Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Coronaregels versoepeld

Beste gemeenteleden,
Gelukkig worden de coronaregels versoepeld.
Hier hebben we erg naar uitgekeken.
Er is geen registratie en corona check meer nodig voor alle Christelijke activiteiten in de Hege Stins met ingang van 26 september a.s.
Uiteraard blijven de basisregels gehandhaafd. Dat zijn:
• elkaar geen handen geven
• thuis te blijven bij klachten, ook als dat lichte klachten zijn
• zo weinig mogelijk door elkaar in de kerkruimte te bewegen
• van harte te zingen, maar met mate en niet uit volle borst
• collecteren bij de uitgang blijft van toepassing of digitaal

Er is wel gelegenheid om op gepaste afstand in de kerk te zitten.
Wilt u dat, dan dit graag even doorgeven aan de koster.
We maken ook weer gebruik van de hoofdingang.
Na de dienst is er gelegenheid om koffie of thee te drinken.
De koffie of thee wordt dan geserveerd.

Namens de kleine Kerkenraad,
De scriba’s,

  • Aangemaakt op .