Nu onze kerk momenteel op zondag de deuren gesloten houdt en sommige mensen een bezoekje aan de kerk zo missen, heeft de kerkenraad besloten de kerk beperkt open te stellen.
Voor iedereen die even de rust van het kerkgebouw wil ervaren, een moment van bezinning zoekt, een kaarsje wil branden of even langs wil komen voor een gesprek of een kopje koffie.
Deze gelegenheid is er elke maandag- en donderdagochtend van 09.00 – 11.00 uur, uitsluitend op afspraak met de koster (tel. Hillie: 06-14970621) en natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM.
Zo willen we als kerk, zeker ook in deze tijd een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn!

kerkgebouw

Loltsje lintsje

Vanochtend (vrijdag 24 april) heeft burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel aan Loltsje van der Zee-Van der Heide laten weten dat het “Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander heeft behaagd haar te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Loltsje krijgt deze erkenning voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor diverse maatschappelijke organisaties.
Zo is zij (vanaf haar jeugd) betrokken lid van zangkoor “Ta Gods Eare” in Eastermar en heeft zij voor het koor diverse malen bestuurlijke functies vervuld. Daarnaast is zij bestuurslid geweest van de Federatie Christelijke Zangkoren in Tytsjerksteradiel.

Verder is Loltsje van jongs af aan betrokken bij de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging “Passage”. Van deze organisatie is zij lid sinds 1970 en vanaf 1974 is zij diverse malen voorzitter geweest van de afdeling Eastermar. Daarnaast heeft zij voor Passage op provinciaal niveau jarenlang bestuurlijke taken uitgevoerd en is zij in de periode 2007 – 2013 bestuurslid geweest van het landelijk hoofdbestuur van Passage.

Ook binnen onze kerkelijke gemeente kennen wij Loltsje als een zeer betrokken gemeentelid. Diverse keren heeft zij binnen onze gemeente het ambt van ouderling uitgeoefend. In haar laatste periode als ouderling was zij bovendien voorzitter van de kerkenraad. Haar zorgvuldigheid, haar evenwichtige en daadkrachtige benadering en haar meelevendheid zijn daarbij niet onopgemerkt gebleven.

Als Protestantse Gemeente van Eastermar zijn we dan ook trots op het lintje dat Loltsje op een later moment zal worden opgespeld ivm de coronacrisis. Het echte ‘feestje” komt dus later maar ondanks dat willen wij Loltsje nu alvast van harte feliciteren met deze (verdiende) koninklijke onderscheiding!

Rots aasproject 2020 kruis

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier. 

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes: Samen op weg naar Pasen en Weet je dat de lente komt

Het verhaal: Nu gaan we kijken naar een filmpje Het Paasverhaal

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Tussen hemel en aarde; Hij klimt met je mee
* De steen is weg
* Hij is de rots

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Een Kleurplaat Jezus leeft!
- Een Woordzoeker Jezus leeft!
- Puzzel Jezus leeft!
- Quiz

Zegen: We sluiten af met het Zegenlied

Veel plezier en Gods zegen.
Fijne paasdagen.

Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

Een Emmaüs wandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs, op de avond van de dag van de opstanding van Christus: (Lucas 24:13-32).

Deze wandeling grijpt terug op het Bijbelverhaal over twee volgelingen van Jezus, die na zijn kruisiging diep teleurgesteld van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs lopen. De twee hadden verwacht dat Jezus koning van het land zou worden, maar in plaats daarvan werd Hij ter dood veroordeeld. Al lopend naar huis voegt zich een derde man bij hen, die hen uitlegt vanuit de bijbel dat de kruisiging moest plaats vinden. Pas later ontdekken de mannen dat het Jezus zelf was die naast hen heeft gelopen.

Net als in het Bijbelverhaal gaan de wandelaars twee aan twee op weg (natuurlijk met gepaste 1,5 mtr. afstand). Bij vertrek krijgen ze een route mee en een aantal gespreksvragen. Tijdens de wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen. Je kunt ook besluiten om even lekker op een bankje te zitten en / of van de stilte en de omgeving te genieten.
Gedachten die opkomen zouden gedeeld kunnen worden met elkaar.

U / jij kunt deze Emmaüs wandeling maken op eigen gelegenheid, datum en tijdstip. De start is vanaf de Hege Stins. De korte route is ca. 2 km en de lange route ca. 4 km, of je bepaalt je eigen route.

Uitleg en wandelroutes vind je hier: Werkvorm en route Emmauswandeling Maar ze zijn ook te verkrijgen in gedrukte vorm bij ‘Alles ûnder ien dak’.

We willen op deze manier graag een andere manier van verdieping, zingeving en hoop aanbieden in deze onzekere tijd.

Aarzel niet en ga twee aan twee op weg!

Missionair Team Eastermar

Emmaauswandeling 2020

Bêste allegearre,

Yn dizze nuvere tiid, wêryn wy elkoar hast net sjogge, in opstekker!

Meielkoar ien! En los fan elkoar: dochs ferbûn.

Meielkoar ien

 Palmpasen

Beste jongens en meisjes,

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst. Een gezegende kinderdienst en veel plezier.
Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes Hosanna, hosanna en Daar komt hij aan

Het verhaal: Nu gaan we kijken naar een filmpje over Palmpasen
Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
Tussen hemel en aarde en Hij klimt met je mee  en Lang leve de Koning

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Kleurplaat Wie is die man?.pdf
- Woordzoeker Wie is die man?.pdf
- Werkblad Wie is die man?.pdf

Zegen: We sluiten af met het zegenlied.

Veel plezier en Gods zegen in deze week voor Pasen. Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

Namens de leiding van de kinderkerk en KingsKids.

Rots paasproject 2020

Boeken ter inspiratei De bijbel heeft mensen in alle tijden rust, vertrouwen, hoop, moed en houvast gegeven,ook in onzekere tijden.
Daarom stelt het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) een drietal uitgaven gratis ter beschikking nu het land getroffen wordt door het coronavirus.                    

We denken daarbij bijzonder aan kinderen omdat deze nu onverwachts meer thuis zijn.
En aan kwetsbare en eenzame mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Voor meer informamtie en het aanvragen van deze boeken verwijzen we u naar de website van het NBG: Boeken ter inspiratie

Het missionair team Eastermar

NBG logo

 

Beste jongens en meisjes,

De afgelopen weken waren we met de kinderkerk bezig met het Bijbel Basics paasproject “Tussen hemel en aarde”. Vanwege de coronamaatregelen zijn we hiermee gestopt, maar dat vinden we erg jammer. Daarom gaan we weer verder op een aangepaste manier.

We beginnen met een filmpje over het verhaal van deze week afspelen. Kijk en luister hier eerst naar.

Vervolgens zijn 2 leuke filmpjes opgenomen. Het eerst filmpje gaat over een wijs man. Hier kun je zien waar je op moet bouwen en waar niet op. Het tweede filmpje gaat over Het bouwen van mijn leven op een rots.

Verder vind je nog een kleurplaat huis bouwen en Werkblad paasproject. Deze kun je beide uitprintenom er mee aan de slag te gaan.

Een gezegende kinderdienst en veel plezier.

Namens de leiding van de kinderkerk en KingsKids.

Rots paasproject 2020

Oprop

Klokken troost

A- A A+