belidenis 2020 1 Een beetje spannend was het wel: blijft het droog en kunnen we de dienst in de  openlucht houden? Het pakte goed uit en zo moesten 135 stoelen worden opgesteld om alle kerkgangers een 'corona-proof' plekje te kunnen bieden. En zo kon het "vervolg" op de doopdienst van afgelopen dinsdag bij de Burgumermar gewoon volgens plan verlopen. Was u daar niet bij? Dan kunt u alsnog een impressie krijgen door middel van deze video.
belidenis 2020 3 belidenis 2020 2 Ds Martina Stougie memoreerde dat deze groep belijdeniscatechesanten al 2 jaar bij elkaar komt om na te denken en te discussiëren over geloofsvraagstukken van deze tijd. En de vraag natuurlijk of je nu nog wel of niet beijdenis moet/wilt afleggen.

Voor deze 4 kandidaten is dat laatste geen vraag meer. Vol overtuiging vertellen ze ieder van hen aan de aanwezigen wat hen beweegt en motiveert om hier voor in de (openlucht-)kerk openbare belijdenis van hun geloof af te leggen. Stuk voor stuk vertellen ze hun persoonlijke overwegingen: Geary Dantuma, Froukje van der Veen, Marijke- en Sytze Taekema. Ds Stougie had als thema "Kom" gekozen en legde dit thema uit aan de hand van het verhaal uit Matteus 14 (Jezus' wandeling over het water). Na de overdenking was het woord aan Marijke, Froukje, Geary en Sytze voor hun getuigenis.

   belidenis 2020 5  belidenis 2020 6

belidenis 2020 4     belidenis 2020 7

Doordat de dienst in de buitenlucht plaatsvond kon er ook weer worden gezongen. En dat gebeurde  volop. De belijdeniskandidaten hadden hun voorkeur aangegeven en dat leidde tot het zingen van diverse Opwekkingsliederen. Na het afleggen van de belijdenis kreeg een ieder de zegen en een tekst mee.

belidenis 2020 11   belidenis 2020 10 belidenis 2020 9   belidenis 2020 8

Aan het eind van de dienst verwelkomde Jan Boersma namens de kerkenraad de nieuwe "belijdende" leden binnen de Protestante gemeente van Eastermar. En daarbij hoort een cadeautje: de bijbel. En zo kon een ieder zijn/haar voorkeur voor een uitvoering van de bijbel aangeven en dat leverde 2 Friese bijbels, een "zij lacht bijbel" en een bijbel op DVD op. Na afloop geen koffie, geen handen schudden maar wel een "verbale" gelukwens voor deze 4 jonge mensen.

belidenis 2020 13  belidenis 2020 12

En gelukkig bleef het droog maar het was best wel een beetje fris. Gelukkig kunnen we terugzien op een hartverwarmende dienst.

Elle Hoekstrfa

 

 

 

 

 

 

 

 

A- A A+