kerstmaaltijd 2019

      Vorig jaar zijn Haije en ik diaken geworden. Wij dachten bij het ambt van diaken vooral aan collecteren en helpen met het avondmaal in de kerk. Eenmaal diaken bleken er nog twee leuke taken bij te horen: het bezorgen van brood en wijn bij ‘thuisvierders’ op de zaterdag voorafgaand aan het avondmaal én het bijwonen van het kerstfeest…….

Op woensdagmiddag 18 december stroomde De Hege Stins vol met dorpsbewoners, die ernaar uitkeken om samen het kerstfeest te vieren. Veel senioren, maar ook vier basisschoolleerlingen: Daniek Douwes, Laura Lycklema, Siebren Wiersema en Herman Glastra van Loon. Zij hadden spontaan aangeboden om de volwassen vrijwilligers te helpen in de bediening.

De organisatie van deze middag was in vertrouwde handen van Nico & Tine Hoekstra en Janke Hamstra. Na de ontvangst met koffie/thee en kerstkransjes werd de bijeenkomst geopend door Janke. Daarna was er een mini-kerkdienst met schriftlezingen en kerstliederen. Fokje van Leeuwen zorgde voor de muzikale begeleiding op piano. De kinderen duurde het allemaal veel te lang. Zij wilden graag in actie komen en verheugden zich op de broodmaaltijd. Deze was heel goed verzorgd met soep, kerststol, suikerbrood, diverse soorten beleg, eieren, salade én een overheerlijke kroket. We werden er letterlijk stil van.

De mini-kerkdienst was mooi, het eten was lekker, maar als ik terugdenk aan de middag, komt vooral het woordje ‘verbinding’ boven: de verbinding tussen jong en oud en de verbinding tussen trouwe kerkgangers en mensen die wat minder vaak in de kerk komen. Vroeger was er een kinderprogramma dat ‘D’r kan nog meer bij’ heette. Hierbij alvast de uitnodiging voor Kerst 2020.

Rieneke Kamminga.

Kerstmaaltijd 1 2019

Voor de Kerst kon u oliebollen bestellen.
De opbrengst was voor de kerk.
Hier is veel gebruik van gemaakt.
Op oudejaarsdag stond de bestelling klaar.
Het was een komen en gaan in de “Hege Stins” en menigeen kon de verleiding niet weerstaan en moest natuurlijk even proeven.
Deze actie heeft € 800,00 opgebracht.
Alle vrijwilligers en kopers hartelijk bedankt!

Namens de kerkrentmeesters,
Klaas Dijkstra

Het thema van de kerstnachtdienst was: ‘Sta eens even stil bij kerst’. In een volle kerk vertelden gemeenteleden in filmfragmenten wat voor hen de betekenis is van kerst. Ds. M Stougie – De Wit diepte het thema vervolgens uit in de overdenking ‘ker-st-mis’. Haar boodschap was dat een kerstmis zonder stilte (de letters 'st') mogelijk verandert in een 'kermis'. Smeding Muziek begeleidde de gemeente bij de samenzang van veel bekende kerstliederen. De groep heeft een kort filmpje gemaakt voor promotie van de groep. Dit filmpje geeft een korte impressie van de kerstnachtdienst 2019.

Hartelijke groet van het Missionair team.

Week van Gebed 19 t/m 26 januari.

"Zij waren buitengewoon vriendelijk voor ons". Het buitengewone staat centraal tijdens de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2020. Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed ons uit om te streven naar meer dan het gewone.

De centrale bijbeltekst (zie boven) voor de gebedsweek 2020 is uit het laatste deel van het boek Handelingen van 27:18 t/m 28:10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op Malta en daar met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Op 10 februari wordt deze gebeurtenis nog altijd door de christenen op Malta herdacht en gevierd. Zij hebben het materiaal voor de gebedsweek voor dit jaar voorbereid.

We starten met elkaar de Week van Gebed op zondagavond 19 januari om 19.00 uur. Misschien herinnert u zich nog de spontane gebedsbijeenkomst op een zondagavond in september. Het was heel bijzonder om met ruim 40 mensen elkaar ons verhaal te vertellen en met en voor elkaar te bidden. Zo willen we ook weer beginnen deze week.Dan is er op maandag, woensdag en vrijdag van 19.00 tot 19.30 uur een moment van gebed, lied en lezing. Georganiseerd door verschillende groepen uit de gemeente m.b.v. het materiaal. We sluiten de week af met een zangdienst.

