Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Bericht Kerkrentmeesters

Fondswerving en digitalisering
Het college van kerkrentmeesters is er verantwoordelijk voor dat onze gemeente financieel  gezond blijft. Er zijn veel uitgaven maar gelukkig ook inkomsten. Een groot deel van de inkomsten wordt door onze leden aan de kerk gegeven.

Door het verdwijnen van de acceptgirokaart is er achter de schermen hard gewerkt aan nieuwe manieren om onze leden te benaderen. Dit zal deels digitaal via email zijn en deels fysiek met brieven. Afhankelijk van uw opgave. 

Om het betalen vlot te laten verlopen wordt een QR code en/of link meegestuurd. Daar kan gebruik van gemaakt worden. Om dit allemaal te realiseren blijkt technisch een ingewikkelde klus. Het college van KRM is dan ook erg blij met de technische ondersteuning door de ledenadministratie en bijdragen administratie en het web-beheer. 

Solidariteitskas 2023
Ieder jaar wordt van de belijdende leden gevraagd om minimaal €10 te geven aan de eigen kerk, waarvan €5 wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Deze actie heeft vertraging opgelopen door het wegvallen van de acceptgirokaart en het zoeken naar een oplossing. De actie wordt in november alsnog gehouden op de “nieuwe” manier, ook als een soort pilot om mogelijke fouten op te sporen.

Eindejaarscollecte 2023
Het eind van 2023 is alweer in zicht en we zijn ook al bezig met het organiseren van de eindejaarscollecte. 

Kerkbalans 2024
|Van 13 januari tot 27 januari 2024 is de actie Kerkbalans. Ook daarvoor worden al de eerste voorbereidingen getroffen. Deze actie zal mogelijk ook deels digitaal verlopen.  

College van KRM

  • Aangemaakt op .