(Bijna) vakantie! Kids hebben toch een beetje vermaak nodig... En ouders rust. Vandaar dat we een super leuk en afwisselend programma hebben gemaakt waarbij je kinderen 'thuis op avontuur' kunnen met Mozes. Voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar. Elke dag filmpjes, (buitenspeel) activiteiten, spelletjes, proefjes een nog veel meer! Je sluit af met een echte escaperoom waarbij de link tussen Mozes en het evangelie wordt gelegd ♥️. Kijk op  Avontuur-met-mozes

Jona naar Nineve

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je weer meedoet met deze kinderkerkdienst. Deze zondag is het tweede verhaal over Jona. We lezen het verhaal over de profeet Jona die van God de opdracht krijgt om naar
Nineve te gaan. Een gezegende kinderdienst en veel plezier gewenst.

We gaan eerst samen zingen, zing maar mee

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje.

Luister en zing maar mee met de volgendne liedjes

 

Nu gaan we luisteren en kijken naar het verhaal

Luister en zing nu mee met het volgende liedje

Weetjes bij dit verhaal

 

Luister en zing nu mee met het volgende liedje

Knutselen/puzzelen: Kies een werkblad om  te knutselen of te maken en print deze uit
Uitleg_werkbladen_Jona_gaat_naar_Nineve.pdf
Werkbladen_4-8_jaar_Jona_gaat_naar_Nineve-gecomprimeerd.pdf 
Werkblad_8-12_jaar_Jona_gaat_naar_Nineve.pdf

Kijk naar het filmpje voor de zegen:

 

We sluiten af met het volgende zegenlied:

Veel plezier en Gods Zegen in deze week: Tot volgende week

De laatste tijd ondervinden kijkers van onze gemeente hinder bij het volgen van de kerkdienst via Kerkomroep. Graag informeer ik u over deze problemen.
- Bij gebruikers van een Apple-product (met name iPhone of iPad) stopt de uitzending na 1-2 minuten en moet deze opnieuw worden opgeroepen. Het probleem is bij Kerkomroep bekend en wordt inmiddels 2e lijns opgepakt.
- Bij het op een later moment bekijken van de kerkdienst is de synchronisatie (dat is het samen gaan van beeld en geluid) niet op orde. Ook dit probleem is bij Kerkomroep bekend. Het zou zondag 7 februari j.l. zijn opgelost. U hebt kunnen zien dat dit niet het geval is. Dit is meteen weer bij Kerkomroep onder de aandacht gebracht.
- Het geluid in één van de geluidskanalen valt nu en dan weg. Soms is ook enige storing te beluisteren, b.v. een licht ratelend geluid. Het kan een probleem binnen de geluidsinstallatie van de kerk zijn of b.v. in de lijn zitten naar Kerkomroep. Samen met de Helpdesk van Kerkomroep doen we onderzoek naar de oorzaak.
- Soms wordt de uitzending rond 10.00 uur plotseling gestopt. Dit is een probleem bij een klein aantal kerken waaronder de onze. Ik verwijs u voor de actuele informatie over dit probleem graag naar de site van Kerkomroep (www.kerkomroep.nl/konieuws/).
Ondervindt u (andere) problemen met Kerkomroep, meldt dit dan graag via b-g@pgeastermar.nl Uw bericht is het eerste signaal en is onmisbaar voor een goede inschatting van het probleem en een gepaste actie.

Jan Koonstra
Beeld & Geluid
Lokaal Beheerder Kerkomroep

Kerkomroep


Sinds enige tijd ondervinden gebruikers van een Apple-product (iPhone of iPad) hinder bij het rechtstreeks volgen van onze kerkdienst via Kerkomroep. Na 1-2 minuten stopt de uitzending en moet u deze opnieuw oproepen. Uit recent contact met Kerkomroep blijkt dat het probleem wordt onderkend. Een oplossing is helaas nog niet voorhanden. Zodra er meer over een oplossing bekend is, zullen we deze informatie met u delen.
Gebruikers van een zogenaamd Android-toestel ondervinden voor zover bekend geen hinder. Ook wanneer u een computer of laptop gebruikt is de dienst ongestoord te volgen.
Het achteraf bekijken van de dienst via een Apple-product levert geen problemen op.

