Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Ynsammeling Moldavië/Oekraïne

De ynsammeling foar Moldavië/ Oekraïne is stopt.
Der is in soad guod brocht, sels safolle dat alles no net iens mei kin.
Op saterdei 11 novimber giet in 4de fracht rjochting Moldavie.
Tank foar jim ynbring, it komt goed te plak.
Sa it no liket gean we oar jier maart wer los.

Groetnis Bouwe, Tjitske W, Tjitske Z en Hetty

  • Aangemaakt op .