Afgelopen zondagochtend (16 augustus) hadden we sinds jaren weer een openluchtdienst.Locatie was het parkeerterrein naast de kerk waar genoeg ruimte was. Ds. Martina kon 109 belangstellenden verwelkomen.

We begonnen met een prachtig lied: Ik wil zingen van mijn Heiland. De muzikale begeleiding was goed maar na bijna 5 maanden was het toch wel wat onwennig om weer met elkaar te zingen. Op de achtergrond klonk het gezang van een "roekenkoor".
Het Schriftgedeelte was uit Psalm 96. Dit begon drie keer met Zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, voor heel de aarde en prijs zijn naam. Dit werd verder uitgelegd in de verkondiging wat als titel had: Laat ons nu vrolijk zingen!

Na het zingen van Opwekking 832 gingen de kinderen naar de kinderkerk.
De collecte was voor de slachtoffers in Beiroet en hiervoor stonden schalen op een tafel.
Het slotlied zong iedereen uit volle borst want dit was een bekend lied: NLB 416 : 1,2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.
We kunnen terugzien op een geslaagde dienst met dank aan velen die hebben meegeholpen.

Tine Hoekstra

Openluchtdienst 1   Openluchtdienst 2

Overstap kerkzaal Wat lange tijd niet meer kon/mocht was vanaf vandaag weer mogelijk: een kerkdienst met tientallen kerkgangers. En die tientallen kerkgangers kwamen ook opdagen. In een “volle kerk” (volgens corona maatstaven dan) kon Ds Martina Stougie ruim 80 kerkgangers welkom heten. Het ‘versnipperd’ moeten zitten in de kerk doet overigens best wel wat onwennig aan (mar it is efkes net oars).

 

Het was een “Overstapdienst” en dat was het in meerdere opzichten. Het overstappen van 4 kinderen die de basisschool achter zich laten (en daarmee ook de kinderkerkdienst). Dan het overstappen van "digitale" naar weer “live"-kerkdiensten en last but not least, het voor het eerst weer voorgaan van Ds Martina Stougie in een kerkdienst nadat zij zich in februari ziek moest melden.

Overstap Martina
Al met al best wel een beetje een beladen dienst dus. Maar toch vooral ook een dienst waarin feestelijk werd stilgestaan bij het feit dat 4 kinderen (Aline Westerhof, Rianne Tillem, Taeke Tjoeker en Harmen Sietsma) de overstap maken naar de Tienerkerk.

Overstap Rianne  Overstap Aline  Overstap Taeke

 

Overstap Sara


In de dienst speelden de kinderen zelf (muv Harmen die niet aanwezig kon zijn) een actieve rol. Centraal stond het verhaal over de 12-jarige Jezus uit het evangelie van Lucas. Alhoewel we (nog) niet mochten zingen :-(, maar wel neuriën :-), ontbrak de muzikale noot niet. Daar zorgden Sara Stougie (vleugel) en Elise en Menno Westerhof (zang) voor.
 Overstap Elise Menno

Menno Westerhof (alias Ab Normaal) nam afscheid van de kinderen in zijn elektrische touringcar van Reisorganisatie Normaal. Tijdens de rit werd teruggeblikt op de periode van de kinderen tijdens hun “kinderkerkperiode” en werden de toekomstplannen (naar welke school ga je nu) kort besproken.

Vervolgens was het de beurt aan jeugdouderling Mient van Kammen om de kinderen een warm welkom toe te roepen bij de tienerkerk waar ze na de vakantie terecht kunnen. De kinderen maakten er geen geheim van dat ze van de tienerkerk verwachten dat het er met name gezellig zal zijn. De leiding is gewaarschuwd.

