Het jaarthema van de Protestantse kerk Nederland is “Het goede Leven”. Tijdens startzondag op 27 september jongstleden hebben ook wij een begin gemaakt met dit thema.

“Het goede leven” is leven vanuit overvloed; vanuit het vertrouwen dat God zorgt voor zijn volk en voorziet in wat er nodig is.
Terwijl wij als mensen vaak vanuit schaarste redeneren of handelen. Jezus laat ons zien dat als we delen, elkaar nabij zijn, en liefdevol met elkaar omgaan, dat er dan een leven in overvloed mogelijk is.
En wat is het lastig in deze tijd, waarin we zo geconfronteerd worden met “wat er allemaal niet meer kan”, om dan tóch tevreden te zijn met wat we nog wel kunnen en wat er nog wél is. En om te blijven zoeken naar nieuwe manieren om invulling te geven aan vorm en inhoud. Juist deze coronatijd kan ons leren het overvloedige leven hier met elkaar te zoeken.

Laten we dat eens loslaten op de afgelopen Startzondag: We konden elkaar buiten –op afstand- ontmoeten met koffie! We konden –op afstand- in de kerk bij elkaar zijn. We waren –op afstand- met gemeenteleden thuis verbonden. Op afstand, tóch samen, jong en oud. We konden onze bijbelkennis testen; op een speelse manier, met een beetje competitie, zowel thuis als in de kerk. Het was goed.

Veel mensen hebben meegewerkt aan de startzondag; er zijn heel veel filmpjes ingestuurd en gemaakt van mensen die naar elkaar zwaaien; lang niet alle filmpjes zijn nog gebruikt. Het eerste filmpje vindt u hier. We gaan proberen om van de resterende filmpjes ook nog een mooi item te maken. Naar elkaar zwaaien; zo basic. Maar wát een mooie manier om contact te maken en te houden.

Veel mensen hebben samengewerkt: om alles veilig en coronaproof te organiseren binnen en buiten, om alle vragen bij elkaar te krijgen, om de powerpoint klaar te maken (en draaiend te krijgen) enz enz. Het samen doen; dat is goed.

Hier vindt u de antwoorden van de quiz. Op afstand kunnen we natuurlijk niet controleren of u de gemaakte vragen eerlijk controleert. Maar we gaan uit van vertrouwen. En als u denkt dat u op basis van het aantal foute antwoorden, tóch behoefte heeft aan een “bijbel-kennis-bijspijker-cursus”:

Dat kan! Als zich 5 mensen aanmelden, starten we gewoon met catechese; coronaproof!

Helga, Mient, Jantsje, Martina & Wietske

 strtzndg 2020 1 strtzndg 2020 3

strtzndg 2020 4  strtzndg 2020 5

strtzndg 2020 6

 

A- A A+