We hopen dat u komt en met ons meedoet. Samen zijn we de kerk.      

Zangdienst zondag 26 januari om 19.00 uur

We sluiten de Week van Gebed af op zondagavond 26 januari met een zangdienst. Het thema zal, aansluitend bij de gebedsweek, zijn "Scheepje onder Jezus' hoede". We hopen met elkaar veel mooie liederen te zingen onder de bezielende leiding van Sebastiaan Schippers.

Week. van gebed2

Op dinsdag 31 december is onze jaarlijkse oliebollenactie.

Vanaf 10.00 uur bent u van harte welkom in de Hege Stins voor een kop koffie en een praatje.

Wij verkopen overheerlijke oliebollen en appelflappen van bakker Vliegendehond uit Wolvega!

De oliebollen kosten € 8,50 per 10 stuks (met of zonder krenten) en de appelflappen € 1,30 per stuk.

Bestellen kan t/m zaterdagdag 28 december en is aan te raden. Om uw bestelling door te geven is een mail naar froukje_wobbes@hotmail.com of telefoontje 0512-471898 voldoende.                                  

De opbrengst van de oliebollenverkoop is bestemd voor de kerk.

opentuin

Het Missionair Team Eastermar nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstnachtdienst op 24 december a.s. De dienst begint om 21.00 uur in De Hege Stins. Vanaf 20.15 uur staat de koffie, thee en chocolademerk voor u klaar.

Het missionair team heeft Smeding Muziek uitgenodigd om voor de muziek te zorgen. Dat wil zeggen dat zij de gemeentezang gaan begeleiden bij de bekende kerstliederen. Samen zingen is het hoofdingrediënt van  de dienst. Daarnaast zal het thema uitgediept worden dmv filmfragmenten, interviews en een preek. Het belooft een mooie dienst te worden waarin traditionele en vernieuwende vormen een plek krijgen.

Kortom, hol deze dag niet voorbij maar "Sta eens even stil bij Kerst".

Graag tot dan!

Namen het Missionair Team, Elbrich Hoekstra

Kerstnachtdienst 2019

AED rean.traingen

Zondag 8 december 2019, Hege Stins Eastermar. Inloop vanaf 18.15 uur, bijeenkomst van 19.00 – 19.30 uur.

Elke 2e zondag in December wordt Wereldlichtjesdag gehouden. Op deze dag steken mensen over de hele wereld om 19.00 uur lokale tijd kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. Doorgaans wordt het breder getrokken en gaat het niet alleen om kinderen, maar ook om andere dierbaren die we missen.
Zo ontstaat er in 24 uur tijd een golf van licht en warmte.

Vorig jaar organiseerden Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair Team voor het eerst een Lichtjesavond in Eastermar. Een zeer geslaagde bijeenkomst, die zeker in behoefte voorzag. Alle reden om dit initiatief te herhalen en de ‘Eastermarder Mienskip’ te betrekken bij de opzet.

In de weken voorafgaand aan Lichtjesavond Eastermar besteden de leerkrachten van de groepen 6, 7 en 8 van Basisskoalle De Twirre in het kader van Wereldlichtjesdag aandacht aan het omgaan met verlies en rouw en alles wat daar bij hoort. Daarom worden ouders met hun kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 ook van harte uitgenodigd de Lichtjesavond Eastermar bij te wonen. Een aantal kinderen uit Eastermar worden gevraagd bij te dragen aan het programma.

Lichtjesavond Eastermar is:
- Bedoeld voor iedereen die het gemis van een dierbare ervaart. De leeftijd, of hoe lang het geleden is maakt daarbij niet uit. Immers, iemand die je liefhebt, blijft voor altijd in je hart en gedachten!

- Een bijzonder samenzijn met muziek, gedichten en heel veel brandende kaarsen. Door deze sfeer voel je de warmte en besef je dat je niet alleen bent met je verdriet.

- Voor iedereen. Het maakt niet uit of je gelooft of niet. Ook als je iemand wilt steunen of om een andere reden een kaarsje wilt branden.

In de laatste week van november wordt huis aan huis een flyer verspreid met daarop onder andere informatie over het programma.

