Het probleem dat zondag 9 januari j.l. zorgde voor het verbreken van de beeldverbinding met Kerkomroep is opgelost. Het bericht hierover kunt u lezen bij Nieuws op Kerkomroep.nl.

Jan Koonstra

Beeld&Geluid/lokaal beheer Kerkomroep

 

 Gebedsweek 2022    

Zoals ieder jaar wordt ook dit jaar weer een "week van gebed" georganiseerd. Het thema dit jaar is “Licht in het duister”.
Het Bijbelgedeelte is Matteüs 2: 1-12 en speciaal het 2e vers: “Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om Hem te aanbidden”

Echter, evenals vorig jaar is het ook nu niet mogelijk fysiek vieringen te organiseren. Maar deelnemen kan wel op een andere manier, gewoon bij u thuis.

Als start van de week is op nationaalgebed.nl live het nationaal gebed te volgen en wel op zaterdag 15 januari van 20.00 - 21.30 uur.  Doe alleen of met anderen mee aan het gebed voor vrede en verbinding tijdens deze coronacrisis. Op dinsdag 18 januari om 19.30 uur zal Ds Martina Stougie hier ook aandacht aan besteden tijdens de Zoom meeting.

Verder is er een mogelijkheid om tijdens de gebedsweek (van 16 - 23 januari) thuis mee te doen aan de gebeden. Hiervoor kunt u op de website van Weekvangebed voor elke dag een bijbelegdeelte plus een gebed vinden, Deze lezingen en gebeden zijn uitgewerkt (en gebundeld) in een 'gebedsboekje'. Dit gebedsboekje kunt u (eenmalig) hier downloaden en opslaan op uw eigen computer of tablet. Voor elke dag vindt u hierin een nieuwe lezing en gebed.

Doet u mee?

 

 

 

 

 

Kerkbalans 2022 3 

 

Kerkbalans 2022 1

     

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema.
Om als PKN kerk in Eastermar te kunnen bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden.

Corona heeft de afgelopen tijd een enorme impact op ons kerk zijn gehad en nu nog steeds. Toch is door Corona ook duidelijk gebleken dat we elkaar nodig zijn.

Als mensen willen we samenkomen. Helaas is dat nu nog niet volledig mogelijk en moeten we ons houden aan allerlei maatregelen.

Vanaf zaterdag 15 januari t/m zaterdag 29 januari 2022 zullen onze vrijwilligers de kerkbalans envelop bij u gaan afleveren en de antwoordenvelop later weer ophalen.

Mogen we ook dit jaar weer op u rekenen?

Met vriendelijke groet, 

Het college van kerkrentmeesters

 

   

 

 

 

 

 

Kerkdiensten 9, 16, 23, en 30 januari

Zoom-meeting 11, 18, 25 januari en 1 februari

Bijbelstudie      De komende 4 zondagen in januari (9, 16, 23 en 30) wil ik proberen u/jij actief te betrekken bij de kerkdienst. Online verbonden kunnen zijn in deze tijd is een zegen, maar we missen wel de ontmoeting en het gesprek met elkaar. Daarom wilde ik het zo doen dat ik u elke zondag na de dienst een aantal vragen meegeef om over door te praten thuis, of om over na te denken.
De dinsdagavond daarna is er gelegenheid om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Voorlopig is dat via een Zoom-meeting waarvoor je je bij mij kunt opgeven.
De komende 4 weken staan in het teken van het boekje “Eenvoudig leven”. Actuele thema’s en Bijbelstudies over het goede leven, en hoe dat te maken heeft met actuele thema’s als duurzaamheid en sociale gerechtigheid. Het is leuk om het boek aan te schaffen, maar voor deze avonden niet nodig.
De Zoomsessies zijn gepland op: dinsdagavond 11, 18, 25 januari en 1 februari van 19.30 uur tot 20.30 uur. Als er veel deelnemers zijn dan kan dat natuurlijk wat uitlopen. Wil je meedoen, geef je dan alvast bij mij op: martinadewit@planet.nl of 06-27384678
Ds. Martina Stougie                                  

 

 

Zoals u weet zijn sinds de persconferentie van zaterdag 18 december de coronamaatregelen weer aangescherpt. Als vervolg hierop is door het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) geadviseerd aan de kerken om de diensten digitaal uit te zenden en de gemeenteleden en andere belangstellenden uit te nodigen om digitaal/online mee te vieren. Alleen het noodzakelijke “personeel” om een dienst te kunnen houden en uitzenden mag in het gebouw aanwezig zijn.