Daarna was het de beurt aan de ouders om hun kinderen toe te spreken. Daarbij kregen ze van heit of mem warme woorden toegesproken naast de beste wensen voor de toekomst.

  overstap Menno   Overstap Mient   Overstap bijbel

Na de zegen konden we nog één keer genieten van een  muzikale bijdrage van Sara, Elise en Menno. Tenslotte mochten we allemaal (gedisciplineerd en met 1,5 meter afstand) weer naar buiten. Maar niet voordat we de collecteschalen hadden voorzien van onze gaven (ook al onwennig). Hoe dan ook, het was een dienst waarin we elkaar (op beperkte schaal) weer eens konden ontmoeten. Al werd de gebruikelijke koffie na afloop natuurlijk wel gemist.    

Overstap collecteschalen

Elle Hoekstra

 

 

 

 Corona PGEastermar

Vanaf 1 juli 2020 zijn er weer (meer) mogelijkheden om kerkdiensten te organiseren. Elke zondag is er nu weer een kerkdienst in de Hege Stins. Dit doen we met inachtneming van de nu geldende regels. Dit zijn ze:

  1. We houden 1,5 meter afstand van elkaar.
  2. U hoeft niet vantevoren te reserven.
  3. Bij binnenkomst wordt uw naam genoteerd en gevraagd naar uw gezondheid.
  4. Tijdens een dienst is er in de kerk plek voor 60 a 70 kerkgangers.
  5. Is er meer belangstelling dan is er in de grote zaal van het gebouw nog plek voor 30 a 35 kerkgangers.
  6. Gezinnen en echtparen kunnen bij elkaar zitten, maar mensen die individueel komen moeten alleen zitten.
  7. De kinderkerk kan (indien nodig) uitwijken naar het jeugdhonk of de oppasruimte.
  8. Tijdens de dienst wordt er niet gezongen door de gemeente.
  9. Er is geen koffiedrinken na de dienst.

We zien ernaar uit u weer tijdens de erediensten te mogen begroeten.

 

 

Lieve broeder en zusters,

De zomerperiode staat voor de deur. Een periode waarin we normaliter vakantie vieren, op reis gaan en tot rust komen. Het jeugdwerk zou normaliter nu zo'n beetje zijn afgelopen maar door de corona hebben we intussen al 4 maanden geen reguliere samenkomsten meer gehad.

Allereerst willen we iedereen dankzeggen voor zijn of haar inzet in het afgelopen seizoen. Door de corona berichtgeving lijkt het wel of er niets is gebeurd maar in de periode voor maart 2020 hebben we wel degelijk hele mooie dingen georganiseerd en ondernomen met en voor de jeugd. Dank voor jullie inzet!

Voor de zomer
Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel zullen weten is vanaf zondag 29-03-2020 een Kinderkerkdienst die gevolgd kan worden op onze website www.pgeastermar.nl. Willy Koops maakt deze elke week voor ons; super bedankt! Op zondag 28-06-2020 is voorlopig de laatste Kinderkerkdienst voor de vakantie. Normaal gesproken stopt de Kinderkerk ook tijdens de zomervakantie. Of we na de vakantie weer starten met de digitale Kinderkerkdiensten hangt af van of we na de zomerstop weer Kinderkerk kunnen gaan verzorgen in de Hege Stins of niet.

Op zondag 05-07-2020 is de overstap-dienst voor de kinderen van groep 8 die mee hebben gedaan aan de Kinderkerk. Dit is ook de eerste kerkdienst die weer op zondagochtend 9:30 wordt gehouden en waar, door de verruiming van de coronamaatregelen maximaal 60 personen bij aanwezig kunnen zijn. Voor de praktische regels mbt het bijwonen van een dienst verwijs ik jullie naar elders op deze website; daar staat de meest actuele informatie.

