Loltsje lintsje

Vanochtend (vrijdag 24 april) heeft burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel aan Loltsje van der Zee-Van der Heide laten weten dat het “Zijne Koninklijke Hoogheid Koning Willem Alexander heeft behaagd haar te benoemen als Lid in de Orde van Oranje-Nassau”.

Loltsje krijgt deze erkenning voor haar jarenlange vrijwillige inzet voor diverse maatschappelijke organisaties.
Zo is zij (vanaf haar jeugd) betrokken lid van zangkoor “Ta Gods Eare” in Eastermar en heeft zij voor het koor diverse malen bestuurlijke functies vervuld. Daarnaast is zij bestuurslid geweest van de Federatie Christelijke Zangkoren in Tytsjerksteradiel.

Verder is Loltsje van jongs af aan betrokken bij de Christelijk Maatschappelijke Vrouwenbeweging “Passage”. Van deze organisatie is zij lid sinds 1970 en vanaf 1974 is zij diverse malen voorzitter geweest van de afdeling Eastermar. Daarnaast heeft zij voor Passage op provinciaal niveau jarenlang bestuurlijke taken uitgevoerd en is zij in de periode 2007 – 2013 bestuurslid geweest van het landelijk hoofdbestuur van Passage.

Ook binnen onze kerkelijke gemeente kennen wij Loltsje als een zeer betrokken gemeentelid. Diverse keren heeft zij binnen onze gemeente het ambt van ouderling uitgeoefend. In haar laatste periode als ouderling was zij bovendien voorzitter van de kerkenraad. Haar zorgvuldigheid, haar evenwichtige en daadkrachtige benadering en haar meelevendheid zijn daarbij niet onopgemerkt gebleven.

Als Protestantse Gemeente van Eastermar zijn we dan ook trots op het lintje dat Loltsje op een later moment zal worden opgespeld ivm de coronacrisis. Het echte ‘feestje” komt dus later maar ondanks dat willen wij Loltsje nu alvast van harte feliciteren met deze (verdiende) koninklijke onderscheiding!

A- A A+