Wat was het een prachtige jongerendienst op zondag 26-9-21. Met muziek, zang, film, het persoonlijke verhaal van Paula over World Servants, een indrukwekkende rap (https://youtu.be/VwMpOJPd1FY) over Math. 25: 35-40 en heerlijke hamburgers!

Eeen beeldimpressie:

jongerendienst 26 9 2021 nr 1  jongerendienst 26 9 2021 nr 2  jongerendienst 26 9 2021 nr 3

jongerendienst 26 9 2021 nr 4  jongerendienst 26 9 2021 nr 5  jongerendienst 26 9 2021 nr 6

jongerendienst 26 9 2021 nr 7 jongerendienst 26 9 2021 nr 8 jongerendienst 26 9 2021 nr 9 jongerendienst 26 9 2021 nr 10

Beste gemeenteleden,
Gelukkig worden de coronaregels versoepeld.
Hier hebben we erg naar uitgekeken.
Er is geen registratie en corona check meer nodig voor alle Christelijke activiteiten in de Hege Stins met ingang van 26 september a.s.
Uiteraard blijven de basisregels gehandhaafd. Dat zijn:
• elkaar geen handen geven
• thuis te blijven bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn
• zo weinig mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen
• van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst
• collecteren bij de uitgang blijft van toepassing of digitaal

Er is wel gelegenheid om op gepaste afstand in de kerk te zitten.
Wilt u dat, dan dit graag even doorgeven aan de koster.
We maken ook weer gebruik van de hoofdingang.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.
De koffie of thee wordt dan geserveerd.

Namens de kleine Kerkenraad,
De scriba’s,

In oktober verzorgen we weer de jaarlijkse AED en reanimatietraining in De Hege Stins.

De training zal plaatsvinden op maandagavond van 19.00-22.00 uur.

De kosten hiervoor bedragen 15 euro. 

Heb je nog nooit deze training gevolgd? Ook dan ben je van harte welkom!

Hoe meer mensen de AED kunnen bedienen, des te groter de kans op overleving bij een reanimatie.

Dus, wil je meedoen? 

Meld je dan voor 24 september a.s. aan via de mail: aedheechsan@outlook.com

Daarna ontvang je de groepsindeling met de betreffende datum (4,11 of 25 oktober).

Namens "Hart voor It Heechsân"
Sietske Venema

foto AED Hege Stins

Wat was de startzondag van 12 september een succes. Ruim 120 gemeentelden hadden zich aangemeld om deze start mee te maken. Het weer werkte mee en iedereen deed mee aan de georganiseerde activiteiten. Er werden 3 groepen geformeerd die, na koffie met gebak, gingen deelenemen aan de volgende activiteiten:

1  in discussie gaan over het vergroten van betrokkenheid van de jeugd bij onze kerk onder leiding van Mient en Janna van Kammen
2  door samen te zingen in de kerk onder leiding van Sebastiaan Schippers
3  buiten te luisteren naar een 'hagepreek' van Martina Stougie

Na 20 minuten werd er gewisseld zodat na ongeveer anderhalf uur iedereen alle activiteiten had meegemaakt. Daarna was het de beurt aan de 3 opgestelde barbecue's. Onder de bezielende leiding van ter zake kundige gemeenteleden werd iedereen voorzien van vlees, maar ook van salades e.d. die gemaakt waren door gemeenteleden.

Kortom, een geslaagde start.

Startsnein 2021 1    Startsnein 2021 5

Startsnein 2021 2    Startsnein 2021 4  

Startsnein 2021 6     

Startsnein 2021 8     Startsnein 2021 9   

  Startsnein 2021 7

Eten doe je samen Logo Lokaal loket     
                                                                                                                     

Maandag 13 september 2021 gaan we eindelijk weer gezellig met elkaar koffiedrinken en daarna lekker eten in de kantine De Burgerkamp. Vanaf 10 uur bent u/jij van harte welkom!


Opgave via Lokaal Loket: tel. 06-156 263 99 of
mail naar loketeastermar@gmail.com.
Volgende data Sosjaal Miel in 2021:
11/10 + Westerhof Kleding; 8/11; 13/12

Startzondag 2021

Voedselbank T diel 

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 3 januari t/m zaterdag 8 januari bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 8 januari
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
Op zondag
geen inzameling in kerkgebouw ‘De Hege Stins’ vanwege coronaregels.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

Onmiskenbaar neemt het optimisme mbt de "terugtrekking" van het coronavirus in Nederland hand over hand toe. Na een lange periode van "het kan niet" en het "mag niet" zijn ook de beperkingen mbt het bijwonen van kerkdiensten met ingang van zondag 27 juni bijna opgeheven. Alhoewel we de laatste weken al een sprong van (max) 30 naar (max) 60 bezopekers hadden gemaakt, vervalt ook die beperking nu. Alleen het houden van 1,5 meter afstand blijft nog wel van kracht.
Maar dat is niet alles. Ook mag er weer gezongen worden en dat is natuurlijk fantastisch. Wat hebben we het met elkaar zingen gemist de afgelopen tijd.
Ook voelt het goed dat we elkaar weer kunnen ontmoeten na de dienst onder het genot van een kopje koffie.

In dit artikel wordt goed beschreven hoe het nu precies zit.I

De eerstvolgende dienst is op zondag 25 juni, om 11.00 uur. Deze dienst is een "overstapdienst", een dienst waarin afscheid zal worden genomen van de kinderdienstd door kinderen die vanaf nu naar de Middelbare school  gaan.

 

Beste ouders van onze jongste gemeenteleden.

De maanden juli, augustus en september gaan we de oppas tijdens de zondagochtenddienst op een andere manier regelen:

Als jullie oppas nodig hebben, stuur dan 's zaterdags uiterlijk 12 uur een mailtje naar mij (driesentrude@gmail.com). Ik stuur dit dan door naar de oppassers die die zondag aan de beurt zijn.

We hopen dat er weer vaak kinderen komen, ook zij zijn van harte welkom!!

Als dit goed bevalt blijft dit zo, anders zien we het volgende kwartaal weer opnieuw hoe het beter kan. Suggesties zijn altijd welkom!

Met hartelijke groet,

Trude Wagenaar

Wat wie it in moaie pinkster-jongerentsjinst yn De Hege Stins op 23 maaie. It ferhaal fan it Pinksterfjoer útbylde troch de fjoerwizard. Keunstenaars, dy't prachtige skilderijen makke ha oer de symboalen fan Pinkster: it fjoer, de wyn, it wetter en de do. In winsk foar ús, útsprutsen yn frjemde talen. Prachtige musyk troch de band en noch folle mear. Hjirûnder in byldferslach en in fideo.

Ha jo de tsjinst mist of wolle jo it nochris meimeitsje? De tsjinst stiet op Kerkomroep.nl en is hjir werom te sjen.

Lopend vuur 1

Lopend vuur 2

Lopend vuur 3

Lopend vuur 4

En dan hjir noch de fideo

 

A- A A+