Ook in onze kerk werd zondag 22 november stilgestaan bij de mensen die het afgelopen (kerkelijk) jaar zijn overleden. In Eastermar waren dat er 11. Voor deze dienst waren alleen (maximaal 3) familieleden van de overleden uitgenodigd ivm coronamaatregelen.  Verder werd de dienst rechtstreeek uitgezonden via internet zodat iedereen de dienst toch kon meemaken. Om 9.30 begon ouderling van dienst Phia Prosper met iedereen welkom te heten.

Eeuwigheidszondag 2020 2

Eerder deze week waren opnames gemaakt op het kerkhof waar Ds Martina Stougie gesprekken voerde met Tsjallie Tillema (bij het graf van haar man Jaap) en Hetty Kramer (bij het graf van haar broer Bennie). Iema Annema las het gedicht van Marinus vd Berg voor op het kerkhof. Een beeldverslag van deze gesprekken werd getoond in deze dienst.

Eeuwigheidszondag 2020 3

Eeuwigheidszondag 2020 4 Eeuwigheidszondag 2020 5
Eeuwigheidszondag 2020 6 Ds Martina had als tekst voor de dienst gekozen voor Johannes 19:25-28. In dit gedeelte spreekt Jezus vanaf het kruis zijn moeder ("Dat is uw zoon") en Johannes ("Dat is je moeder") toe om goed voor elkaar te zorgen. Tijdens de uitleg werd duidelijk hoe belangrijk het (gebruiken van) onze handen is, met name in tijden van verdriet. Geen handen kunnen schudden, niet eens mogen aanraken, het voelt als een gemis in een tijd dat je dat zo nodig hebt.

De dienst werd muzikaal omlijst door pianospel (Sarah Stougie) en zang (Elise en Menno Westerhof). Het  gaf een extra dimensie aan deze stijlvolle kerkdienst.

Eeuwigheidszondag 2020 7 Eeuwigheidszondag 2020 8

Eeuwigheidszondag 2020 9

Na verkondiging werden alle overledenen herdacht. Tijdens het aflezen van hun namen werd voor iedere overledene een witte roos in een vaas gestoken, gevolgd door een moment van stilte. Vervolgens werd, voorafgaande aan de gebeden, gekeken welke gedachten, gebeden, opmerkingen in de boom waren gehangen tijdens het herdenken op afgelopen zaterdag. Toen was er gelegenheid voor eenieder die dat wilde om de kerk te bezoeken, een kaarsje aan te steken of een gedachte, verzoek tot gebed in de boom achter te laten.

Eeuwigheidszondag 2020 10  Eeuwigheidszondag 2020 11 Eeuwigheidszondag 2020 12

 

Eeuwigheidszondag 2020 13

Na afloop van de dienst konden alle nabestaanden de witte roos in ontvangst nemen en mee naar huis nemen. Dat gold ook voor de gedenksteentjes, die vanaf de datum van aflezen van de overledenen tot vandaag in de kerk hebben gelegen. Al met al een stijlvolle dienst maar toch, het fysieke contact ontbreekt en dat wordt gemist. Hopelijk kunnen we volgend jaar wel weer met elkaar als gemeente de Eeuwigheidszondag in de kerk meemaken en elkaar begroeten na afloop met een kopje koffie.

 

 

 

 

 

 

 

A- A A+