Het college van Kerkrentmeesters heeft op 13 december 2018 – na samenspraak met de grote kerkenraad – een vleugel gekocht om de eredienst ook mee te begeleiden. Bij de organisten was daar wel enthousiasme voor. Ook hadden zich gemeenteleden gemeld met de vraag of er een vleugel gekocht kon worden. Er is gekozen voor een eenvoudig instrument dat een vaste plek in onze kerkzaal krijgt. Om dat te realiseren zijn een paar kleine ingrepen nodig. De vleugel krijgt een eigen podium en de verwarming wordt bijgeregeld. Met het plaatsen van deze vleugel is er ook een mogelijkheid gekomen om koffieconcerten in onze kerk te houden. Daar zullen we ons nog op bezinnen. De elektrische piano komt waarschijnlijk te koop en de piano die o.a. Ta Gods Eare gebruikt hoeft nu niet meer versleept te worden. We kijken uit naar een nog muzikaler tijd in onze kerkzaal. De plaatsing van de vleugel zal plaatsvinden in januari 2019. (Foto: de huidige plek van de vleugel).

Vleugel 1

Het Missionair Team Eastermar nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse kerstnachtdienst op 24 december a.s. De dienst begint om 21.00 uur in De Hege Stins. Vanaf 20.00 uur staat de koffie, chocolademerk of glühwein voor u klaar.

De avond wordt verzorgd door gospelgroup Young Christian Singers uit Leeuwarden (www.theyoungchristiansingers.nl).

Graag tot dan!

Namen het Missionair Team, Sytze Taekema

Kerstnachtdienst 2018 Young Christian Singers

Op zondag 25 november j.l. zijn in de kerk van Eastermar de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar herdacht. In een volle kerk waarin Ds Martina Stougie-De Wit voorging stond het schriftgedeelte Exodus 3: 1-5 centraal. Hierin is het verhaal van de brandende braamstruik (prachtig verbeeld in het bloemstuk) beschreven waarin God zich voor het eerst bekend maakt als “Ik ben degene die er altijd is”. In de preek kwam naar voren hoe moeilijk het is om te troosten. Als voorbeeld vertelde Martina het verhaal van Samuel Wells. 

  

ehzondag 1

 

Na de preek zongen we het lied “hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam” onder begeleiding van Sarah Stougie (piano) en Elise Westerhof (zang). Daarna las Jellie Hospes een gedicht voor dat zij van Durkje Brander had gekregen bij het overlijden van haar moeder.

Deze anglicaanse voorganger uit Londen wist treffend weer te geven dat wij als mensen de neiging hebben om altijd en overal te zoeken naar oplossingen. Hoe goed bedoeld ook, vaak zitten mensen met een verdriet niet te wachten op oplossingen maar veel meer op aandacht. Ook al kunnen we “niets doen”, door bij mensen te zijn in hun verdriet en rouw kunnen we tot steun zijn, ook als we niet weten wat we zeggen moeten. En dat we mogen weten dat God er altijd bij zal zijn.

 

 

Vervolgens werden de 6 overleden gemeenteleden herdacht door het noemen van hun namen waarbij familieleden een witte roos konden plaatsen in een vaas. Hier volgen hun namen: 
Op 21 oktober 2017 overleed Nieske van der Ploeg-Postma, zij werd 90 jaar.
Op 24 november 2017 overleed Roelof Annema, hij werd 78 jaar.
Op 29 december 2017 overleed Durkje Brander, zij werd 78 jaar.
Op 31 december 2017 overleed Beitske Brouwer-Leenstra, zij werd 87 jaar.
Op 27 juli 2018 overleed Eelkje Plantinga – de Vries, zij werd 98 jaar. 
Op 15 oktober 2018 overleed Pieter de Jong, hij werd 85 jaar.
Ook werd een roos geplaatst voor diegenen die eerder zijn overleden en waarvan de namen niet meer genoemd worden.

 

ehzondag 3  
Na deze herdenking was er gelegenheid voor iedereen om een kaarsje te ontsteken voor in de kerk. Dit ter nagedachtenis aan dierbaren uit de eigen omgeving die zijn overleden. Sarah en Elise zongen tijdens het ontsteken van de tientallen kaarsjes nog enkele prachtige liederen.
Ter nagedachtenis aan overledenen worden het hele jaar door gedenksteentjes aangemaakt en in de kerk bewaard. Alle 6 steentjes lagen nu voor in de kerk. Na afloop van de dienst konden familieleden het steentje en de roos als herinnering aan hun dierbare (en deze dienst) mee naar huis nemen.   
 

ehzondag 2 ehzondag 4

 

 

KingsKids Eastermar logo

Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Jullie zoon of dochter heeft vanochtend meegedaan met Kingskids. In deze ouderbrief krijgen jullie nog even een terugkoppeling over wat we hebben gedaan. We hopen dat jullie zo een beeld krijgen van wat Kingskids is zodat jullie samen met je kind nog even kunnen napraten en nagenieten van deze ochtend.


