkrentmeester

  • Aangemaakt op .

Samen kaarten maken voor een ander

Wanneer:    woensdag 8 november 

Plaats:         ’t Mienskipshûs in Eastermar

Hoe laat:      van 14.30 tot 16.00 uur

Leeftijd:        vanaf 6 jaar t/m 12 jaar

kaarten 4

Doel is om gezellig samen te komen om zoveel mogelijk kaartjes te maken.

Wil jij ons helpen om mensen een opkikkertje te geven?

Kom dan gezellig langs en help mee.

 

Georganiseerd door de Federatie Christelijk 

Jeugdwerk Tytsjerksteradiel (FCJT)

Akkenynke Kalmijn en Ellie van Slooten 

samen met Lokaal Loket en Jeugdwurk Eastermar

 

Meedoen is gratis

logo_fijt.jpeg

 

 

 

 

 

 

  • Aangemaakt op .

Bericht Kerkrentmeesters

Fondswerving en digitalisering
Het college van kerkrentmeesters is er verantwoordelijk voor dat onze gemeente financieel  gezond blijft. Er zijn veel uitgaven maar gelukkig ook inkomsten. Een groot deel van de inkomsten wordt door onze leden aan de kerk gegeven.

Door het verdwijnen van de acceptgirokaart is er achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe manieren om onze leden te benaderen. Dit zal deels digitaal via email zijn en deels fysiek met brieven. Afhankelijk van uw opgave. 

Om het betalen vlot te laten verlopen wordt een QR code en/of link meegestuurd. Daar kan gebruik van gemaakt worden. Om dit allemaal te realiseren blijkt technisch een ingewikkelde klus. Het college van KRM is dan ook erg blij met de technische ondersteuning door de ledenadministratie en bijdragen administratie en het web-beheer. 

Solidariteitskas 2023
Ieder jaar wordt van de belijdende leden gevraagd om minimaal €10 te geven aan de eigen kerk, waarvan €5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Deze actie heeft vertraging opgelopen door het wegvallen van de acceptgirokaart en het zoeken naar een oplossing. De actie wordt in november alsnog gehouden op de “nieuwe” manier, ook als een soort pilot om mogelijke fouten op te sporen.

Eindejaarscollecte 2023
Het eind van 2023 is alweer in zicht en we zijn ook al bezig met het organiseren van de eindejaarscollecte. 

Kerkbalans 2024
|Van 13 januari tot 27 januari 2024 is de actie Kerkbalans. Ook daarvoor worden al de eerste voorbereidingen getroffen. Deze actie zal mogelijk ook deels digitaal verlopen.  

College van KRM

  • Aangemaakt op .

Patatje Protestant

Patatje 2023 q4 totaal

  • Aangemaakt op .

Sutelaksje Boeken WS

World Servants hat koartlyn in folder besoarge mei in oanmoediging om Fryske boeken te keapjen.

Hja komme op 14 oktober fanôf 10.00 oere wer by jo oan de doar om de boeken fan jo kar te bringen.

sutelaksje boeken

  • Aangemaakt op .

Kingskids Startzondag

Op een zonovergoten startzondag op 24 september hebben we een leuke ochtend met elkaar gehad. We begonnen deze 1e Kingskids van dit nieuwe kerkseizoen met de hele gemeente en we zongen gezamenlijk ons startlied “Welkom, Welkom”. Waar we vervolgens de kerk verlieten om het jaarthema “GA MEE” ten uitvoer te brengen.

We gingen op speurtocht rondom de kerk.  Maar hoe loop je een speurtocht zonder route? Rondom de kerk waren ballonnen opgehangen met teksten uit de bijbel deze lazen we voor. De teksten hadden allemaal met een pad of wegen te maken. We lazen Weg= linksaf Pad= rechtsaf en pad en weg= rechtdoor.  Tijdens de speurtocht waren er 4 voorwerpen te vinden die we mee moesten nemen. Een lamp, bijbel, voet en legoplaat met een weg erop.

Bij terugkomst in de kerk gingen we een Rebus oplossen waarbij we de voorwerpen konden gebruiken, om het zichtbaar te maken. De oplossing van de rebus was het sleutelvers van deze keer: 

Psalm 119: 105 “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” 

Dit sleutelvers kwam weer bij de verzameling aan de keycord.

We hopen dat jullie een fijne ochtend hebben gehad! De eerstvolgende keer is 19 November! Zien we jullie dan weer?

Ps. We zijn op zoek naar 2 nieuwe leden om het KingsKidsteam te versterken. Ben je enthousiast en creatief en wil je kinderen vertellen over Gods liefde? Meld je dan aan bij een van de teamleden. Een keer meekijken wat het inhoudt kan natuurlijk ook altijd.

Kingskidsteam 

Jannie, Jetske, Willy en Sjoukje 

KingsKids 24 9 2023

  • Aangemaakt op .

Meer artikelen …