Op vrijdagmorgen 27 januari hebben we weer onze maandelijkse ontmoeting met een groepje vrouwen uit het azc van Burgum gehad.
Iedere keer proberen we deze ontmoetingen vorm te geven met een korte inleiding, een bemoediging en een ontspannende activiteit: knutselen, bloemschikken, spelletjes of iets dergelijks.
In de bijeenkomst van december hebben we geprobeerd om “de heilige familie” vorm te geven. We gebruikten daarbij het voorbeeld dat Jantsje Hoekstra ons aanreikte. Het werd een succes!

Deze keer hadden we besloten om iets met de verzorging van de hand en de nagels te doen. We kregen de medewerking van onze schoonheidsspecialiste Froukje Schotanus. Zij leverde ons handdoekjes, scrubs, maskercrême, nagellak en nagelvijlen en de nodige informatie.

Eerst hebben we samen nagedacht over de functie van handen. Je gebruikt ze voor van alles en nog wat, van handeling tot gebaar. Uit de Bijbel mogen we leren, dat wij ons leven in Gods handen mogen leggen en dit deelden we ook met elkaar.
Daarna gingen we tot actie over. Het moet gezegd worden: onze gasten zijn jonge vrouwen, die goed zijn in het mooi maken, dus ook van handen. Er werd flink gescrubd, veel gelachen, door de crême raakten klemzittende trouwringen los en dat zorgde eveneens voor veel plezier! De crême maakte de handen wit en dat zorgde alweer voor hilariteit, omdat zelfs de donkerste huid wit werd. Uiteindelijk werden de nagels gelakt
en ook versierd. Een Egyptische gast toverde zelfs op Friese nagels de Friesche vlag! Hoe gek wil je het hebben! Hilly was onze lachende derde!
Al met al was het een fijne ochtend. We moesten moeite doen om de vrouwen duidelijk te maken, dat de tijd om was.
De volgende keer is het op 25 maart, want op 23 februari is er op het azc een grote activiteit, waarbij ook een aantal van onze vrijwilligsters aan mee werken.

IMG 5437 3 IMG 5437 3 IMG 5437 3IMG 5437 3  IMG 5437 3

IMG 5437 3 IMG 5437 3

 

Eastermar 24 januari 2017. Welkom Tarek en Refat staat op de deur van hun nieuwe huis op het Sytskelân. Loltsje van der Zee, Wiebe de Vries en Willem van der Heide van ‘Gastvrij Eastermar’ staan te wachten als Tarek Haj Hasan en z’n Zoon Refaat aankomen. Loltsje heeft een bakje met bloembollen en oranjekoek voor hen meegenomen.

Vader en zoon Hasan komen uit het AZC van Musselkanaal. Hun spullen passen op de aanhangwagen en iemand uit de buurt van Musselkanaal brengt hen. Op de aanhangwagen staan ook hun fietsen. Refaat van zes, zeven jaar pakt z’n fiets en wil de fiets de gang in rijden. Dat is niet nodig want bij hun appartement, wat er heel verzorgd uitziet, is een fietsen hok.


De twee zijn sinds 2015 in Nederland. Tarek zegt dat hij nog maar een heel klein beetje Nederlands kent. Z’n zoon verstaat en praat al veel meer Nederlands en vertaalt voor z’n vader. Het eerste uitstapje wat ze maken is naar ‘Alles ûnder ien dak ’waar ze kennis maken met Sjouke en eten kopen voor de avond. Ineke van der Heide.

 

Welkom

logo NBG

14 januari 1952                                                                          14 januari 2017

 

Op 14 jan. 1952 is de NBG werkgroep opgericht.
Dit was een gezamenlijke werkgroep van Jistrum, Sumar en Eastermar.
De eerste vergadering vond plaats in de pastorie op ’t Heechsân.
Hierbij waren aanwezig: dr. J. E. Visser uit Sumar als voorzitter, Ds. P.B. Lengkerk uit Jistrum als penningmeester, Eerwaarde heer A.A. Jaarsma uit Eastermar al bibliothecaris, ds. H.J. M. Zuidersma als secretaris, ds. K.Boorsma als vicevoorzitter en als bestuursleden ds. J. van Delft Westerhof uit Sumar en de voorganger van de Herv. Gemeente uit Jistrum.
In 1958 kwam hier verandering in en mochten ook dames zitting nemen in de werkgroep. Wel moesten ze bestuursleden zijn van plaatselijke commissies.

In 1967 vond een splitsing plaats en vergaderde de werkgroep in Eastermar zelfstandig. Er komt een nieuw bestuur in 1981 wat bestond uit 3 Gereformeerden en 3 Hervormden. Momenteel bestaat de werkgroep alleen uit dames: Tine Hoekstra voorzitter, Bep van Veen notulist en overige bestuursleden Jitske Lyklema, Janke van Kammen en Jikke Posthumus.

Er is veel veranderd binnen het NBG en meerdere mensen in Eastermar hebben zitting gehad binnen de werkgroep.
Voorheen moesten de kwitanties worden opgehaald maar dat gebeurt nu digitaal.
Wel is de Bijbelzondag altijd centraal gebleven in de kerk.
We hopen als commissie dat het NBG nog lang blijft bestaan en dat de bijbel vertaald en verspreid wordt in landen waar het nodig is.

 

Zondagochtend gezellig kerstontbijt gehad met de tieners van klas 1 en 2!!

