Alle adressen die staan ingeschreven bij de Protestantse Gemeente van Eastermar werden één dezer dagen verrast met een Thús-Tsjerke-Tas. Ook deze actie is een rechtstreeks gevolg van de Coronacrisis. In de Paadwizer wordt deze actie, vanuit het besef dat we de ontmoeting met elkaar nu al zo lang moeten missen, als volgt toegelicht.

"Zo kunt kunt u en jij allemaal meedoen op de manier die u/jij wilt. Maar we hopen natuurlijk vooeral met deze tas te bereiken dat we ons meer met elkaar verbonden voelen, en dat we ons verbonden voelen met Jezus, die de weg van het lijden, sterven is gegaan".

De bedoeling wordt ook duidelijk gemaakt in het begeleidende briefje dat is toegevoegd:

"De 40-Dagentijd is weer aangebroken. We gaan richting het Paasfeest! Ondertussen zitten we al ruim een jaar met 'COVID' en kunnen we elkaar amper ontmoeten. Wij hebben speciaal voor de 40-dagen in Coronatijd een Thús-Tsjerke-Tas met inhoud samengesteld. De inhoud is voor iedereen hetzelfde. Zit er iets in wat voor u/jij niet interssant is: geef het door! Op die manier willen we verbinden. Meer infor over de Thús-Tsjerke-Tas staat op blz 4 van de Paadwizer.

We wensen u - ondanks alle restricties - een goede 40-Dagentijd toe.
Protestantse gemeente Eastermar

Thús tsjerke tas

Onlangs informeerde ik u over een 4-tal problemen waarvan u de laatste tijd problemen kon ondervinden. Ik geef u de laatste stand van zaken m.b.t. die problemen.
- Het geluid in één van de geluidskanalen valt nu en dan weg. De oorzaak bleek een mechanische schakelaar tussen de geluidsinstallatie en de kerkzender in de kerk te zijn. Deze is nu verwijderd. Op zondag 14 februari heeft het probleem zich niet meer gemanifesteerd.
- Soms wordt de uitzending rond 10.00 uur plotseling gestopt. Kerkomroep heeft aanpassingen gemaakt. Zie het bericht op https://www.kerkomroep.nl/konieuws/storing-in-beelduitzending-3/.
- Bij een Apple-product (met name iPhone of iPad) stopt de uitzending na 1-2 minuten en moet deze opnieuw worden opgeroepen. Helaas is er nog geen nieuws.
- Synchronisatie (dat is het samen gaan) van beeld en geluid. Ook dit is nog niet opgelost.
Ondervindt u (andere) problemen met Kerkomroep, meld dit dan graag via b-g@pgeastermar.nl.

Jan Koonstra
Beeld & Geluid
Lokaal Beheerder Kerkomroep

Kerkomroep

 

Kika flessenpost

In deze tijd van Corona is het helaas niet mogelijk om bij  elkaar te komen. Toch kunnen we wel wat voor elkaar betekenen en samen iets voor een ander doen.

Daarom willen we jullie vragen om statiegeldflessen te sparen voor KiKa. KiKa staat voor Kinderen Kankervrij. Onze steun maakt het mogelijk om kinderen met kanker beter te behandelen.

Wij willen graag helpen; doen jullie ook mee? Vraag je ouders/verzorgers, broers, zussen, pakes, beppes, ooms, tantes, buren, vrienden, oftewel iedereen, om statiegeldflessen te sparen.           

Van 8 februari t/m 10 april staat er een grote plastic zak bij de supermarkt van Eastermar “Alles ûnder ien dak”. Hierin kunnen alle statiegeldflessen gedaan worden (dus ook van andere winkels); de opbrengst van die flessen is voor KiKa.
We gaan voor hééééél vééééél flessen!!

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp; jullie zijn KANJERS!!
Zijn er nog vragen, mail ze naar jeugdwurk@pgeastermar.nl of stel de vraag in de groepsapp van club. 

Vanzelfsprekend willen we ook alle volwassenen oproepen mee te doen aan deze actie.

Kika logo

 

(Bijna) vakantie! Kids hebben toch een beetje vermaak nodig... En ouders rust. Vandaar dat we een super leuk en afwisselend programma hebben gemaakt waarbij je kinderen 'thuis op avontuur' kunnen met Mozes. Voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar. Elke dag filmpjes, (buitenspeel) activiteiten, spelletjes, proefjes een nog veel meer! Je sluit af met een echte escaperoom waarbij de link tussen Mozes en het evangelie wordt gelegd ♥️. Kijk op  Avontuur-met-mozes

