Website hackers 2 min  

Waarschijnlijk hebt u ook gelezen in het Friesch Dagblad dat "Ook kerkelijke websites kunnen worden gehackt". In de editie van 17 april werd hier uitgebreid bij stilgestaan. De krant opende met de kop "Twee op de drie websites Friese kerken onveilig". Dat zet je dan wel even tot nadenken en je vraagt je af hoe veilig onze eigen website (pgeastermar.nl) eigenlijk is. Voor mij reden om hier eens verder in te duiken.

 

Als eerste stap heb ik onze technisch beheerder benaderd. Hij is verantwoordlijk voor de technische infrastructuur (zeg maar het programma waamee de website is gebouwd). Hij maakt back-ups  en zorgt ervoor dat updates worden aangebracht in deze programmatuur.
Alhoewel 100% veiligheid nooit kan worden bereikt kun je toch wel maatregelen nemen om de kans op 'gehackt te worden' zo klein mogelijk te houden. Onze beheerder heeft zelf extra maatregelen genomen om dit doel te bereiken, zoals het installeren van een extra firewall. Daarnaast zorgt hij ervoor dat updates altijd onmiddellijk worden uitgevoerd.

Als tweede stap heb ik heb het bedrijf benaderd waar onze website op comnputers (servers) draait. Dit noemen we de hostingpartner. Deze zorgt ervoor dat de computers veilig en uptodate zijn zodat deze lastig zijn te benaderen door hackers. Diverse beveiligingsprogramma's zijn actief op 'onze' server. Deze programma's zorgen ervoor dat vanuit andere 'webruimtes' niet kan worden ingebroken op onze omgeving. Ook wordt er actief gescand op kwaadaardige software (ook wel malware genoemd) door deze partij.

Goed om hier eens extra bij stil te staan. Overigens is het wel zo dat onze website niet veel data bevat die privacygevoelig is. De financiële administratie en de ledenadministratie worden bijgehouden in andere omgevingen en niet op onze website. Maar toch .........

Hebt u naar aanleiding van de krantenberichten of dit bericht nog vragen dan kunt u mij natuurlijk altijd benaderen.

Elle Hoekstra
Webmaster PGeastermar.nl

 

 

Op 10 april had ik weer een kleding inzamelactie voor Dorcas.
Deze keer kon men ook boeken inleveren.
De opbrengst was: 79 zakken met kleding en schoenen, 21 volle bananen dozen met boeken en € 49,70 voor transport kosten.

Met veel plezier kan ik terugzien op een geslaagde dag!
Alle gevers vriendelijk dank!

Tine Hoekstra

Dorcas 2021 2   Dorcas 2021 1

Jongerendienst 1 28 mrt

Jongerendienst 2 28 mrt

Zaterdag 10 april organiseren we weer een inzamelingsactie voor Dorcas.
U kunt uw spullen afgeven bij ons thuis ('t Hôf 90) van 9-3 uur.
De volgende spullen zijn van harte welkom:

  • alle kleding
  • linnengoed
  • schoenen
  • boeken

De Dorcasbus staat op de oprit zodat we 'coronaproof' kunnen inzamelen.

Met vriendelijke groet
Tine Hoekstra

Dorcas auto en banner

 

Gevangen

Zoals u wellicht weet had u voor het bekijken van kerkdiensten van onze gemeente (op Kerkomroep.nl) een gebruikersnaam en een wachtwoord nodig. Dat is nu veranderd. Voortaan kunt u direct, zonder een gebruikersnaam en wachtwoord, de diensten bekijken.
Vult u (per abuis) toch nog een gebruikersnaam en wachtwoord in dan verschijnt de volgende foutmelding: "Verkeerde gebruikersnaam en/of wachtwoord". Let daar dus even op.

Hiermee hopen we de toegang tot de diensten te hebben vereenvoudigd.
Hebt u hieromtrent vragen dan kunt u deze stellen aan Jan Koonstra. U kunt hem bereiken via de e-mail b-g@pgeastermar.nl

De kerkrentmeesters

Kerkdiensten kunnen weer (op beperkte schaal) worden bijgewoond.
Hebt u belangstelling om een dienst bij te wonen dan moet u zich daarvoor aanmelden bij de scriba via de e-mail scriba@pgeastermar.nl

De bidstonddienst wordt opgenomen op dinsdag 9 maart om 19.30 uur in De Hege Stins.
Wilt u daarbij aanwezig zijn? Dan even opgeven bij de scriba.

Het thema van deze 40-dagentijd is "Een spoor van liefde". Tijdens deze 40-dagen heeft het Missionair team elke week een filmpje gemaakt waarin ze gemeenteleden intreviewen. De komende weken gaan we steeds een nieuw filmpje (bij)plaatsen op de website.

We wensen iedereen veel kijkplezier.
Missionair team PGEastermar

Reageren? Dat kan naar missionairteameastermar@outlook.com

6) Week 4/4 tot 11/4 : interview Jan Willem Sietsma

5) Week 28/3 tot 4/4 : interview Allieke

4) Week 21/3 tot 28/3 : interview Marten en Alie van der Veen

3) Week 14/3 tot 21/3 : interview Familie Westerhof

2) Week 7/3 tot 14/3 : interview Marijke Taekema

1)   Week 28/1 tot 7/3 : interview Siemen en Aukje Atsma

 

Kijk ze sjouwen met flessen door Eastermar, die toppers!
Containers vol sprokkelen ze bij elkaar.

Stuur ze dan ook niet voorbij maar geef uw flessen mee óf lever ze zelf  in. Nog tot 10 april staat er een grote plastic zak bij de supermarkt van Eastermar “Alles ûnder ien dak”. Hierin kunnen alle statiegeldflessen gedaan worden (dus ook van andere winkels); de opbrengst van die flessen is voor KiKa.

Kom maar op met die flessen!!

kika 2021 1   kika 2021 2 

kika 2021 4  kika 2021 3

Vanwege de eerder gemelde problemen worden vanaf heden enkele diensten eerder opgenomen. Zo kunnen we er voor zorgen dat u zonder onderbreking ook via iPad en iPhone de dienst kan volgen. En wanneer u later de dienst bekijkt, lopen beeld en geluid ‘synchroon’.

Het kan evenwel gebeuren dat u bij kijken via de browser (Edge, Chrome, Firefox, Internet Explorer) een zwart beeld ziet. Dit is eenvoudig te verhelpen door dan in plaats van op ‘kijken’ te klikken te kiezen voor ‘opslaan’. Nadat het downloaden klaar is, opent u het bestand.

Jan Koonstra
Lokaal beheerder Kerkomroep

Reageren? b-g@pgeastermr.nl

A- A A+