Lieve broeder en zusters,

De zomerperiode staat voor de deur. Een periode waarin we normaliter vakantie vieren, op reis gaan en tot rust komen. Het jeugdwerk zou normaliter nu zo'n beetje zijn afgelopen maar door de corona hebben we intussen al 4 maanden geen reguliere samenkomsten meer gehad.

Allereerst willen we iedereen dankzeggen voor zijn of haar inzet in het afgelopen seizoen. Door de corona berichtgeving lijkt het wel of er niets is gebeurd maar in de periode voor maart 2020 hebben we wel degelijk hele mooie dingen georganiseerd en ondernomen met en voor de jeugd. Dank voor jullie inzet!

Voor de zomer
Zoals velen van jullie waarschijnlijk wel zullen weten is vanaf zondag 29-03-2020 een Kinderkerkdienst die gevolgd kan worden op onze website www.pgeastermar.nl. Willy Koops maakt deze elke week voor ons; super bedankt! Op zondag 28-06-2020 is voorlopig de laatste Kinderkerkdienst voor de vakantie. Normaal gesproken stopt de Kinderkerk ook tijdens de zomervakantie. Of we na de vakantie weer starten met de digitale Kinderkerkdiensten hangt af van of we na de zomerstop weer Kinderkerk kunnen gaan verzorgen in de Hege Stins of niet.

Op zondag 05-07-2020 is de overstap-dienst voor de kinderen van groep 8 die mee hebben gedaan aan de Kinderkerk. Dit is ook de eerste kerkdienst die weer op zondagochtend 9:30 wordt gehouden en waar, door de verruiming van de coronamaatregelen maximaal 60 personen bij aanwezig kunnen zijn. Voor de praktische regels mbt het bijwonen van een dienst verwijs ik jullie naar elders op deze website; daar staat de meest actuele informatie.

Zomergroet
We hebben de laatste maanden geen club, Kingskids, Rock Steady en tienerkerk kunnen doen, het clubkamp ging niet door en we hebben besloten ook geen afsluiting met leiding en jeugd te houden. Heel jammer natuurlijk en we hebben elkaar gemist. We zullen daarom een groet en bedankje aan de kinderen, jeugd en leiding brengen om hen een mooie zomer toe te wensen. De clubkinderen van groep 6 t/m 8 krijgen een leuk zomerboekje zodat ze ook in de zomer op een leuke manier met geloven en de bijbel bezig kunnen zijn. Het is een gezinsboekje met verhalen en puzzeltjes. Daarnaast zijn er extra materialen als filmpjes, kleurplaten en podcasts voor tieners beschikbaar op de website. Wie benieuwd is kan dit boekje en extra’s downloaden op www.zomergezinsboekje.nl voor een leuke zomer. De Rock Steady jeugd en alle leiding ontvangt een lekkere groet. Hartelijk dank voor jullie inzet en deelname. Hopelijk kunnen we elkaar in het volgend seizoen weer gewoon treffen!

Afscheid
We bedanken Tine Hoekstra en Mirjam Deelstra voor hun inzet voor club groep 8! Heel fijn dat jullie je hebben willen inzetten voor onze jongeren. Zij krijgen nog een attentie.

We hebben voor komend seizoen nieuwe leiding nodig voor club groep 6 en Rock Steady klas 1. Wie weet nog iemand die ons geweldige jeugdwerk komt versterken? Geef het door aan één van onze jeugdouderlingen via jeugdwurk@pgeastermar.nl of telefonisch: Janna van Kammen (06-1153 8135), Mient van Kammen (06-1537 7703) of Joeke van der Heide (06-1015 4920).

Jeugdraad stopt
Na ongeveer 2 generaties is er een einde gekomen aan het bestaan van de jeugdraad, zij gaat met pensioen zullen we maar zeggen. De jeugdraad is indertijd mede ontstaan uit het verlangen om als Gereformeerde kerk en Hervormde Gemeente gezamenlijk het christelijk jeugdwerk vorm te geven en te organiseren.

Nu de jeugdraad niet meer bestaat zal er een nieuwe structuur ontstaan waarbij het jeugdwerk wordt gedragen door de leiding van de groepen en de jeugdouderlingen. Met onze enthousiaste leiders, jeugdouderlingen en onze predikant kan het jeugdwerk ook prima functioneren zonder een jeugdraad is onze verwachting.

We danken Alexandra Dantuma, Joanne van der Sluis en Willem Oevering voor hun inzet de afgelopen jaren. Ook zij zullen een bedankje ontvangen. Alle 3 blijven ze wel als leiders betrokken bij het jeugdwerk en Joanna blijft ook de financiën van het jeugdwerk verzorgen.

Volgend seizoen
Intussen is bekend dat de Startzondag zal plaatsvinden op 27-09-2020. Dit is ook de start van het jeugdwerk seizoen. Het inventariseren en doorgeven van de data en tijden mbt het gebruik van de Hege Stins zal komend seizoen wederom via Joanna van der Sluis richting de koster gaan. Na de zomer komt er een uitnodiging / oproep om e.e.a. door te geven en af te stemmen. Ons doel is om in die periode ook een bijeenkomst / vergadering te plannen voor alle jeugdwerk-leiders.

Voor nu willen wij jullie een hele fijne zomer toewensen en Gods zegen.

Mei freonlike groetnis,
De jeugdâlderlingen fan PGEastermar: Janna, Mient en Joeke

A- A A+