Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

"Signaal van hoop"

Beste gemeenteleden,

Wij, dominees en kerkelijk werkers van de Werkgemeenschap Buitenpost, willen een signaal van hoop geven in deze coronatijd. Die duurt inmiddels al twintig maanden en raakt iedereen in onze wereldwijde samenleving op de een of andere manier, niemand uitgezonderd.
Dat geeft spanningen die onze Friese dorpen, en ook onze kerkgemeenschappen niet voorbijgaan. Wij zien steeds meer mensen die vermoeid raken en zich van elkaar verwijderen. Wij maken ons zorgen om het verloren gaan van de saamhorigheid.

We vieren straks, waarschijnlijk weer in aangepaste vorm, de tastbare nabijheid van de liefde van God in het Kerstkind Jezus. De geboorteverhalen van Jezus vertellen ons van het kleine Bethlehem. Die plek werd in een moeilijke tijd een vindplaats van hoop voor herders en wijzen.

Geraakt door de liefde van God kunnen ook wij deze hoop concreet maken. Door kleine gebaren van liefde dragen wij bij aan een klimaat, waarin we ons samenleven in het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

          Uw kribbe blinkt in de nacht
          met een ongekende pracht.
          Het geloof leeft in dat licht
          waarvoor al het duister zwicht.

                                     (LB 433:4)

Zondag 5 december

Kerkelijk werker Gerda Bekius
Ds. Guda Borger
Ds. Lieuwkje Cnossen
Ds. Roelof van Dam
Ds. Wybe Feenstra
Ds. Jan Glas
Ds. Gert van Helden
Ds. Inge Landman
Ds. Johan Stander
Ds. Martina Stougie
Ds. Peter Strietman
Kerkelijk werker Froukje Wesseling
Ds. Gert Wijnstok
Ds. Reinhart Wollenberg   • Aangemaakt op .