Bij veel uitvaarten worden gedichten gelezen en klinkt er muziek. Wellicht heb je een speciale herinnering aan een gedicht, een lied of muziekstuk en zou je dit graag nog een keer willen horen. Laat het via de e-mail aan ons weten. We proberen jouw inbreng dan te verwerken in de opzet. Telefonisch doorgeven mag ook.

Reageer uiterlijk 25 november naar:
Email: dle@eastermar.nl
Telefoon: 06 – 21295036 Helga Hiemstra
06 – 15196163 Pietsje Elverdink

Lichtjesavond Eastermar is een initiatief van Uitvaartvereniging De Laatste Eer en het Missionair team, met medewerking van vele vrijwilligers die op welke manier dan ook een bijdrage leveren aan deze bijeenkomst.

Wij hopen op deze manier samen een ingetogen maar mooie bijeenkomst te hebben waarin wij diegenen gedenken die wij graag nog een tijd in ons midden hadden willen hebben.
Wij hopen je zondag 8 december te ontmoeten.

Indien nodig kan gebruik gemaakt worden van de vervoersservice van Lokaal Loket:
06 -15626399 (bereikbaar tussen 9 – 12 uur)

wereldlichtjesdag

 

 

29 september.
 
Vandaag hadden we weer voor het eerst jeugdclub.
Onze clubleidster is Tine Hoekstra.
Zij had een groot karton meegenomen en daar moesten we ons hoofd doorsteken.
Iedereen moest vertellen wie onze held was.
Bijna iedereen zei dat je held je vader of moeder was omdat die altijd voor je klaar staan.
Toen kregen we drinken en een koekje.
Drie keer hebben we bingo gedaan maar ik had geen prijs.
Het was wel spannend en we hebben veel gelachen.
 
Groep 8

helden club 8 

 
TwirreFamtofam combi

 

Zoals wellicht bekend spaart onze basisschool De Twirre (2 jaar lang)  voor Famtofam. De bedoeling is dat het gespaarde geld wordt gebruikt om een arme school in Armenië te helpen. Toen was door Famtofam echter nog geen school gekozen die voor deze hulp in aanmerking komt.


Inmiddels heeft Famtofam een (verwaarloosde) school gevonden in Artik. Artik is een plaats van 20.000 inwoners en ligt 25 km ten zuidoosten van Gyumri, de stad waar Famtofam haar werkgebied heeft. Er zijn in Artik 5 basisscholen en de school die gaat profiteren van de spaaractie van De Twirre is “School 4” (basisscholen in Armenië hebben een nummer en geen naam). Deze school geeft les aan 143 leerlingen, net iets minder dan bij ons op De Twirre.
Inmiddels beschikt Famtofam over beeldmateriaal van deze school en dat was de reden dat ik weer te gast ben geweest op De Twirre (24 september j.l.). Deze keer om te vertellen welke school gekozen is maar vooral ook om te laten zien hoe armoedig het is op deze school. In 3 sessies heb ik de foto’s van deze school vertoond aan alle kinderen en zo hebben ze met eigen ogen kunnen zien hoe hard hun hulp daar nodig is.


Ook heb ik kunnen vertellen hoeveel geld het eerste jaar (schooljaar 2018-2019) al door de kinderen is gespaard en dat was best wel een groot bedrag: € 1.378,-.


Inmiddels heeft Famtofam de school in Artik bezocht en een gesprek gevoerd met de directrice van die school. Famtofam heeft daarbij ook een rondleiding gekregen waardoor een goed beeld is ontstaan van de erbarmelijke omstandigheden waarin de school verkeert. Van dat bezoek is een video gemaakt die op YouTube staat. Ga maar eens kijken https://youtu.be/Cye4AvSE64w De video maakt duidelijk dat hulp daar meer dan nodig is.
Aan alle leerlingen van De Twirre dan ook nogmaals een oproep stug door te gaan met sparen zodat Famtofam volgend jaar mooie dingen voor “School 4” kan doen met het gespaarde geld. En we gaan dan, zoals beloofd, alles vastleggen in beeld en geluid wat we daar met het spaargeld hebben gedaan. Daarna komen we terug op De Twirre om te laten zien waaraan het gespaarde geld is besteed.

Elle Hoekstra
Communicatie & PR Famtofam

Lintje Tine 3 Lintje Tine 3

 

A- A A+