Hebt u de uitvaartdienst Ds Wim Stougie gemist?

Kijk dan op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10585 

Log in met

  • gebruikersnaam:  pge17
  • wachtwoord:  proef

 

In verband met het coronavirus is besloten om op 15, 22 en 29 maart de kerkdiensten (en alle andere activiteiten) te laten vervallen.

De kerkenraad

Coronavirius

Overlijden Wim

                                Overlijdensadvertentie

In 2017 zijn we begonnen met het gesprek tussen een aantal gemeenten in ons gedeelte van de Fries Wouden. Eerst als kennismaking met elkaar en met elkaars activiteiten. Dit eerste contact is uitgegroeid tot de vorming van de Ring Bûwekleaster, een belangrijk contact tussen de gemeenten in onze regio omdat dit de plek is waar we elkaar kunnen ontmoeten, helpen en ondersteunen. We maken elkaar over en weer deelgenoot van het gesprek over hoe we kerk kunnen zijn en blijven in deze regio en we delen ook de zorgen rondom de toekomst van de kerk in het dorp met elkaar.

Het doel van de ring is dat gemeenten met elkaar in contact zijn en (daar waar mogelijk) samen met elkaar optrekken. Tot 2018 was dit een taak van de classis. Dat was meestal geen geliefde bijeenkomst omdat die gekenmerkt werd door de vele bestuurstaken waardoor het geloofsgesprek naar de achtergrond verdween. De Ring heeft geen bestuurstaken dus hier kunnen we ons echt richten op geloof en op samenwerken, daar waar dat kan en nodig is.
Nog voordat de classis Buitenpost opging in de classis Fryslân hebben we onze regio verdeeld in de ringen en is onze Ring Bûwekleaster gevormd.

Binnen een ring is een aantal gemeenten met elkaar verbonden en hebben als taak deze verbondenheid zichtbaar en vruchtbaar te maken en willen we het besef levend houden dat het christelijke geloof niet ophoudt bij de grens van eigen dorp of stad.
In de ring kan op allerlei manieren ontmoeting gebeuren:
• gemeenteleden komen bij elkaar om samen te spreken over het geloof, over wie God, wie Christus voor hen is, over de invulling en beleving van kerkdiensten enz..
• voorzitters van kerkenraden zoeken elkaar op om de uitdagingen en zorgen met elkaar te delen
• diakenen overleggen over een gezamenlijke aanpak van problemen en de opzet van projecten
• kerkrentmeesters wisselen goede ideeën uit en delen hun expertise en zorgen
• in de ring wordt een kerkendag georganiseerd of een tocht langs kerkgebouwen.

De Ring Bûwekleaster omvat de volgende gemeenten:

1. Prot. Gem. Kootstertille
2. Prot. Gem. Augustinusga
3. Prot. Gem. Drogeham
4. Prot. Gem. Harkema
5. Twijzel – De Oerdracht
6. Twijzel - Petruskerk
7. Prot. Gem. Rottevalle
8. Prot. Gem. Surhuisterveen-Boelenslaan
9. Prot. Gem. Surhuizum
10. Prot. Gem. Jistrum
11. Prot. Gem. Eastermar

De predikanten en Kerkelijk Werkers van de Ring Buwekleaster en vormen samen één werkgemeenschap met de predikanten en kerkelijk werkers van de Ring Kollum-Buitenpost.

Ds. Jan Glas

Contactpersoon Eastermar: Jan Boersma

Al vanaf jonge leeftijd zwalkt Dorien door de natuur in het coulisselandschap bij Eastermar en Harkema. Veel mooie en bijzondere momenten heeft ze mee gemaakt en vast kunnen leggen. Natuur is voor haar de grote inspiratiebron waar ze thuis in haar atelier heerlijk mee aan de slag kan en dit kan vertalen naar het doek. Het is haar grote passie en de meeste schilderijen bevatten momenten waar ze mooie of bijzondere herinneringen aan heeft.
Door te exposeren wil ze iedereen in de gelegenheid stellen om mee te genieten van al het moois wat de natuur te bieden heeft.

De tentoonstelling is vanaf t/m 4 april 2020 ('s zondags na de kerkdienst) te bezichtigen. Dus vanaf 10.30 - 12.00 uur. Dit geldt niet wanneer de kerkdienst om 11.00 uur begint. Raadpleeg www.pgeastermar.nl voor de aanvangstijden van de kerkdiensten.

Ook is bezichtiging mogelijk op aanvraag.
Afspraken kunnen worden gemaakt met de koster (tel 06 14 97 06 21) of per email (koster@pgeastermar.nl).
Voor meer informatie over (het werk van) Dorien van der Meer verwijzen we naar haa Websiite http://www.atelierdorien.nl/home
Ook kunt u haar een email sturen atelierdorien@gmail.com

 Paul Dijkstra Paul Dijkstra Paul Dijkstra

Paul Dijkstra Paul Dijkstra

kerstmaaltijd 2019

      Vorig jaar zijn Haije en ik diaken geworden. Wij dachten bij het ambt van diaken vooral aan collecteren en helpen met het avondmaal in de kerk. Eenmaal diaken bleken er nog twee leuke taken bij te horen: het bezorgen van brood en wijn bij ‘thuisvierders’ op de zaterdag voorafgaand aan het avondmaal én het bijwonen van het kerstfeest…….