Het thema van vandaag was: “Alsjeblieft, dank u wel.
Het sleutelvers uit de bijbel dat hierbij hoorde was:
Alles wat jullie gedaan hebben voor een ander, dat hebben jullie voor Mij gedaan
(Mattheüs 25 vers 40)

De kinderen hebben het sleutelvers weer aan hun keycord meegekregen. Dit keycord wordt elke keer weer meegenomen naar Kingskids en hieraan verzamelen we alle sleutelverzen. We hopen dat het zo een hele verzameling wordt.
Na de inloop zijn we om 9.30 uur weer begonnen met het liedje “Welkom, welkom”. Vervolgens werd het thema (in het kader van Sint Maarten) beeldend uitgelegd door iemand van de leiding die het koud had en een gedeelte van een jas kreeg van iemand met een dubbele jas aan. De kinderen moesten raden om welke persoon het hier ging.
Vervolgens werd er uitleg gegeven wie Sint Maarten was en wat hij heeft gedaan.
Daarna hebben we met elkaar gezongen “Dank u wel” en het liedje wat ook in de kerk
gezongen is “Zal ik het anders even voor je doen?”.

Vervolgens zijn we in 3 leeftijdsgroepen uiteengegaan om het thema uit te diepen.
Dit hebben we gedaan door platen van de 7 werken van barmhartigheid te laten zien.
De kinderen moesten de juiste tekst bij de platen zoeken en vervolgens hebben we dit actueel gemaakt door gesprekken over de voedselbank, ziekenbezoeken, kleding inzamelen enz.)

kaarsjes

Daarna was het tijd om te knutselen. De kinderen hebben allemaal lichtjes gemaakt van knijpers en deze mooi versierd met o.a. washi tape.
In de kerk werden versierde waxinelichtjes uitgedeeld met de tekst:

“Lichtpuntjes, soms zijn ze groot, soms zijn ze klein, je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook zijn”

De volgende Kingskids is in het nieuwe jaar, op 27 januari 2019.
We hopen jullie dan allemaal weer te zien!!

Het Kingskidsteam

De Paadwizer is het kerkblad van de Protestantse Gemeente Eastermar en is met ingang van januari 2019 geheel vernieuwd. Belangrijkste wijziging is dat het blad nu is uitgevoerd in full colour. Maar ook inhoudelijk zijn de nodige vernieuwingen doorgevoerd. Jaarlijks worden 8 nummers uitgebracht.

De Paadwizer is uitsluitend verkrijgbaar via een abonnement. Een jaarabonnement kost € 15,00. Voor abonnees buiten Eastermar komen hier nog verzendkosten bij. In verband met de drukkosten zijn we helaas genoodzaakt ons hier aan te houden.  

Betaling van een abonnement gaat uitsluitend via automatische incasso. Hiervoor dient u ons te machtigen. Een machtiging is verkrijgbaar bij A. van Dijk, B.R. Veltmanwei 19 of bij E. van der Veen, 't Hôf 12. Na invulling en ondertekening kunt u de machtiging hier ook weer inleveren.

Het kerkblad is niet meer digitaal beschikbaar.

Met vriendelijke groet, de redactie (paadwizer@pgeastermar.nl)

Cover Paadwizer

KK 30 9 2018 2

KK 30 9 2018 1 

 

 

 

 

Het winterwerk gaat weer van start. Er wordt weer veel op touw gezet in onze gemeente zoals o.m. een Alpha cursus, Ontdekkend bijbellezen, Gemeentegroeigroepen, een kring Gelukkig ouder worden. Ook de jeugd wordt niet vergeten. Bekende jeugdbijeenkomsten als Meetingpoint en KingKids staan weer op stapel.

Op bijgaande poster staan alle data vermeld. Noteer ze in uw agenda.

