Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Presentatie gemeenteavond 15-6-2022

Zoals bekend is er op 15 juni j.l. weer een gemeenteavond (of zoals u wilt "een avond van de gemeente") georganiseerd in De Hege Stins. Daar is uitvoerig gesproken over de stappen die de kerkenraad (in samenwwerking met de "Gideonsbende") heeft gezet om uiteindelijk weer een predikant te kkunnen beroepen in Eastermar. Op die avond bleek dat er al heel veel is gedaan om te voorzien in de vacaturetijd die voor ons ligt.

De kerkenraad vindt het van het grootste belang dat iedereen zo volledig mogelijk is geinformeerd en daarom is besloten de presentatie van die avond integraal op de website te zetten.

Presentatie_gemeenteavond_15_juni_2022.pdf

Hebt u vragen hierover neem dan contact op met de scriba.

  • Aangemaakt op .