We wensen jullie allemaal fijne kerstdagen en voor 2017 voor iedereen, de wereldwijde kerstgedachte: Vrede op Aarde!!

Bedankt, groetnis, Wytske

Tienerkerk

Tienerkerk

Tienerkerk

Op 16 december j.l. was er weer een kerstviering met broodmaaltijd georganiseerd in de Hege Stins.
In totaal waren hier 45 personen aanwezig.
Na het welkomstwoord door Janke hadden was de kerstviering.
Meerdere liederen  werden gezongen, afgewisseld door  gedichten en een Bijbellezing.
Hierna werd een zeer verzorgde broodmaaltijd geserveerd.
Mevr. Annema las nog een prachtig kerstverhaal voor waar ieder aandachtig naar heeft zitten luisteren.
Om 7 uur ging iedereen naar huis met een attentie en een mandarijn.

De organisatie was in handen van Janke Hamstra, Jantsje Burema, Nico en Tine Hoekstra.

Kerstviering 1a Kerstviering 2Kerstviering 2 Kerstviering 2

Deze leuke foto’s zijn gemaakt tijdens de tienerkerk voor klas 1 & 2 op 27 november jl.

Dit was de 1e adventszondag met als thema: Vrede.

A.s. zondag 18 december hebben we om 9.30 uur KERSTONTBIJT voor de tieners van klas 1 en 2!!!

Wees Welkom!!

Michel van Holsteyn en Wytske Zandstra

Tienerkerk1   Tienerkerk2

Tienerkerk4   Tienerkerk5

Tienerkerk3   Tienerkerk

Zaterdag 29 oktober hebben we weer de jaarlijkse kindermiddag gehouden voor alle kinderen van Eastermar, georganiseerd door de leiding van de kindernevendienst.

De opkomst was wederom geweldig, ongeveer 52 kinderen. Van 13.00 uur t/m 15.30 uur hebben de kinderen van groep 0 t/m 5 zich vermaakt met oudhollandse spelen in de Hege Stins. Ook het weer zat erg mee, waardoor we ook buiten o.a. heerlijk konden touwtrekken, clowngooien en stoepkrijten. De kinderen waren weer super enthousiast zoals wel te zien is op de foto’s. Gelukkig hadden we de hulptroepen (onze jongeren) ingeschakeld die weer hebben bijgedragen aan een leuke geslaagde middag.

Namens de kindernevendienst

Sonja de Boer en Jannie Elverdink

IMG 1825 IMG 1833 IMG 1837 IMG 1845 IMG 1852 IMG 1863 IMG 1871 IMG 1893 IMG 1900 IMG 1909 IMG 1926 IMG 1932

Weet u wat een Antependium is? De meesten van ons waarschijnlijk niet. Volgens Wikipedia is een Antependium "de bekleding aan de voorkant van een kansel in de vorm van stof, hout of edelmetaal". Een stoffen Antependium wordt voorzien van de van toepassing zijnde liturgische kleur. Tijdens het kerkelijk jaar wisselt de kleur een aantal keren.

Ook in onze kerk maken we gebruik van Antependia. Omdat we een nieuwe avondmaalstafel hebben gekregen was het verzoek aan de interieurcommissie om nieuwe Antependia te maken. Geke Proper, Griet de Jong, Jan Taeke de Jong en Atsie Boersma hebben ontwerpen gemaakt voor 3 nieuwe kleden. Rood, wit en groen. Geke heeft heel wat uurtjes zitten appliceren en borduren. Omdat er met Pasen door de bloemencommissie een liturgische bloemschikking gemaakt wordt waarin de paarse kleur verwerkt wordt is er geen vierde, paars, Antependium gemaakt.

Met Pinksteren is het rode Antependium voor het eerst gebruikt,

Een aanwinst voor onze kerk!

Antependium

Antependia

In het paasweekeinde is er storing geconstateerd in de kerkomroepuitzending.
Inmiddels zijn we begonnen om deze storing te verhelpen.
Via de website houden we u op de hoogte van de voortgang daarvan.
We bieden onze verontschuldigingen aan onze luisteraars.

Zo betitelde KLaas Dijkstra zijn werkzaamheden voor de kerk in de vakantietijd. Dijkstra is penningmeester van de kerk en de geldstromen gaan altijd door, vakantie of niet. Was dat voreger misschien een reden om niet (te lang) met vakantie te gaan, tegenwoordig is dat geen belemmering meer.

Dankzij internet zijn we niet meer aan tijd en plaats gebonden en kunnen we overal onze mail lezen en onze (adminstratieve) taken uitvoeren. Zo is Dijkstra deze zomer geruime tijd in Frankrijk en Duitsland geweest. HIj had zijn volliedige ICT uitrusting (laptop, tablet en smarphone) bij zich zodat hij vanaf de camping zijn dingen kon blijven doen. Thuis had hij geregeld dat belangrijke post werd gefotografeerd en via email werd toegezonden. Zo mis je dus niks. Toch mooi, dat intertnet (al wordt daar soms verschillend over gedacht).

De foto is op 22 juni gemaakt in Eaux-Puiseaux (Frankrij), een klein dorp 25 km ten zuiden van Troyes (Champagne -Ardennes). Dijkstra was daar bezig het incassobestand van juni te uploaden naar de Rabobank.

7E24BD3F F0FE 46E7 97A7 5100A0A475DD

A- A A+