Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Dankbetuiging Ds S.Feenstra

Wellicht had u er al iets van gehoord. Op 18 december 2021 is overleden Mevr W.Feenstra-Bos. Voor de wat ouderen onder ons geen onbekende. Zij was de echtegenote van Ds S.Feenstra. Eind zestiger jaren / begin zeventiger jaren was Ds S.Feenstra als predikant verbonden aan de Gereformeerde kerk van Eastermar.

Op 23 december 2021 is de dankdienst voor haar leven gehouden in Uitvaartcentrum Noordoost Fryslân te Dokkum. Daarna is zij begraven op het kerkhof van Exmorra.

Vandaag kwam via de email onderstaande dankbetuiging binnen van Ds Feenstra met het verzoek deze in de gemeente te vespreiden.

Dankbetuiging

Tijdens het ziek zijn en na het overlijden van mijn lieve vrouw Wiek Feenstra- Bos hebben mijn kinderen en ik veel medeleven ondervonden. Tot onze verrassing ook van velen uit de kerkelijke gemeenschap in Eastermar. En dat terwijl het volgend jaar al weer 50 jaar geleden is dat wij vertrokken uit uw midden. Maar de band is altijd gebleven. We zijn wie van hun meeleven blijk gaven heel dankbaar. Het heeft ons goed gedaan. We hebben mogen ervaren dat de kerk ook een plaats is waar je troost ontvangt en je je verdriet kunt delen.

Met een hartelijke groet,

Ds S.Feenstra
De Schans 51
9101 HR Dokku
m

  • Aangemaakt op .