De laatste tijd ondervinden kijkers van onze gemeente hinder bij het volgen van de kerkdienst via Kerkomroep. Graag informeer ik u over deze problemen.
- Bij gebruikers van een Apple-product (met name iPhone of iPad) stopt de uitzending na 1-2 minuten en moet deze opnieuw worden opgeroepen. Het probleem is bij Kerkomroep bekend en wordt inmiddels 2e lijns opgepakt.
- Bij het op een later moment bekijken van de kerkdienst is de synchronisatie (dat is het samen gaan van beeld en geluid) niet op orde. Ook dit probleem is bij Kerkomroep bekend. Het zou zondag 7 februari j.l. zijn opgelost. U hebt kunnen zien dat dit niet het geval is. Dit is meteen weer bij Kerkomroep onder de aandacht gebracht.
- Het geluid in één van de geluidskanalen valt nu en dan weg. Soms is ook enige storing te beluisteren, b.v. een licht ratelend geluid. Het kan een probleem binnen de geluidsinstallatie van de kerk zijn of b.v. in de lijn zitten naar Kerkomroep. Samen met de Helpdesk van Kerkomroep doen we onderzoek naar de oorzaak.
- Soms wordt de uitzending rond 10.00 uur plotseling gestopt. Dit is een probleem bij een klein aantal kerken waaronder de onze. Ik verwijs u voor de actuele informatie over dit probleem graag naar de site van Kerkomroep (www.kerkomroep.nl/konieuws/).
Ondervindt u (andere) problemen met Kerkomroep, meldt dit dan graag via b-g@pgeastermar.nl Uw bericht is het eerste signaal en is onmisbaar voor een goede inschatting van het probleem en een gepaste actie.

Jan Koonstra
Beeld & Geluid
Lokaal Beheerder Kerkomroep

Kerkomroep

A- A A+