Helaas kunt u dus niet live aanwezig zijn bij de diensten de komende tijd, in elk geval t/m zondag 16 januari. We begrijpen dat dit voor veel mensen een grote teleurstelling is. Ook wij als moderamen betreuren het zeer dat we de geboorte van onze Here Jezus Christus alweer niet gezamenlijk in de Hege Stins kunnen vieren. En ook op Oudejaarsavond kunnen we niet samenkomen om het jaar gezamenlijk af te sluiten. Toch hopen we dat we online met elkaar verbonden zullen zijn en dat ook zullen ervaren. God, -Immanuël-, is erbij, waar je ook bent. In de kerk of thuis, of onderweg.

Dat Zijn Licht, dat schijnt in de duisternis, u mag blijven verlichten.
En verder natuurlijk goede Kerstdagen en een gezond Oud & Nieuw,
dat is onze wens en bede,

moderamen van de PG Eastermar,
Nico en Tine Hoekstra,
Atse Atsma,
Jan Boersma,
Klaas Dijkstra,
Martina Stougie

Kerstnachtdienst ONLINE

Beste gemeenteleden,

Wij, dominees en kerkelijk werkers van de Werkgemeenschap Buitenpost, willen een signaal van hoop geven in deze coronatijd. Die duurt inmiddels al twintig maanden en raakt iedereen in onze wereldwijde samenleving op de een of andere manier, niemand uitgezonderd.
Dat geeft spanningen die onze Friese dorpen, en ook onze kerkgemeenschappen niet voorbijgaan. Wij zien steeds meer mensen die vermoeid raken en zich van elkaar verwijderen. Wij maken ons zorgen om het verloren gaan van de saamhorigheid.

We vieren straks, waarschijnlijk weer in aangepaste vorm, de tastbare nabijheid van de liefde van God in het Kerstkind Jezus. De geboorteverhalen van Jezus vertellen ons van het kleine Bethlehem. Die plek werd in een moeilijke tijd een vindplaats van hoop voor herders en wijzen.

Geraakt door de liefde van God kunnen ook wij deze hoop concreet maken. Door kleine gebaren van liefde dragen wij bij aan een klimaat, waarin we ons samenleven in het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

          Uw kribbe blinkt in de nacht
          met een ongekende pracht.
          Het geloof leeft in dat licht
          waarvoor al het duister zwicht.

                                     (LB 433:4)

Zondag 5 december

Kerkelijk werker Gerda Bekius
Ds. Guda Borger
Ds. Lieuwkje Cnossen
Ds. Roelof van Dam
Ds. Wybe Feenstra
Ds. Jan Glas
Ds. Gert van Helden
Ds. Inge Landman
Ds. Johan Stander
Ds. Martina Stougie
Ds. Peter Strietman
Kerkelijk werker Froukje Wesseling
Ds. Gert Wijnstok
Ds. Reinhart Wollenberg Op zondag 28 november stond de jongerendienst in het teken van #Durfte. Tijdens de dienst met het thema 'schepping' werd een demonstratie van de #Durfte bijeenkomsten gedaan. Gekozen kon worden voor de onderdelen #Durfte Creatief, #Durfte Zingen of #Durfte Film kijken. Na de gezamenlijke start van de dienst met dominee Martina Stougie en een paar prachtige liederen van de band gingen de verschillende groepen uiteen om met elkaar in gesprek rondom het thema en gezamenlijk de activiteit uit te voeren. Het was een geslaagde dienst. Alle medewerkers bedankt voor jullie hulp! Hier nog een impressie van de dienst met foto's en het eerste filmpje uit de reeks van advent.

Een beeldimpressie:

Jong.dienst 2021 11 28 4  Jong.dienst 2021 11 28 2 Jong.dienst 2021 11 28 3

Jong.dienst 2021 11 28 4    Jong.dienst 2021 11 28 9   Jong.dienst 2021 11 28 5 

 Jong.dienst 2021 11 28 7  Jong.dienst 2021 11 28 8  

Jong.dienst 2021 11 28 1 Jong.dienst 2021 11 28 10

 

 

Hierbij wat foto's van club groep 8 van afgelopen vrijdagavond 19 november.
We hebben het over "geluk" gehad. Wat een geluk dat we nog steeds club met elkaar kunnen hebben. We hebben gepraat over wanneer we ons gelukkig voelen en hoe je dat aan iemand kunt zien. Daarna hebben we een kaartje gemaakt voor iemand anders met daarop een gelukswens.
Het was weer een gezellige avond.

club.gr 8 1 19 11   club.gr 8 2 19 11   club.gr 8 3 19 11

A- A A+