THEMA AVOND HEGE STINS

We hebben alweer twee clubavonden gehad met groep 8. De eerste avond was het thema “Lachen”. Bij het welkom kregen de kinderen een snoepje in de vorm van een lachend gezicht. We hebben allemaal gekke dingen gedaan zoals elkaar nadoen met een lach, je gekste lach laten horen. Ook hebben we gepraat over hoe je iemand vrolijk kunt maken die dat niet is. Als afsluiter kregen de kinderen een clownsneus mee naar huis met de opdracht om de komende tijd iemand aan het lachen te maken met de clownsneus.

De tweede avond was het thema “Halloween versus Licht”. We hebben gepraat over waar Halloween vandaan komt en dat God juist het licht geschapen heeft. Ze hebben gereageerd op de stelling: ‘Ik vier geen Halloween omdat mijn God een God van de levenden is en niet van de doden!” Hier mochten de kinderen hun mening over geven en daarna hebben we er kort over gepraat. Daarna hebben we een stuk uit de bijbel gelezen over het scheppingsverhaal, de dag dat God het licht gemaakt heeft en het gedeelte waar het kwaad in de wereld vandaan komt. We hebben een gezellige Halloween bingo gedaan met tekeningen in plaats van getallen en een schaduwspel. Een zeer geslaagde avond waarbij de kinderen aan het einde een lichtje met een tekst mee naar huis kregen, Psalm 27:1: “De Heer helpt mij altijd, hij is als een licht in het donker.”

Club. gr 8 1

Club. gr 8 2   Club. gr 8 3

Ouderbrief 10 10 2021

kk 2021 10 17

Jierren ferlyn wie der in gemeentelid dy 't de folgjende spreuk hearre liet: "Aan het werk voor de kerk, in de weer voor de Heer". Dêr moast ik oan tinke dû 't in freon fan ús mij benadere mei de foto fan Tine mei de fraach: "Kinsto dizze frou?". Dêr hoechde ik net lang oer nei te tinken en ik frege him: wêr hasto har fûn?

Hij lêst it "nederlandsdagblad" en dêr stienen saterdei 2 oktober l.l. 2 moaie stikjes yn oer Tine Hoekstra. Ien oer it breidzjen foar leprapasjinten en ien oer Tine har ynset foar ús tsjerke. No lês ik gjin nederlandsdagbald en ik kin my foarstelle mear fan ús net. Dêrom ha ik dizze stikjes mar efkes op ús webside set. Dan kin elts dy 't dat wol der kennis fan nimme. Klik hjirre om de stikjes te besjen.

Elle Hoekstra

Wat was het een prachtige jongerendienst op zondag 26-9-21. Met muziek, zang, film, het persoonlijke verhaal van Paula over World Servants, een indrukwekkende rap (https://youtu.be/VwMpOJPd1FY) over Math. 25: 35-40 en heerlijke hamburgers!

Eeen beeldimpressie:

jongerendienst 26 9 2021 nr 1  jongerendienst 26 9 2021 nr 2  jongerendienst 26 9 2021 nr 3

jongerendienst 26 9 2021 nr 4  jongerendienst 26 9 2021 nr 5  jongerendienst 26 9 2021 nr 6

jongerendienst 26 9 2021 nr 7 jongerendienst 26 9 2021 nr 8 jongerendienst 26 9 2021 nr 9 jongerendienst 26 9 2021 nr 10

Beste gemeenteleden,
Gelukkig worden de coronaregels versoepeld.
Hier hebben we erg naar uitgekeken.
Er is geen registratie en corona check meer nodig voor alle Christelijke activiteiten in de Hege Stins met ingang van 26 september a.s.
Uiteraard blijven de basisregels gehandhaafd. Dat zijn:
• elkaar geen handen geven
• thuis te blijven bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn
• zo weinig mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen
• van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst
• collecteren bij de uitgang blijft van toepassing of digitaal

Er is wel gelegenheid om op gepaste afstand in de kerk te zitten.
Wilt u dat, dan dit graag even doorgeven aan de koster.
We maken ook weer gebruik van de hoofdingang.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.
De koffie of thee wordt dan geserveerd.

Namens de kleine Kerkenraad,
De scriba’s,

Binnekort verzorgen we weer de jaarlijkse AED en reanimatietraining in De Hege Stins.

Wil je meedoen? 

Meld je dan voor 24 september a.s. aan via de mail: aedheechsan@outlook.com

Met vriendelijke groet,

Sietske Venema

foto AED Hege Stins

 

Wat was de startzondag van 12 september een succes. Ruim 120 gemeentelden hadden zich aangemeld om deze start mee te maken. Het weer werkte mee en iedereen deed mee aan de georganiseerde activiteiten. Er werden 3 groepen geformeerd die, na koffie met gebak, gingen deelenemen aan de volgende activiteiten:

1  in discussie gaan over het vergroten van betrokkenheid van de jeugd bij onze kerk onder leiding van Mient en Janna van Kammen
2  door samen te zingen in de kerk onder leiding van Sebastiaan Schippers
3  buiten te luisteren naar een 'hagepreek' van Martina Stougie

Na 20 minuten werd er gewisseld zodat na ongeveer anderhalf uur iedereen alle activiteiten had meegemaakt. Daarna was het de beurt aan de 3 opgestelde barbecue's. Onder de bezielende leiding van ter zake kundige gemeenteleden werd iedereen voorzien van vlees, maar ook van salades e.d. die gemaakt waren door gemeenteleden.

Kortom, een geslaagde start.

Startsnein 2021 1    Startsnein 2021 5

Startsnein 2021 2    Startsnein 2021 4  

Startsnein 2021 6     

Startsnein 2021 8     Startsnein 2021 9   

  Startsnein 2021 7

Eten doe je samen Logo Lokaal loket     
                                                                                                                     

Maandag 13 september 2021 gaan we eindelijk weer gezellig met elkaar koffiedrinken en daarna lekker eten in de kantine De Burgerkamp. Vanaf 10 uur bent u/jij van harte welkom!


Opgave via Lokaal Loket: tel. 06-156 263 99 of
mail naar loketeastermar@gmail.com.
Volgende data Sosjaal Miel in 2021:
11/10 + Westerhof Kleding; 8/11; 13/12

Startzondag 2021

A- A A+