Voor opgave en informatie kunt u terecht  bij Ds martina Stougie-De Wit 0627357846 of martinadewit@planet.nl

Winterwerk 2

Winterwerk 2

De rechercheur en detectiveschrijver Baantjer vertelt in een van zijn boeken de anekdote van een Amsterdammer die elke vrijdag bloemen legde bij het graf van zijn overleden vrouw. Hij ontmoette dan vaak een oude Chinese man die iets verderop een schaal met eten voor zijn gestorven zoon neerzette. Dat vond hij nogal merkwaardig. Toen hij een keer zijn schroom overwonnen had, vroeg hij: “Waarom doet u dat? Wanneer komt uw zoon het opeten, denkt u?” Waarop de oude Chinees antwoordde: “Op dezelfde dag dat uw vrouw naar uw bloemen komt kijken”.
Allemaal zijn wij enorm beïnvloed door onze eigen cultuur. En met onze “culturele leesbril” op kijken wij ook naar anderen en lezen we ook de bijbel. En de vraag is dan wat we echt aan de bijbel ontlenen of dat we er soms wat al te gemakkelijk onze eigen opvattingen in teruglezen. Onze zogenaamde “leesbril” wordt verder bepaald door onze eigen situatie, ervaringen, leeftijd, kerkelijke achtergrond, en noem maar op. Niemand leest zonder zijn eigen “leesbril” de bijbel.

Bij “Ontdekkend Bijbellezen” is het de bedoeling om zo open mogelijk te lezen en de bijbel zo veel mogelijk voor zichzelf te laten spreken. We gaan samen een gedeelte lezen en helpen elkaar door onze inzichten te delen. Ook zoeken we in het gelezen gedeelte naar wat God ons daarin te zeggen heeft. Het gaat dus ook om de persoonlijke omgang met de bijbel; met wat je ermee kunt. Graag zou ik willen beginnen om gedeelten uit Genesis te lezen. We beginnen gewoon maar bij het begin en we laten ons verrassen. Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Leeftijd is niet belangrijk. Wel een open geest voor anderen en voor nieuwe inzichten. Voor wat de Geest ons leren wil.

De data in het najaar zijn:
Wanneer : 9 oktober, 8 november, 11 december.
Hoe laat : Van 20:00 uur tot 21:30 uur
Waar : In de Hege Stins o.l.v. ds. Martina Stougie

Bijbel lezen

 Logo Lokaal loket Wilt u het omgaan met de computer, laptop, tablet of smartphone beter onder de knie krijgen?
Of een DigiD cursus volgen om digitaal contact te kunnen hebben met alle overheidsinstellingen?
Dat kan komende winter, bij voldoende deelname, in Eastermar worden georganiseerd.SeniorWeb Burgum en de bibliotheek zijn bereid deze cursussen in Eastermar te geven.          
SeniorWeb burgum 

Maandag 28 januair 2019 wordt er een informatieochtend gehouden waar toegelicht zal worden wat de cursussen precies inhouden en wat de kosten zijn. Dan kan er ook ingeschreven worden voor deze cursussen.

In februari 2019 zullen de cursussen van start gaan, mits er genoeg deelnemers zijn natuurlijk.

Doarpsbelang Eastermar en Lokaal Loket roepen u op deze kans niet aan u voorbij te laten gaan. Kom in ieder geval naar de informatieochtend. Het verplicht u tot niets.

 

Welkom op 24 september bij de eerste, maandelijkse, inloopochtend van Lokaal Loket in de sportkantine van de Burgerkamp van 10.00 tot 11.30 uur.

Iedere vierde maandag van de maand is er gelegenheid elkaar te ontmoeten met een kopje koffie of thee, een praatje te maken of spelletje te doen. Soms zorgt Lokaal Loket voor een extra activiteit.

24 september is de feestelijke opening van de Dorpsbibliotheek. Een gevarieerd aanbod voor en door alle Eastermarders. Streekromans, friestalige boeken, thrillers, detectives, fictie, non-fictie. De boeken kunnen tijdens de inloopochtend en bij het Sosjaal Miel uitgezocht en ingeleverd worden. Het lenen is gratis.

22 oktober zijn de heren Westerhof aanwezig met hun kledingkraam. Neem deze kans waar om uw garderobe aan te vullen of te vernieuwen. Zij hebben ook een rijke keus in ondergoed. Weet u het nog?  “Eén in de was, één aan de bast en één in de kast”.

26 november zal Ingrid Meijer een workshop valpreventie verzorgen. Met grote en stevige kussens zal zij ons leren hoe je een val op kunt vangen. Wie weet voorkomt dat gebroken polsen, benen en heupen.

Wij hopen velen van u op deze ochtenden te mogen begroeten.

Logo Lokaal loket

A- A A+