Zomergroet
We hebben de laatste maanden geen club, Kingskids, Rock Steady en tienerkerk kunnen doen, het clubkamp ging niet door en we hebben besloten ook geen afsluiting met leiding en jeugd te houden. Heel jammer natuurlijk en we hebben elkaar gemist. We zullen daarom een groet en bedankje aan de kinderen, jeugd en leiding brengen om hen een mooie zomer toe te wensen. De clubkinderen van groep 6 t/m 8 krijgen een leuk zomerboekje zodat ze ook in de zomer op een leuke manier met geloven en de bijbel bezig kunnen zijn. Het is een gezinsboekje met verhalen en puzzeltjes. Daarnaast zijn er extra materialen als filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de website. Wie benieuwd is kan dit boekje en extra’s downloaden op www.zomergezinsboekje.nl voor een leuke zomer. De Rock Steady jeugd en alle leiding ontvangt een lekkere groet. Hartelijk dank voor jullie inzet en deelname. Hopelijk kunnen we elkaar in het volgend seizoen weer gewoon treffen!

Afscheid
We bedanken Tine Hoekstra en Mirjam Deelstra voor hun inzet voor club groep 8! Heel fijn dat jullie je hebben willen inzetten voor onze jongeren. Zij krijgen nog een attentie.

We hebben voor komend seizoen nieuwe leiding nodig voor club groep 6 en Rock Steady klas 1. Wie weet nog iemand die ons geweldige jeugdwerk komt versterken? Geef het door aan één van onze jeugdouderlingen via jeugdwurk@pgeastermar.nl of telefonisch: Janna van Kammen (06-1153 8135), Mient van Kammen (06-1537 7703) of Joeke van der Heide (06-1015 4920).

Jeugdraad stopt
Na ongeveer 2 generaties is er een einde gekomen aan het bestaan van de jeugdraad, zij gaat met pensioen zullen we maar zeggen. De jeugdraad is indertijd mede ontstaan uit het verlangen om als Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente gezamenlijk het christelijk jeugdwerk vorm te geven en te organiseren.

Nu de jeugdraad niet meer bestaat zal er een nieuwe structuur ontstaan waarbij het jeugdwerk wordt gedragen door de leiding van de groepen en de jeugdouderlingen. Met onze enthousiaste leiders, jeugdouderlingen en onze predikant kan het jeugdwerk ook prima functioneren zonder een jeugdraad is onze verwachting.

We danken Alexandra Dantuma, Joanne van der Sluis en Willem Oevering voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook zij zullen een bedankje ontvangen. Alle 3 blijven ze wel als leiders betrokken bij het jeugdwerk en Joanna blijft ook de financiën van het jeugdwerk verzorgen.

Volgend seizoen
Intussen is bekend dat de Startzondag zal plaatsvinden op 27-09-2020. Dit is ook de start van het jeugdwerk seizoen. Het inventariseren en doorgeven van de data en tijden mbt het gebruik van de Hege Stins zal komend seizoen wederom via Joanna van der Sluis richting de koster gaan. Na de zomer komt er een uitnodiging / oproep om e.e.a. door te geven en af te stemmen. Ons doel is om in die periode ook een bijeenkomst / vergadering te plannen voor alle jeugdwerk-leiders.

Voor nu willen wij jullie een hele fijne zomer toewensen en Gods zegen.

Mei freonlike groetnis,
De jeugdâlderlingen fan PGEastermar: Janna, Mient en Joeke

Corona PGEastermar

  Vanaf 1 juni mogen er op heel beperkte schaal weer
  kerkdiensten worden georganiseerd. Maar dit kan
  alleen als we ons aan hele strikte regels houden!
  Daarom heeft de Protestantse Gemeente Eastermar
  een protocol opgesteld. In dit artikel proberen we
  het u duidelijk te maken hoe de komende periode
  er uit gaat zien. En dat zal helaas anders zijn dan
  dat u gewend bent. Maar met zijn allen hopen we
  toch -ondanks deze moeilijke tijden- dat we als
  kerkgemeenschap door kunnen.

                                                                                                                       

Vanaf 1 juni 2020
Vanaf 1 juni 2020 mogen er weer kerkdiensten worden georganiseerd. Bij deze diensten mogen slechts 30 personen aanwezig zijn. Heel belangrijk is dat we met elkaar anderhalve meter afstand houden. De kerk is zo ingericht dat dit mogelijk is. Dit aantal mensen was de afgelopen periode ook al toegestaan bij begrafenissen en kerkelijke huwelijken.
De aanwezigheid bij de diensten in de maand juni gaat op uitnodiging. Bij de allereerste dienst op 5 juni is uitsluitend de kerkenraad aanwezig.
Binnenkort informeren we u over hoe het zal gaan na 1 juli.

