Het thema van deze 40-dagentijd is "Een spoor van liefde". Tijdens deze 40-dagen heeft het Missionair team elke week een filmpje gemaakt waarin ze gemeenteleden intreviewen. De komende weken gaan we steeds een nieuw filmpje (bij)plaatsen op de website.

We wensen iedereen veel kijkplezier.
Missionair team PGEastermar

Reageren? Dat kan naar missionairteameastermar@outlook.com

6) Week 4/4 tot 11/4 : interview Jan Willem Sietsma

5) Week 28/3 tot 4/4 : interview Allieke

4) Week 21/3 tot 28/3 : interview Marten en Alie van der Veen

3) Week 14/3 tot 21/3 : interview Familie Westerhof

2) Week 7/3 tot 14/3 : interview Marijke Taekema

1)   Week 28/1 tot 7/3 : interview Siemen en Aukje Atsma

 

Kijk ze sjouwen met flessen door Eastermar, die toppers!
Containers vol sprokkelen ze bij elkaar.

Stuur ze dan ook niet voorbij maar geef uw flessen mee óf lever ze zelf  in. Nog tot 10 april staat er een grote plastic zak bij de supermarkt van Eastermar “Alles ûnder ien dak”. Hierin kunnen alle statiegeldflessen gedaan worden (dus ook van andere winkels); de opbrengst van die flessen is voor KiKa.

Kom maar op met die flessen!!

kika 2021 1   kika 2021 2 

kika 2021 4  kika 2021 3

Vanwege de eerder gemelde problemen worden vanaf heden enkele diensten eerder opgenomen. Zo kunnen we er voor zorgen dat u zonder onderbreking ook via iPad en iPhone de dienst kan volgen. En wanneer u later de dienst bekijkt, lopen beeld en geluid ‘synchroon’.

Het kan evenwel gebeuren dat u bij kijken via de browser (Edge, Chrome, Firefox, Internet Explorer) een zwart beeld ziet. Dit is eenvoudig te verhelpen door dan in plaats van op ‘kijken’ te klikken te kiezen voor ‘opslaan’. Nadat het downloaden klaar is, opent u het bestand.

Jan Koonstra
Lokaal beheerder Kerkomroep

Reageren? b-g@pgeastermr.nl

Alle adressen die staan ingeschreven bij de Protestantse Gemeente van Eastermar werden één dezer dagen verrast met een Thús-Tsjerke-Tas. Ook deze actie is een rechtstreeks gevolg van de Coronacrisis. In de Paadwizer wordt deze actie, vanuit het besef dat we de ontmoeting met elkaar nu al zo lang moeten missen, als volgt toegelicht.

"Zo kunt kunt u en jij allemaal meedoen op de manier die u/jij wilt. Maar we hopen natuurlijk vooeral met deze tas te bereiken dat we ons meer met elkaar verbonden voelen, en dat we ons verbonden voelen met Jezus, die de weg van het lijden, sterven is gegaan".

De bedoeling wordt ook duidelijk gemaakt in het begeleidende briefje dat is toegevoegd:

"De 40-Dagentijd is weer aangebroken. We gaan richting het Paasfeest! Ondertussen zitten we al ruim een jaar met 'COVID' en kunnen we elkaar amper ontmoeten. Wij hebben speciaal voor de 40-dagen in Coronatijd een Thús-Tsjerke-Tas met inhoud samengesteld. De inhoud is voor iedereen hetzelfde. Zit er iets in wat voor u/jij niet interssant is: geef het door! Op die manier willen we verbinden. Meer infor over de Thús-Tsjerke-Tas staat op blz 4 van de Paadwizer.

We wensen u - ondanks alle restricties - een goede 40-Dagentijd toe.
Protestantse gemeente Eastermar

Thús tsjerke tas

Voedselbank T diel

De voedselbank heeft in deze tijd nog meer uw hulp nodig. Ook in onze eigen omgeving is er armoede. Vaak stille armoede, waar we niet van weten. Daarom organiseren wij maandelijks een inzameling voor de voedselbank.

Inleverpunten:
Maandag 1 t/m zaterdag 6 maart bij ‘Alles ûnder ien dak’.
Zaterdag 6 maart
E.M.Beimastrjitte 48 tussen 10 en 12 uur.
In verband met de lockdown is de kerk gesloten. Er is dus geen inzameling in De Hege Stins
.

Het rekeningnummer: NL66 RABO 0166 9921 27 Voedselbank Tytjsjerksteradiel voor financiële steun.
Van de medewerkers van de voedselbank kregen we een lijst met producten waar veel behoefte aan is:
• houdbare melk
• blikgroenten
• jam, pindakaas, hagelslag, margarine en dergelijke
• koffie, thee, suiker
• blik vruchtencocktail
• appelmoes
• rijst, bloem, pannenkoekenmix
• bruine bonen
• kapucijners
• snert
• soorten pasta: macaroni, spaghetti enz.
• waspoeder
• shampoo, douchegel, tandpasta, tandenborstels

TIP: Iets ‘LUXE‘ in het bijzonder voor gezinnen met kinderen, dat gewoonlijk niet zo snel wordt gegeven, is chocolade.

