Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

"Op het randje" -> Thema avond

Thema avond 1 4 22

 • Aangemaakt op .

Ouderbrief Kingskids 6-3-2022

kk 2022 03 06

kk 2022 03 06 1
kk 2022 03 06 2
kk 2022 03 06 3

 • Aangemaakt op .

Help Vluchtelingen Oekraïne

 Oekraine 3   Oekraine 2

Stichting mensenkinderen in Moldavië wil hulp bieden aan de stroom vluchtelingen die vanuit de Oekraine komt.
Er zijn 100 - 200.000 vluchtelingen onderweg naar Moldavië, Moldavië zelf is een arm land .
Het "Ingelenprojekt" gaat in samenwerking met de kerken van Jistrum en Buitenpost een inzameling houden.
Wat is nodig:
 • Dekens
 • Opklapbedden
 • Kussens
 • Matrassen
 • Beddengoed
 • Wasmiddel, zeep, tandpasta, tandenborstels , handdoeken washandjes.
 • Luiers in verschillende maten
 • Hygiene producten voor vrouwen.
 • Warm e handschoenen , sjaals , mutsen.
 • Aardappelen
 • Houdbaar voedsel conserven , groenten, bonen enz
 • Babyvoedsel Olvarit, en fruithapjes enz.
 • Warme lucht heathers
 • Industriele wasmachines voor groot verbruik
Wij gaan er vanuit dat u spullen aanlevert die heel en bruikbaar zijn.
Wilt u het brengen naar: Boer Bouwede Jong, Sumarderwei 3, Eastermar?
Dat kan op alle dagen van de week behalve woensdag.
Transport is over +/- 2 weken.
 
Alvast dank.
Wietske, Annet, Tjitske Z, Tjitske W en Hetty
 
Oekraine 1
 
 
 
 • Aangemaakt op .

Kerkdiensten weer ‘normaal’

 kerk weer open optimized     

We zijn erg blij dat we vanaf 27 februari a.s. weer ‘normaal’ naar de kerk kunnen gaan.
En “normaal” betekent dan:

 • Komen zonder vooraf aanmelden
 • De ingang kiezen waardoor je naar binnen wilt
 • Geen mondkapjes meer op
 • Geen afstand van 1,5 meter meer
 • Gaan zitten waar (en naast wie) je wil
 • Zingen uit volle borst
 • De uitgang kiezen waardoor je de kerk wilt verlaten
 • Gezellig koffiedrinken na de dienst

We zijn blij en dankbaar dat het allemaal weer kan en sluiten dan ook met vreugde een vervelende periode van kerkgang af.
Mooi dat het allemaal (hoe beperkt ook) toch doorgang kon vinden. Iedereen die heeft meegewerkt om dit mogelijk te maken in de afgelopen periode willen we dan ook van harte bedanken.

De kerkenraad

 

 

 

 • Aangemaakt op .

"ZIP YOUR LIP"

Zip_your_lip.pngSchermafbeelding_2022-02-18_om_14.42.12.png

Met de Zip your Lip actie gaan we vechten tegen honger; doe je mee?
Dan word je ook van harte uitgenodigd voor het Zip your Lip Weekend
op 23 + 24 april in De Hege Stins.

Zal het lekker slapen op een kerkbank? Let’s try…………….

 

 

 

 

 • Aangemaakt op .

Alwer gjin drop :-(

 Gjin drop

We hawwe yn de fergadering fan 2 febrewaris beslúte moatten dat wy de dropaksje fan it jeugdwurk net trochsette yn it wykein fan 11 en 12 febrewaris.

Der is yn it doarp in grut tal coronabesmettingen en dêrtroch ek in oantal besmettingen ûnder de bern en de frijwilligers.

It is no dreech om genôch sûtelders te krijen en it fielt ek net foar eltsenien goed om no by de doarren del te gean.

Der is noch net in nije datum fêstlein.

Ut namme fan de jeugdâlderlingen,

Joeke van der Heide

 • Aangemaakt op .

We mogen weer naar de kerk!

Het zal u niet zijn ontgaan dat de (corona)regels opnieuw zijn gewijzigd. En nu dan gelukkig weer de goede kant op. Dat betekent dat ook de kerken een 'vertaling' van deze regels naar de kerk(gang) hebben gemaakt.

De Protestante kerk van Nederland heeft een aantal besluiten genomen. Deze besluiten vindt u hier

Voor onze kerk betekent dit concreet het volgende:

 1. Vanaf komende zondag (23 januari) is iedereen weer van harte welkom in de kerk.
 2. Reserveren voor de 23ste is niet nodig maar .......... vol is vol.
 3. Voor de diensten vanaf 30 januari wel graag reserveren (bij de scriba).
 4. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk graag een mondkapje dragen.
 5. Wanneer u gaat zitten mag het mondkapje af.
 6. Afstand van 1,5 meter in acht nemen.

We zijn er nog niet, maar dit is wel weer een stap in de goede richting.

 • Aangemaakt op .

Dankbetuiging Ds S.Feenstra

Wellicht had u er al iets van gehoord. Op 18 december 2021 is overleden Mevr W.Feenstra-Bos. Voor de wat ouderen onder ons geen onbekende. Zij was de echtegenote van Ds S.Feenstra. Eind zestiger jaren / begin zeventiger jaren was Ds S.Feenstra als predikant verbonden aan de Gereformeerde kerk van Eastermar.

Op 23 december 2021 is de dankdienst voor haar leven gehouden in Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân te Dokkum. Daarna is zij begraven op het kerkhof van Exmorra.

Vandaag kwam via de email onderstaande dankbetuiging binnen van Ds Feenstra met het verzoek deze in de gemeente te vespreiden.

Dankbetuiging

Tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw Wiek Feenstra- Bos hebben mijn kinderen en ik veel medeleven ondervonden. Tot onze verrassing ook van velen uit de kerkelijke gemeenschap in Eastermar. En dat terwijl het volgend jaar al weer 50 jaar geleden is dat wij vertrokken uit uw midden. Maar de band is altijd gebleven. We zijn wie van hun meeleven blijk gaven heel dankbaar. Het heeft ons goed gedaan. We hebben mogen ervaren dat de kerk ook een plaats is waar je troost ontvangt en je je verdriet kunt delen.

Met een hartelijke groet,

Ds S.Feenstra
De Schans 51
9101 HR Dokku
m

 • Aangemaakt op .

Dropactie Jeugdwerk

Op vrijdag 13 mei of zaterdag 14 mei aanstaande kunt u vanaf 16.00 uur onze enthousiaste jongeren aan de deur verwachten voor onze jaarlijkse dropactie. Zij gaan het dorp in om zakken drop met hartjes te verkopen.
Eén zakje kost € 3,- / twee zakjes kosten € 5,-.
De opbrengst van deze actie komt helemaal ten goede aan het Christelijk Jeugdwerk Eastermar.
Dus verwen uzelf met een zak lekkere drop en steun zo ons jeugdwerk.

Namens de jongeren alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage.

Drop

 • Aangemaakt op .

Storing kerkomroep (9-1-2022) opgelost!

Het probleem dat zondag 9 januari j.l. zorgde voor het verbreken van de beeldverbinding met Kerkomroep is opgelost. Het bericht hierover kunt u lezen bij Nieuws op Kerkomroep.nl.

Jan Koonstra

Beeld&Geluid/lokaal beheer Kerkomroep

 

 • Aangemaakt op .

Meer artikelen …