De regels op een rij
De komende periode hanteert de Protestantse Gemeente Eastermar de volgende algemene maatregelen voor kerkgebouw De Hege Stins:

• Bij binnenkomst wordt u opgevangen door een vrijwilliger.
De vrijwilliger vraagt u of er gezondheidsklachten zijn.
Wanneer u gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, kortademigheid of koorts vertoont, dan wordt u gevraagd het kerkgebouw niet te betreden en weer naar huis te gaan.

• Bij binnenkomst moeten handen verplicht worden ontsmet. Hiervoor zijn ontsmettende handgels aanwezig.

• In het kerkgebouw is door middel van pijlen een looproute aangebracht. Ook is er een vaste ingang. Dit betreft de ingang van het ontmoetingscentrum. De deuren van het kerkgebouw zelf worden als uitgang gebruikt.

• U wordt door een vrijwilliger naar de kerkzaal begeleidt en u krijgt een zitplaats aangewezen.

• De jassen kunt u niet aan de kapstok hangen, maar u neemt de jas zelf mee naar de kerkzaal.

• Er wordt tijdens de dienst niet gezongen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij zingen het virus zich in hoog tempo kan verspreiden.

• Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn. Na afloop van de dienst staan er bij de uitgang drie schalen waarin u geld in kunt doen voor de betreffende doelen. Dit om te voorkomen dat het virus wordt verspreidt door middel van het doorgeven van de collectezak.

• Na afloop van de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster het gebouw. Dit zal bank voor bank het geval zijn, dit om te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar komen te staan.

• Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van de toiletten.

• De predikant schudt na afloop van de dienst geen handen van gemeenteleden.

• Er is geen gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de kerkdiensten.

Vragen en opmerkingen
Wij realiseren ons dat u na het lezen van dit artikel vragen heeft. U kunt daarom voor vragen contact opnemen met de scriba, via scriba@pgeastermar.nl.

De coronacommissie,

Willem en Hilly Hofstede
Nico en Tine Hoekstra
Halbe de Vries
Helga Hiemstra
Simon Bosma

Nu onze kerk momenteel op zondag de deuren gesloten houdt en sommige mensen een bezoekje aan de kerk zo missen, heeft de kerkenraad besloten de kerk beperkt open te stellen.
Voor iedereen die even de rust van het kerkgebouw wil ervaren, een moment van bezinning zoekt, een kaarsje wil branden of even langs wil komen voor een gesprek of een kopje koffie.
Deze gelegenheid is er elke maandag- en donderdagochtend van 09.00 – 11.00 uur, uitsluitend op afspraak met de koster (tel. Hillie: 06-14970621) en natuurlijk volgens de richtlijnen van het RIVM.
Zo willen we als kerk, zeker ook in deze tijd een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn!

kerkgebouw

Loltsje lintsje

Vanochtend (vrijdag 24 april) heeft burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel aan Loltsje van der Zee-Van der Heide laten weten dat het “Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander heeft behaagd haar te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Loltsje krijgt deze erkenning voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor diverse maatschappelijke organisaties.
Zo is zij (vanaf haar jeugd) betrokken lid van zangkoor “Ta Gods Eare” in Eastermar en heeft zij voor het koor diverse malen bestuurlijke functies vervuld. Daarnaast is zij bestuurslid geweest van de Federatie Christelijke Zangkoren in Tytsjerksteradiel.

Verder is Loltsje van jongs af aan betrokken bij de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging “Passage”. Van deze organisatie is zij lid sinds 1970 en vanaf 1974 is zij diverse malen voorzitter geweest van de afdeling Eastermar. Daarnaast heeft zij voor Passage op provinciaal niveau jarenlang bestuurlijke taken uitgevoerd en is zij in de periode 2007 – 2013 bestuurslid geweest van het landelijk hoofdbestuur van Passage.