Voor informatie of vragen:
Elly van Holsteijn tel: 06 - 11 12 23 40

 

 

 

 

Onlangs informeerde ik u over een 4-tal problemen waarvan u de laatste tijd problemen kon ondervinden. Ik geef u de laatste stand van zaken m.b.t. die problemen.
- Het geluid in één van de geluidskanalen valt nu en dan weg. De oorzaak bleek een mechanische schakelaar tussen de geluidsinstallatie en de kerkzender in de kerk te zijn. Deze is nu verwijderd. Op zondag 14 februari heeft het probleem zich niet meer gemanifesteerd.
- Soms wordt de uitzending rond 10.00 uur plotseling gestopt. Kerkomroep heeft aanpassingen gemaakt. Zie het bericht op https://www.kerkomroep.nl/konieuws/storing-in-beelduitzending-3/.
- Bij een Apple-product (met name iPhone of iPad) stopt de uitzending na 1-2 minuten en moet deze opnieuw worden opgeroepen. Helaas is er nog geen nieuws.
- Synchronisatie (dat is het samen gaan) van beeld en geluid. Ook dit is nog niet opgelost.
Ondervindt u (andere) problemen met Kerkomroep, meld dit dan graag via b-g@pgeastermar.nl.

Jan Koonstra
Beeld & Geluid
Lokaal Beheerder Kerkomroep

Kerkomroep

 

Kika flessenpost

In deze tijd van Corona is het helaas niet mogelijk om bij  elkaar te komen. Toch kunnen we wel wat voor elkaar betekenen en samen iets voor een ander doen.

Daarom willen we jullie vragen om statiegeldflessen te sparen voor KiKa. KiKa staat voor Kinderen Kankervrij. Onze steun maakt het mogelijk om kinderen met kanker beter te behandelen.

Wij willen graag helpen; doen jullie ook mee? Vraag je ouders/verzorgers, broers, zussen, pakes, beppes, ooms, tantes, buren, vrienden, oftewel iedereen, om statiegeldflessen te sparen.           

Van 8 februari t/m 10 april staat er een grote plastic zak bij de supermarkt van Eastermar “Alles ûnder ien dak”. Hierin kunnen alle statiegeldflessen gedaan worden (dus ook van andere winkels); de opbrengst van die flessen is voor KiKa.
We gaan voor hééééél vééééél flessen!!

Alvast heel erg bedankt voor jullie hulp; jullie zijn KANJERS!!
Zijn er nog vragen, mail ze naar jeugdwurk@pgeastermar.nl of stel de vraag in de groepsapp van club. 

Vanzelfsprekend willen we ook alle volwassenen oproepen mee te doen aan deze actie.

Kika logo

 

(Bijna) vakantie! Kids hebben toch een beetje vermaak nodig... En ouders rust. Vandaar dat we een super leuk en afwisselend programma hebben gemaakt waarbij je kinderen 'thuis op avontuur' kunnen met Mozes. Voor kinderen van 2,5 t/m 12 jaar. Elke dag filmpjes, (buitenspeel) activiteiten, spelletjes, proefjes een nog veel meer! Je sluit af met een echte escaperoom waarbij de link tussen Mozes en het evangelie wordt gelegd ♥️. Kijk op  Avontuur-met-mozes

De laatste tijd ondervinden kijkers van onze gemeente hinder bij het volgen van de kerkdienst via Kerkomroep. Graag informeer ik u over deze problemen.
- Bij gebruikers van een Apple-product (met name iPhone of iPad) stopt de uitzending na 1-2 minuten en moet deze opnieuw worden opgeroepen. Het probleem is bij Kerkomroep bekend en wordt inmiddels 2e lijns opgepakt.
- Bij het op een later moment bekijken van de kerkdienst is de synchronisatie (dat is het samen gaan van beeld en geluid) niet op orde. Ook dit probleem is bij Kerkomroep bekend. Het zou zondag 7 februari j.l. zijn opgelost. U hebt kunnen zien dat dit niet het geval is. Dit is meteen weer bij Kerkomroep onder de aandacht gebracht.
- Het geluid in één van de geluidskanalen valt nu en dan weg. Soms is ook enige storing te beluisteren, b.v. een licht ratelend geluid. Het kan een probleem binnen de geluidsinstallatie van de kerk zijn of b.v. in de lijn zitten naar Kerkomroep. Samen met de Helpdesk van Kerkomroep doen we onderzoek naar de oorzaak.
- Soms wordt de uitzending rond 10.00 uur plotseling gestopt. Dit is een probleem bij een klein aantal kerken waaronder de onze. Ik verwijs u voor de actuele informatie over dit probleem graag naar de site van Kerkomroep (www.kerkomroep.nl/konieuws/).
Ondervindt u (andere) problemen met Kerkomroep, meldt dit dan graag via b-g@pgeastermar.nl Uw bericht is het eerste signaal en is onmisbaar voor een goede inschatting van het probleem en een gepaste actie.

Jan Koonstra
Beeld & Geluid
Lokaal Beheerder Kerkomroep

Kerkomroep


Sinds enige tijd ondervinden gebruikers van een Apple-product (iPhone of iPad) hinder bij het rechtstreeks volgen van onze kerkdienst via Kerkomroep. Na 1-2 minuten stopt de uitzending en moet u deze opnieuw oproepen. Uit recent contact met Kerkomroep blijkt dat het probleem wordt onderkend. Een oplossing is helaas nog niet voorhanden. Zodra er meer over een oplossing bekend is, zullen we deze informatie met u delen.
Gebruikers van een zogenaamd Android-toestel ondervinden voor zover bekend geen hinder. Ook wanneer u een computer of laptop gebruikt is de dienst ongestoord te volgen.
Het achteraf bekijken van de dienst via een Apple-product levert geen problemen op.

Jan Koonstra, lokaal beheerder Kerkomroep

A- A A+