Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Koninkllijke onderscheiding Bep van Veen

 Bep v Veen onderscheidiong          Op woensdag 27 april kregen 73 Friezen een koninklijke onderscheiding.
Bep van Veen was één van de gedecoreerden.`
Dit nieuws kreeg ze tijdens haar vakantie op Bonaire te horen.
Op maandag 2 mei kreeg ze het lintje in de Crackstate te Heerenveen. Hier waren alleen familie en genodigden aanwezig. Ze heeft veel vrijwilligerswerk gedaan en doet dit nu nog.
In de Hervormde gemeente te Heerenveen was ze diaken en in Eastermar ouderling. Voor het Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap was ze in Heerenveen bestuurslid en toen ze naar Eastermar verhuisde werd ze notulist van de NBG werkgroep. 40 jaar was ze lid van het NBG.
Vaak heeft ze meegeholpen om Bijbels te verkopen en Bijbelzondagen te organiseren.
Ze was erg actief en toen ze geen bestuursfunctie meer had kreeg ze en groene Bijbel als dank voor haar inzet. 

In Eastermar was ze één van de vrijwilligers die de kerk ging schoonmaken en de ramen gingen lappen in het gebouw de “Hege Stins”.
Vrijwilligerswerk deed ze weer toen ze verhuisde naar Heerenveen.
In de Trinitaskerk hielp ze om de veertien dagen mee om koffie en thee te schenken.
2 keer per jaar komt ze weer in Eastermar en helpt mee met de kledinginzamelactie voor Dorcas.
Bijna 2 jaar is ze erg actief voor de Leprazending.
Ze heeft zeker al 100 breisters om haar heen die zwachtels breien en daardoor regelmatig bij haar aan de deur komen om katoen op te halen en/of zwachtels te brengen.
Zo is ze ondanks haar leeftijd nog erg actief.

  • Aangemaakt op .