Ook binnen onze kerkelijke gemeente kennen wij Loltsje als een zeer betrokken gemeentelid. Diverse keren heeft zij binnen onze gemeente het ambt van ouderling uitgeoefend. In haar laatste periode als ouderling was zij bovendien voorzitter van de kerkenraad. Haar zorgvuldigheid, haar evenwichtige en daadkrachtige benadering en haar meelevendheid zijn daarbij niet onopgemerkt gebleven.

Als Protestantse Gemeente van Eastermar zijn we dan ook trots op het lintje dat Loltsje op een later moment zal worden opgespeld ivm de coronacrisis. Het echte ‘feestje” komt dus later maar ondanks dat willen wij Loltsje nu alvast van harte feliciteren met deze (verdiende) koninklijke onderscheiding!

Rots aasproject 2020 kruis

Beste jongens en meisjes.

Wat leuk dat je meedoet met deze kinderkerkdienst.
We wensen je een gezegende kinderdienst en veel plezier. 

Welkom en gebed: We beginnen met het filmpje. Kijk en luister hier eerst naar.

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes: Samen op weg naar Pasen en Weet je dat de lente komt

Het verhaal: Nu gaan we kijken naar een filmpje Het Paasverhaal

Muziek: Luister en zing nu mee met de volgende liedjes
* Tussen hemel en aarde; Hij klimt met je mee
* De steen is weg
* Hij is de rots

Knutselen/puzzelen: Wat ga je maken? Je kunt dit uitprinten om er mee aan de slag te gaan.
- Een Kleurplaat Jezus leeft!
- Een Woordzoeker Jezus leeft!
- Puzzel Jezus leeft!
- Quiz

Zegen: We sluiten af met het Zegenlied

Veel plezier en Gods zegen.
Fijne paasdagen.

Doe je volgende week weer mee met de Kinderkerkdienst? Tot dan!

Een Emmaüs wandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs, op de avond van de dag van de opstanding van Christus: (Lucas 24:13-32).

Deze wandeling grijpt terug op het Bijbelverhaal over twee volgelingen van Jezus, die na zijn kruisiging diep teleurgesteld van Jeruzalem naar hun woonplaats Emmaüs lopen. De twee hadden verwacht dat Jezus koning van het land zou worden, maar in plaats daarvan werd Hij ter dood veroordeeld. Al lopend naar huis voegt zich een derde man bij hen, die hen uitlegt vanuit de bijbel dat de kruisiging moest plaats vinden. Pas later ontdekken de mannen dat het Jezus zelf was die naast hen heeft gelopen.

Net als in het Bijbelverhaal gaan de wandelaars twee aan twee op weg (natuurlijk met gepaste 1,5 mtr. afstand). Bij vertrek krijgen ze een route mee en een aantal gespreksvragen. Tijdens de wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen. Je kunt ook besluiten om even lekker op een bankje te zitten en / of van de stilte en de omgeving te genieten.
Gedachten die opkomen zouden gedeeld kunnen worden met elkaar.

U / jij kunt deze Emmaüs wandeling maken op eigen gelegenheid, datum en tijdstip. De start is vanaf de Hege Stins. De korte route is ca. 2 km en de lange route ca. 4 km, of je bepaalt je eigen route.

Uitleg en wandelroutes vind je hier: Werkvorm en route Emmauswandeling Maar ze zijn ook te verkrijgen in gedrukte vorm bij ‘Alles ûnder ien dak’.

We willen op deze manier graag een andere manier van verdieping, zingeving en hoop aanbieden in deze onzekere tijd.

Aarzel niet en ga twee aan twee op weg!

Missionair Team Eastermar

Emmaauswandeling 2020

Bêste allegearre,

Yn dizze nuvere tiid, wêryn wy elkoar hast net sjogge, in opstekker!

Meielkoar ien! En los fan elkoar: dochs ferbûn.

Meielkoar ien

A- A A+