Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Kom op de fiets naar de bevestiging van Ds Timmer.

fiets 17 3

Het schiet al aardig op. De 17de maart is het zover: de bevestiging van Ds Timmer als predlkant in de Protestante gemeente van Eastermar. En dat gaan we vieren natuurlijk, met veel mensen. We verwachten bij de bevestigingsdienst dan ook velen, zowel uit ons dorp als van buiten. En dat betekent een grote toestroom van auto's. Om alle gasten in ieder geval een parkeerplekje te kunnen geven bij De Hege Stins vragen we aan alle mensen uit de buurt om zoveel mogelijk op de fiets te komen. In ieder geval hebben we geregeld dat er verkeersregelaars zijn om de toestroom in goede banen te leiden. Mogen we op u rekenen?

Alvlast hartelijk dank voor uw medewerking namens
het college van kerkrentmeesters

 • Aangemaakt op .

"Hier sta ik dan: uw predikant"

Met deze (historische?) woorden begon Ds Gerwin Timmer aan zijn 'roeping' in de protestante gemeente van Eastermar de komende jaren te dienen. In een dienst van intrede en bevestiging mochten we Ds Timmer en zijn vriendin Ineke de Boer verwelkomen in onze gemeente. En wat voor een dienst. Een dienst die bol stond van dankbaarheid, verwondering, blijdschap en warmte. 

Ga nog even terug naar deze bijzondere zondag en geniet na met onderstaande foto's.

 1 ntrede bev 1 optimized    3 intrede bev 3 optimized

De organisatie van de dienst was keurig verzorgd. Niet genoemd: Koster, parkeerwachten, gastdames, koffieschenkers, lunchverzorgsters, alles klopte en droeg bij aan het slagen van deze feestelijke dienst.

5 Intrede bev 5  6 Intrede bev 6 

7 Intrede bev 7  8 intrede bev 8 optimized   9 intrede bev 9 optimized

Ds Reinier Tuitman uit Burgum, een persoonlijke vriend van Ds Timmer, deed de bevestiging: betrokken, ontspannen en indrukwekkend.

 12 Intrede bev 12    13 Intrede bev 13

De muziek was prachtig. Jelle Visser op orgel en piano. Een familieband, geheel bestaand uit nazaten van Oane en Gerrie Hoekstra (hoe mooi is dat!). En niet te vergeten: onze 'eigen' Elise Westerhof met haar prachtige stem. En wat klinkt de samenzang weer geweldig in een volle kerk. Wat hebben we mooie liederen gezongen!

10 intrede bev 10 optimized   11 intrede bev 11 optimized   4 intrede bev 4 optimized

Na de bevestiging werd de stola omgehangen door Timmers vriendin Ineke de Boer.

14 Intrede bev 14  15 intrede bev 15 optimized   16 intrede bev 16 optimized

Daarna enkele sprekers. Bijzonder was de aanwezigheid en de speech van Akke van der Kooi. Buiten Eastermar Dr Van der Kooi, hier in Eastermar toch altijd Akke. Zij is ooit geboren en getogen in Eastermar en mocht nu getuige zijn van (en deelnemen aan) de intrede van één van haar studenten: Ds Timmer. Henk van Dijk (voorzitter kerkenraad) deelde met ons hoe wonderlijk (mooi) de beroeping van Ds Timmer was verlopen. Namens de gemeente riep hij de nieuwe predikant een warm welkom toe.

20 intrede bev 21 optimized   18 Intrede bev 16 
En toen was de beurt aan de jeugd. Reina van der Wielen (onze jeugdwerker) had met de jeugd de afgelopen tijd gezorgd voor de creatie van allerlei cadeautjes voor de nieuwe predikant. Bij de overhandiging was een prominente rol weggelegd voor Halbe Westerhof. Het klikte meteen tussen Halbe en Ds Timmer. Of waren ze jaren vrienden.

17 intrede bev 17 optimized 

 21 Intrede bev 21   24 intrede bev 24 optimized 23 intrede bev 23 optimized  

 19 Intrede bev 19 27 Intrede bev 27

Snel even een mooie foto maken van de geheel gevulde kerk.

   26 Intrede bev 26     28 intrede bev 27 optimized

Dankbaarheid en warme woorden tijdens de receptie na afloop. Iedereen kreeg de gelegenheid Ds Timmer geluk te wensen.

29 intrrede optimized  31 intrede bev 30 optimized 

En dan na afloop de keurig verzorgde lunch voor alle gasten. Top!

Kortom, een onvergetelijke, feestelijke dienst die lang duurde maar zeer de moeite waard was.

Nogmaals onze beste wensen voor een fijne tijd in Eastermar, zowel Ds Gerwin Timmer als zijn vriendin Ineke de Boer

Wilt u (delen van) de dienst nogmaals terugzien? Klik dan hier

Elle Hoekstra

 • Aangemaakt op .

Ynsammeling foar Moldavïe/Oekraïne

Wy meie wer los: Ynsammelje foar Moldavië en Oekraïne.

Understeande produkten en goederen meie wer brocht wurde by  B. de Jong, Sumarderwei 3 yn Eastermar.
Wat kinne wy brûke?