Op woensdagmiddag 18 december stroomde De Hege Stins vol met dorpsbewoners, die ernaar uitkeken om samen het kerstfeest te vieren. Veel senioren, maar ook vier basisschoolleerlingen: Daniek Douwes, Laura Lycklema, Siebren Wiersema en Herman Glastra van Loon. Zij hadden spontaan aangeboden om de volwassen vrijwilligers te helpen in de bediening.

De organisatie van deze middag was in vertrouwde handen van Nico & Tine Hoekstra en Janke Hamstra. Na de ontvangst met koffie/thee en kerstkransjes werd de bijeenkomst geopend door Janke. Daarna was er een mini-kerkdienst met schriftlezingen en kerstliederen. Fokje van Leeuwen zorgde voor de muzikale begeleiding op piano. De kinderen duurde het allemaal veel te lang. Zij wilden graag in actie komen en verheugden zich op de broodmaaltijd. Deze was heel goed verzorgd met soep, kerststol, suikerbrood, diverse soorten beleg, eieren, salade én een overheerlijke kroket. We werden er letterlijk stil van.

De mini-kerkdienst was mooi, het eten was lekker, maar als ik terugdenk aan de middag, komt vooral het woordje ‘verbinding’ boven: de verbinding tussen jong en oud en de verbinding tussen trouwe kerkgangers en mensen die wat minder vaak in de kerk komen. Vroeger was er een kinderprogramma dat ‘D’r kan nog meer bij’ heette. Hierbij alvast de uitnodiging voor Kerst 2020.

Rieneke Kamminga.

Kerstmaaltijd 1 2019

Voor de Kerst kon u oliebollen bestellen.
De opbrengst was voor de kerk.
Hier is veel gebruik van gemaakt.
Op oudejaarsdag stond de bestelling klaar.
Het was een komen en gaan in de “Hege Stins” en menigeen kon de verleiding niet weerstaan en moest natuurlijk even proeven.
Deze actie heeft € 800,00 opgebracht.
Alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedankt!

Namens de kerkrentmeesters,
Klaas Dijkstra

Het thema van de kerstnachtdienst was: ‘Sta eens even stil bij kerst’. In een volle kerk vertelden gemeenteleden in filmfragmenten wat voor hen de betekenis is van kerst. Ds. M Stougie – De Wit diepte het thema vervolgens uit in de overdenking ‘ker-st-mis’. Haar boodschap was dat een kerstmis zonder stilte (de letters 'st') mogelijk verandert in een 'kermis'. Smeding Muziek begeleidde de gemeente bij de samenzang van veel bekende kerstliederen. De groep heeft een kort filmpje gemaakt voor promotie van de groep. Dit filmpje geeft een korte impressie van de kerstnachtdienst 2019.

Hartelijke groet van het Missionair team.

Week van Gebed 19 t/m 26 januari.

"Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons". Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De centrale bijbeltekst (zie boven) voor de gebedsweek 2020 is uit het laatste deel van het boek Handelingen van 27:18 t/m 28:10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek voor dit jaar voorbereid.

We starten met elkaar de Week van Gebed op zondagavond 19 januari om 19.00 uur. Misschien herinnert u zich nog de spontane gebedsbijeenkomst op een zondagavond in september. Het was heel bijzonder om met ruim 40 mensen elkaar ons verhaal te vertellen en met en voor elkaar te bidden. Zo willen we ook weer beginnen deze week.Dan is er op maandag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur een moment van gebed, lied en lezing. Georganiseerd door verschillende groepen uit de gemeente m.b.v. het materiaal. We sluiten de week af met een zangdienst.

We hopen dat u komt en met ons meedoet. Samen zijn we de kerk.      

Zangdienst zondag 26 januari om 19.00 uur

We sluiten de Week van Gebed af op zondagavond 26 januari met een zangdienst. Het thema zal, aansluitend bij de gebedsweek, zijn "Scheepje onder Jezus' hoede". We hopen met elkaar veel mooie liederen te zingen onder de bezielende leiding van Sebastiaan Schippers.

Week. van gebed2

Op dinsdag 31 december is onze jaarlijkse oliebollenactie.

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in de Hege Stins voor een kop koffie en een praatje.

Wij verkopen overheerlijke oliebollen en appelflappen van bakker Vliegendehond uit Wolvega!

De oliebollen kosten € 8,50 per 10 stuks (met of zonder krenten) en de appelflappen € 1,30 per stuk.

Bestellen kan t/m zaterdagdag 28 december en is aan te raden. Om uw bestelling door te geven is een mail naar froukje_wobbes@hotmail.com of telefoontje 0512-471898 voldoende.                                  

De opbrengst van de oliebollenverkoop is bestemd voor de kerk.

opentuin

A- A A+