Belangrijke mededeling over de kerkdiensten.

Vanuit de landelijke kerk kregen we op 5 oktober het dringend advies om kerkdiensten per direct te beperken tot maximaal 30 bezoekers.  We hebben besloten om dit advies op te volgen. Onze diensten worden normaal gesproken door meer dan 30 personen bezocht. We willen dus het aantal bezoekers met ingang van zondag 11 oktober beperken.

Kinderkerk: Er is wel kinderkerk en er wordt verzocht dat de kinderen gelijk bij de ingang naar de grote zaal gaan.

Online reserveren: Via de kerkomroep zijn onze diensten online te volgen. Volgende week komt op de website een link te staan waar je kunt inloggen om je op te geven wanneer je bij een kerkdienst aanwezig wilt zijn.

Gebruik mondkapjes. Bij het binnenkomen en verlaten van de kerk vragen wij u vriendelijk een mondkapje te dragen. Tijdens de dienst kunt u het kapje afdoen.

Dit soort beperkingen zijn pijnlijk en beslissingen daarover worden niet gemakkelijk genomen. We zijn blij dat we de afgelopen weken mooie diensten hebben kunnen meemaken: de startzondag en het Heilig Avondmaal.

We zoeken naar wegen om samen gemeente te zijn van Jezus Christus. Hij is het die ons leven draagt. We hopen en bidden dat het coronavirus snel zal afnemen en dat jullie allemaal gezond blijven. Houd moed en heb elkaar lief.

Het moderamen en de coronacommissie.

A- A A+