Afgelopen zondagochtend (16 augustus) hadden we sinds jaren weer een openluchtdienst.Locatie was het parkeerterrein naast de kerk waar genoeg ruimte was. Ds. Martina kon 109 belangstellenden verwelkomen.

We begonnen met een prachtig lied: Ik wil zingen van mijn Heiland. De muzikale begeleiding was goed maar na bijna 5 maanden was het toch wel wat onwennig om weer met elkaar te zingen. Op de achtergrond klonk het gezang van een "roekenkoor".
Het Schriftgedeelte was uit Psalm 96. Dit begon drie keer met Zing voor de Heer. Zing voor de Heer een nieuw lied, voor heel de aarde en prijs zijn naam. Dit werd verder uitgelegd in de verkondiging wat als titel had: Laat ons nu vrolijk zingen!

Na het zingen van Opwekking 832 gingen de kinderen naar de kinderkerk.
De collecte was voor de slachtoffers in Beiroet en hiervoor stonden schalen op een tafel.
Het slotlied zong iedereen uit volle borst want dit was een bekend lied: NLB 416 : 1,2 en 4 Ga met God en Hij zal met je zijn.
We kunnen terugzien op een geslaagde dienst met dank aan velen die hebben meegeholpen.

Tine Hoekstra

Openluchtdienst 1   Openluchtdienst 2

A- A A+