Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Hoe verder na vertrek Ds M.Stougie-de Wit?

Vanaf 22 mei zijn we als gemeente ‘vacant’. We willen echter graag dat we de pastorale zorg die nodig is kunnen blijven bieden. Daarom gaan we inzetten op het verkrijgen van een ambulante dominee via de mobiliteitspool van de Protestantse kerk Nederland. Voor een nog nader te bepalen aantal uren kan hij of zij dan invulling geven aan de pastorale zorg voor onze gemeente. Denk daarbij aan de pastorale zorg rondom ziekte, ziekenhuisverblijf, trouw, geboorte en afscheid.
Dit is niet snel geregeld; een en ander hangt onder andere af van de beschikbaarheid van dominees.

Tót die tijd is Willem Hofstede (tel 06 55 87 25 82) benoemd tot coördinator van het pastoraat.

Hij is het eerste aanspreekpunt voor gemeenteleden wanneer pastorale zorg nodig is.Hij onderneemt dan de benodigde verdere acties. We kunnen totdat we zelf een ambulante dominee hebben aangetrokken gebruik maken van de dominees via de Ring Buwekleaster (samenwerkingsverband met andere kerkgemeentes).
Naast een (tijdelijke) ambulante dominee voor de pastorale zorg willen we ook inzetten op het verkrijgen van een (tijdelijke) interim predikant, die ons bestuurlijk kan helpen en ondersteunen. Een interim predikant is eveneens dominee, maar doet geen erediensten en biedt geen pastorale zorg.

We zien als kerkbestuur dat er een noodzaak is om onze organisatiestructuur onder de loep te nemen, omdat we met minder mensen de taken moeten uitvoeren. Daarnaast zien we dat er een opdracht ligt op het gebied van het vormgeven en inbedden van communicatie in deze structuur en naar de gemeente. Ook vraagt het creëren van en instandhouden van samenhang binnen onze gemeente aandacht. Hier hebben we hulp bij nodig en een frisse blik. Deze hulp kan geboden worden door een interim predikant.

Ook deze interim predikant is niet “snel” geregeld. Dit geeft ons echter de gelegenheid om in samenwerking met de Gideonsbende alvast de eerdergenoemde zaken verder uit te werken en zo te komen tot een heldere opdrachtformulering voor de ‘interim’.

De kerkenraad

  • Aangemaakt op .