 • Lang hâldber iten. Riis, pasta, ierdappelpuree, blik of potgriente, brune beanen, capucijners. Drûche sop, splitjerten, havermout, sinneblom-oalje.
 • Hygiëne produkten, todkeboarstels, toskepûts, sjampo, sjippe, maadmferbân, tampons, luiers, pampers, waskmiddels, inkontinentie materiaal (oanbrukte pakken ek prima, wy kin alles brûke).
 • Restanten tegels (wc, badkeamer) fanôf 3 m2.
 • Tekenmateriaal: potleaden, kleurpotleaden, tekenpapier en kleurboeken.
 • Lytse skoallemeubels.
 • Aggregaten, goed wurkjende elektryske ferwaarming.
 • Bernefietsen.

Gjin inbring fan klean!! 
Der stiet noch in soad klean wat de foariche kear net mei koe.

Wy dogge it wer yn gearwurking mei Stifting Menssenkinderen.
Dogge jimme wer mei? Soe moai wêze.

Tige tank yn 't foar

Ut namme fan de wurkgroep: Hetty Kramer-Zeilstra

 • Aangemaakt op .

KingsKids 4 februari

Zondag 4 februari was er weer een prachtige Kingskids viering. Het thema was deze ochtend “ga je mee? Ja of Nee".

We zijn allemaal wel eens op vakantie geweest zonder echt te weten wat er precies was/is. Dit is dan onbekend. Ook in de bijbel is er een verhaal wat gaat over reizen naar het onbekende.

Het verhaal van Ruth en Naomi, Ruth gaat met Naomi mee, weg uit haar eigen land want ze wil bij Naomi en bij God horen. Ze kiest voor het onbekende.

Het sleutelvers wat erbij hoorde  was “uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God”.

Na het verhaal en de bijpassende liedjes zij we gaan knutselen. We hebben een schilderij gemaakt. Zonder te weten wat we gingen maken. Dit door middel van verf en bellenblaas. Wanneer het schilderij is opgedroogd zie je pas echt wat je hebt gemaakt.

In de kerk hebben we nog gezongen “Ga je mee, zeg niet nee” en deden we een polonaise  door de kerk. Het was weer een geslaagde ochtend.

We hopen jullie dan ook graag allemaal weer te zien op zondag 7 april!

Tot dan!

KingsKidsteam  Jannie, Atsje, Willy, Sjoukje, Jetske

Kingskids 4 2 2024

 • Aangemaakt op .

Week van gebed 21-28 januari

Van 21 tot 28 januari is de week van gebed.

Aan de hand van het verhaal van de Barmhartige Samaritaan staat de Week van Gebed voor eenheid van christenen 2024 in het teken van het grote gebod dat Jezus geeft: “Heb God lief en de naaste als jezelf".

Het materiaal is afkomstig van christenen uit Burkino Faso. In een land en regio met sterke religieuze verdeeldheid, werken zij samen. Van hun geloofsmoed kunnen wij leren om ook in eenheid te bidden. 

In Eastermar vinden de volgende gebedsbijeenkomsten plaats in De Hege Stins van 19.00 - 19.30 uur.
De leiding is in handen van verschillen organisaties en wel als volgt:

 zondag 21/1  De jeuugdgroep
 maandag 22/1  De kerkenraad
 dinsdag 23/1  De gebedsgroep
 woensdag 24/1  De diakonie
 donderdag 25/1  Gabe Taekema en Jan Bijlsma

Voor meer informatie verwijzen over de week van het gebed verwijzen we graag naar de website van de week van gebed.nl 

Hebr u vragen dan kunt u contact opnemen met Dieuwke de Vries 0512-364161

 • Aangemaakt op .

Alphacursus

Alpha cursus

 • Aangemaakt op .

Actie Kerkbalans 2024

 Kerkbalans 2024 3   Kerkbalans 2024 4 

 

Actie Kerkbalans komt er weer aan.

Geef je óm de kerk,

geef dan aan de kerk.

 

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 januari.

Geef je om de kerk? Doe dan mee.

Samen kunnen we in Eastermar van betekenis zijn en blijven voor elkaar en de mensen om ons heen.

Alvast dank voor uw steun,
College  van Kerkrentmeesters

Kerkbalans 2024 1

 • Aangemaakt op .

Oliebollenactie

Oliebollen_2023.png

 • Aangemaakt op .

Krystnacht konsert

Schermafbeelding_2023-12-09_om_20.53.45.png

 • Aangemaakt op .

Vacature predikant is ingevuld.

 

Op de gemeenteavond, gehouden op 23 november 2023, werd ds G. Timmer uit Sint Jansklooster voorgesteld aan de gemeente in Eastermar.

Er waren 93 gemeenteleden op deze avond aanwezig. De kerkenraad stelde de gemeente voor ds Timmer te beroepen.

Hierover werd schriftelijk gestemd. De uitslag van de stemming was dat alle aanwezige gemeenteleden hebben voorgestemd.

Op 30 november 2023 werd de beroepsbrief overhandigd en door hem ondertekend. 

Ook het bericht van aanneming van beroep werd ondertekend.

Op 17 maart 2024 is de bevestigingdienst van ds. G. Timmer in De Hege Stins.

Wij zijn als kerkenraad dankbaar dat ds. G. Timmer het beroep heeft aangenomen. 

De scriba’s

Nico en Tine Hoekstra 

 • Aangemaakt op .

Meer artikelen …