Van 16 tot 30 januari 2021 is weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans. 

‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema.
Om als PKN kerk in Eastermar te kunnen bestaan heeft de kerk een financiële bijdrage nodig van haar leden.

Corona heeft de afgelopen tijd een enorme impact op ons kerk zijn gehad en nu nog steeds.
Toch is door Corona ook duidelijk gebleken dat we elkaar nodig zijn. Als mensen willen we samenkomen. Helaas is dat nu nog niet volledig mogelijk en moeten we ons houden aan allerlei maatregelen.

Vrijwilligers bezorgen weer de enveloppen waarin U uw bijdrage kunt toezeggen. Om contactmomenten te beperken en niet ongewild Corona te verspreiden wordt uw toezegging dit jaar niet persoonlijk opgehaald.

We vragen U om uw financiële toezegging in de gesloten retourenveloppe voor 30 januari 2021 in te leveren op een aangegeven adres.

Met vriendelijk groeten

College van Kerkrentmeesters

Kerkbalans thema 2021

 

 

 

A- A A+