Jan Koonstra, lokaal beheerder Kerkomroep

Voedselbank T diel

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig.
Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 1 februari t/m zaterdag 6 ffebruari bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 6 ffebruari
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
In verband met de lockdown is de kerk gesloten. Er is dus geen inzameling in De Hege Stins
.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

Van 16 tot 30 januari 2021 is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema.
Om als PKN kerk in Eastermar te kunnen bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden.

Corona heeft de afgelopen tijd een enorme impact op ons kerk zijn gehad en nu nog steeds.
Toch is door Corona ook duidelijk gebleken dat we elkaar nodig zijn. Als mensen willen we samenkomen. Helaas is dat nu nog niet volledig mogelijk en moeten we ons houden aan allerlei maatregelen.

Vrijwilligers bezorgen weer de enveloppen waarin U uw bijdrage kunt toezeggen. Om contactmomenten te beperken en niet ongewild Corona te verspreiden wordt uw toezegging dit jaar niet persoonlijk opgehaald.

We vragen U om uw financiële toezegging in de gesloten retourenveloppe voor 30 januari 2021 in te leveren op een aangegeven adres.

Met vriendelijk groeten

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans thema 2021

 

 

 

Zoals bekend zijn kerkdiensten (tot nader order) uitsluitend te volgen via internet: Kerkomroep.nl (inloggen met gebruikersnaam: pge17, wachtwoord: proef);

Wilt u de litrugie inzien (en/of downloaden) dan kan dat vanaf nu.
Op de Thuispagina staat onder `PREEKROOSTER' altijd de eerstvolgende kerkdienst vermeld.
Wanneer er een digitale Liiturgie is aangeleverd wordt deze onder de dienstdoende predikant vermeld.

Voor een voorbeeld zie hieronder:

liturgie melding

 

 

 

 

 

Krystingels

Yn jannewaris, at de Krysttiid efter ús leit, wachtet ús, misskien noch wol mear as oare jierren, in stil en griis begjin fan it nije jier. In tiid dy’t dreech wêze kin foar minsken dy’t iensum binne of troch sykte of omstannichheden net folle om hannen ha. Om ek yn it nije jier each foar elkoar te ha, wolle wy it Ingelenproject yn jannewaris graach in ferfolch jaan troch saterdei 23 jannewaris út te roppen ta ‘Sop Saterdei’.

 Sop saterdei 1    Wy sykje 50 minsken dy’t op 23 jannewaris yn in stikje fan it doarp mei sop by de doarren lâns wolle. Jo kinne jo allinich as yn twatallen opjaan. Wy dogge ús bêst jo safolle as mooglik yn jo eigen strjitte yn te dielen, mar dat sil fansels ek ôfhingje fan de opjefte.

Dêrneist sykje we 50 minsken dy’t op 22 of 23 jannewaris in grutte panne sop siere wolle. Fansels kinne jo ek oanjaan dat jo sels de sop siere én by lâns bringe wolle! Wolle jo graach meidwaan as sop-sierder, mar binne de kosten dêrfoar te heech? Jou dat yn’t foar efkes oan, dan kinne jo de bontsjes nei ôfrin by ús ynleverje. 

Wy hoopje op genôch sop-sierders, sadat elts twatal fan sop foarsjoen wurdt. Mocht dat net slagje, dan sille we jo freegje om yn jo eigen netwurk in keukenprins(es) te finen dy’t jo helpe wol.
Wy hoopje op’e nij op in slagge aksje!

Opjaan kin fia it mailadres krystingel@gmail.com as mei in tillefoantsje nei Wietske v.d. Zee 06-15137222 foar 9 jannewaris
Wy sille dan foar 16 jannewaris kontakt mei jo sykje oer jo rol op ‘Sop Saterdei’.
Annet Hamstra, Wietske van der Zee, Tjitske Zeilstra, Hetty Kramer en Jantsje van der Veen

 

U herinnert zich ongetwijfeld nog de aanikondiging van Ds Martina Stougie van een mistery guest in de kerdienst op 1ste kerstdag. Inmiddels is bekend wie deze mistery guest was: burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel. In de kruiskerk van Burgum heeft Ds Martina een gesprek met hem. Aanleiding om juist hem uit te nodigen is het coronavirus. Het afgelopen jaar heeft het coronavirus een grote impact op onze samenleving gehad. Ook hier in Eastermar. De burgemeester kijkt terug op een veelbewogen jaar en heeft ook een boodschap voor de inwoners van Eastermar: Kijk naar elkaar om in deze tijd. 

 Mistery guest 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A- A A+