De laatste tijd ondervinden kijkers van onze gemeente hinder bij het volgen van de kerkdienst via Kerkomroep. Graag informeer ik u over deze problemen.
- Bij gebruikers van een Apple-product (met name iPhone of iPad) stopt de uitzending na 1-2 minuten en moet deze opnieuw worden opgeroepen. Het probleem is bij Kerkomroep bekend en wordt inmiddels 2e lijns opgepakt.
- Bij het op een later moment bekijken van de kerkdienst is de synchronisatie (dat is het samen gaan van beeld en geluid) niet op orde. Ook dit probleem is bij Kerkomroep bekend. Het zou zondag 7 februari j.l. zijn opgelost. U hebt kunnen zien dat dit niet het geval is. Dit is meteen weer bij Kerkomroep onder de aandacht gebracht.
- Het geluid in één van de geluidskanalen valt nu en dan weg. Soms is ook enige storing te beluisteren, b.v. een licht ratelend geluid. Het kan een probleem binnen de geluidsinstallatie van de kerk zijn of b.v. in de lijn zitten naar Kerkomroep. Samen met de Helpdesk van Kerkomroep doen we onderzoek naar de oorzaak.
- Soms wordt de uitzending rond 10.00 uur plotseling gestopt. Dit is een probleem bij een klein aantal kerken waaronder de onze. Ik verwijs u voor de actuele informatie over dit probleem graag naar de site van Kerkomroep (www.kerkomroep.nl/konieuws/).
Ondervindt u (andere) problemen met Kerkomroep, meldt dit dan graag via b-g@pgeastermar.nl Uw bericht is het eerste signaal en is onmisbaar voor een goede inschatting van het probleem en een gepaste actie.

Jan Koonstra
Beeld & Geluid
Lokaal Beheerder Kerkomroep

Kerkomroep


Sinds enige tijd ondervinden gebruikers van een Apple-product (iPhone of iPad) hinder bij het rechtstreeks volgen van onze kerkdienst via Kerkomroep. Na 1-2 minuten stopt de uitzending en moet u deze opnieuw oproepen. Uit recent contact met Kerkomroep blijkt dat het probleem wordt onderkend. Een oplossing is helaas nog niet voorhanden. Zodra er meer over een oplossing bekend is, zullen we deze informatie met u delen.
Gebruikers van een zogenaamd Android-toestel ondervinden voor zover bekend geen hinder. Ook wanneer u een computer of laptop gebruikt is de dienst ongestoord te volgen.
Het achteraf bekijken van de dienst via een Apple-product levert geen problemen op.

Jan Koonstra, lokaal beheerder Kerkomroep

Van 16 tot 30 januari 2021 is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema.
Om als PKN kerk in Eastermar te kunnen bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden.

Corona heeft de afgelopen tijd een enorme impact op ons kerk zijn gehad en nu nog steeds.
Toch is door Corona ook duidelijk gebleken dat we elkaar nodig zijn. Als mensen willen we samenkomen. Helaas is dat nu nog niet volledig mogelijk en moeten we ons houden aan allerlei maatregelen.

Vrijwilligers bezorgen weer de enveloppen waarin U uw bijdrage kunt toezeggen. Om contactmomenten te beperken en niet ongewild Corona te verspreiden wordt uw toezegging dit jaar niet persoonlijk opgehaald.

We vragen U om uw financiële toezegging in de gesloten retourenveloppe voor 30 januari 2021 in te leveren op een aangegeven adres.

Met vriendelijk groeten

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans thema 2021

 

 

 

Zoals bekend zijn kerkdiensten (tot nader order) uitsluitend te volgen via internet: Kerkomroep.nl (inloggen met gebruikersnaam: pge17, wachtwoord: proef);

Wilt u de litrugie inzien (en/of downloaden) dan kan dat vanaf nu.
Op de Thuispagina staat onder `PREEKROOSTER' altijd de eerstvolgende kerkdienst vermeld.
Wanneer er een digitale Liiturgie is aangeleverd wordt deze onder de dienstdoende predikant vermeld.

Voor een voorbeeld zie hieronder:

liturgie melding

 

 

 

 

 

Krystingels

Yn jannewaris, at de Krysttiid efter ús leit, wachtet ús, misskien noch wol mear as oare jierren, in stil en griis begjin fan it nije jier. In tiid dy’t dreech wêze kin foar minsken dy’t iensum binne of troch sykte of omstannichheden net folle om hannen ha. Om ek yn it nije jier each foar elkoar te ha, wolle wy it Ingelenproject yn jannewaris graach in ferfolch jaan troch saterdei 23 jannewaris út te roppen ta ‘Sop Saterdei’.

 Sop saterdei 1    Wy sykje 50 minsken dy’t op 23 jannewaris yn in stikje fan it doarp mei sop by de doarren lâns wolle. Jo kinne jo allinich as yn twatallen opjaan. Wy dogge ús bêst jo safolle as mooglik yn jo eigen strjitte yn te dielen, mar dat sil fansels ek ôfhingje fan de opjefte.

Dêrneist sykje we 50 minsken dy’t op 22 of 23 jannewaris in grutte panne sop siere wolle. Fansels kinne jo ek oanjaan dat jo sels de sop siere én by lâns bringe wolle! Wolle jo graach meidwaan as sop-sierder, mar binne de kosten dêrfoar te heech? Jou dat yn’t foar efkes oan, dan kinne jo de bontsjes nei ôfrin by ús ynleverje. 

Wy hoopje op genôch sop-sierders, sadat elts twatal fan sop foarsjoen wurdt. Mocht dat net slagje, dan sille we jo freegje om yn jo eigen netwurk in keukenprins(es) te finen dy’t jo helpe wol.
Wy hoopje op’e nij op in slagge aksje!

Opjaan kin fia it mailadres krystingel@gmail.com as mei in tillefoantsje nei Wietske v.d. Zee 06-15137222 foar 9 jannewaris
Wy sille dan foar 16 jannewaris kontakt mei jo sykje oer jo rol op ‘Sop Saterdei’.
Annet Hamstra, Wietske van der Zee, Tjitske Zeilstra, Hetty Kramer en Jantsje van der Veen

 

A- A A+