Corona PGEastermar

  Vanaf 1 juni mogen er op heel beperkte schaal weer
  kerkdiensten worden georganiseerd. Maar dit kan
  alleen als we ons aan hele strikte regels houden!
  Daarom heeft de Protestantse Gemeente Eastermar
  een protocol opgesteld. In dit artikel proberen we
  het u duidelijk te maken hoe de komende periode
  er uit gaat zien. En dat zal helaas anders zijn dan
  dat u gewend bent. Maar met zijn allen hopen we
  toch -ondanks deze moeilijke tijden- dat we als
  kerkgemeenschap door kunnen.

                                                                                                                       

Vanaf 1 juni 2020
Vanaf 1 juni 2020 mogen er weer kerkdiensten worden georganiseerd. Bij deze diensten mogen slechts 30 personen aanwezig zijn. Heel belangrijk is dat we met elkaar anderhalve meter afstand houden. De kerk is zo ingericht dat dit mogelijk is. Dit aantal mensen was de afgelopen periode ook al toegestaan bij begrafenissen en kerkelijke huwelijken.
De aanwezigheid bij de diensten in de maand juni gaat op uitnodiging. Bij de allereerste dienst op 5 juni is uitsluitend de kerkenraad aanwezig.
Binnenkort informeren we u over hoe het zal gaan na 1 juli.

De regels op een rij
De komende periode hanteert de Protestantse Gemeente Eastermar de volgende algemene maatregelen voor kerkgebouw De Hege Stins:

• Bij binnenkomst wordt u opgevangen door een vrijwilliger.
De vrijwilliger vraagt u of er gezondheidsklachten zijn.
Wanneer u gezondheidsklachten zoals hoesten, niezen, kortademigheid of koorts vertoont, dan wordt u gevraagd het kerkgebouw niet te betreden en weer naar huis te gaan.

• Bij binnenkomst moeten handen verplicht worden ontsmet. Hiervoor zijn ontsmettende handgels aanwezig.

• In het kerkgebouw is door middel van pijlen een looproute aangebracht. Ook is er een vaste ingang. Dit betreft de ingang van het ontmoetingscentrum. De deuren van het kerkgebouw zelf worden als uitgang gebruikt.

• U wordt door een vrijwilliger naar de kerkzaal begeleidt en u krijgt een zitplaats aangewezen.

• De jassen kunt u niet aan de kapstok hangen, maar u neemt de jas zelf mee naar de kerkzaal.

• Er wordt tijdens de dienst niet gezongen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij zingen het virus zich in hoog tempo kan verspreiden.

• Tijdens de dienst zal er geen collecte zijn. Na afloop van de dienst staan er bij de uitgang drie schalen waarin u geld in kunt doen voor de betreffende doelen. Dit om te voorkomen dat het virus wordt verspreidt door middel van het doorgeven van de collectezak.

• Na afloop van de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster het gebouw. Dit zal bank voor bank het geval zijn, dit om te voorkomen dat mensen te dicht op elkaar komen te staan.

• Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van de toiletten.

• De predikant schudt na afloop van de dienst geen handen van gemeenteleden.

• Er is geen gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de kerkdiensten.

Vragen en opmerkingen
Wij realiseren ons dat u na het lezen van dit artikel vragen heeft. U kunt daarom voor vragen contact opnemen met de scriba, via scriba@pgeastermar.nl.

De coronacommissie,

Willem en Hilly Hofstede
Nico en Tine Hoekstra
Halbe de Vries
Helga Hiemstra
Simon Bosma

A- A A+