By Pieter en Anneke Zeilstra (E.M.Beimasgtrjitte 28) wurde parren by 't kroadfol fan 'e beammen helle. Tefolle om sels op te iten of yn te lizzen. En dû betochten sy om parren te ferkeapjen fanút de kroade,  foar hûs. En de opbringst is foar it Lokaal Loket en komt sa ten goede oan de mienskip fan Eastermar.

Moaie aksje, toch?

Parren

A- A A+