De problemen in Armenië stapelen zich op. De armoede waarin veel Armeniërs leven is allang geen nieuws meer. Daar is dit jaar Covid-19 bijgekomen, een ziekte die ook daar zijn sporen achterlaat. En de hygiëne is daar niet zoals in Nederland. Ik herinner mij een bezoek van ons bestuur in Gyumri aan een Vrouwenkliniek, enkele jaren geleden. We werden rondgeleid door de kliniek en mochten zomaar een operatiekamer binnenwandelen om te zien hoe een geboorte (keizersnede) plaatsvond. Hoezo hygiëne?
Alsof dat allemaal niet genoeg ellende geeft stak ook het sluimerende conflict rond de Armeense enclave Nagorno Karabach de kop weer op met een felle oorlog tussen Armenië en Azerbeidzjan tot gevolg. Overal worden mannen opgetrommeld om naar het front te gaan, ook in ons werkgebied in de stad Gyumri. De ellende stapelt zich dus op en grijpt diep in in het leven van de Armeniërs. En dat merken wij in de contacten met onze contactpersonen, de schrik zit er goed in. Toch proberen we het werk van Famtofam ‘gewoon’ door te laten gaan: het blijven ondersteunen van kansarme kinderen en hun families.

Helaas hebben wij als bestuur ons voor dit jaar geplande werkbezoek (in oktober) aan Armenië moeten afblazen. Het was de bedoeling om daar het door de De Twirre gespaarde geld voor een school in Artik daar te besteden. We hebben besloten om ook dit uit te stellen tot (hopelijk) volgend jaar.
Door de toename van ellende is er in 2020 een forse toename van het aantal verzoeken aan Famtofam om Noodhulp te verlenen (het gratis verstrekken van voedselpakketten plus hout voor verwarming). Gelukkig kunnen we aan deze verzoeken voldoen maar Famtofam voelt ook de gevolgen van Corona: minder inkomsten en hogere uitgaven. We zijn dan ook blij met initiatieven van enkele sponsoren die acties op touw zetten om ons te steunen: verkoop van peren in Drogeham, verkoop van jam in Nieuwehorne en niet te vergeten de kaartverkoop bij Lamkje Bergsma. En niet te vergeten al die mensen die ons steunen door het periodiek overmaken van een gift. Daar zijn we erg blij mee.

Binnenkort gaan we ‘de feestdagen’ weer in. Feestdagen die er voor ons allemaal anders uit gaan zien dan voorgaande jaren i.v.m. alle beperkingen door Corona. En dat geldt in versterkte mate voor de mensen in Armenië. Famtofam blijft ook dan de gezinnen steunen die onze hulp zozeer nodig hebben. Zou mooi zijn wanneer u ons zou willen helpen en een gift wilt overmaken. Dat kan op bankrekening NL 62 RABO 0392 3257 21 t.n.v. Famtofam. Wat ook zou helpen is dat u een kind structureel zou willen sponsoren. Het kost u slechts €15 per maand. Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website www.famtofam.nl waar u zich ook rechtstreeks kunt aanmelden als sponsor. Wilt u eerst een gesprek of hebt u nog vragen dan kunt u ook persoonlijk met mij contact opnemen. U bent van harte welkom.

Elle Hoekstra
Communicatie & PR
0611347752

Logo Famtofam side

A- A A+