Op de vergadering van de kleine kerkenraad op 8 mei 2019 is het Plan van Aandacht (beleidsplan) gepresenteerd. De kerkenraad had een paar kanttekeningen, maar heeft vooral met veel waardering kennis genomen van wat de werkgroep heeft voorbereid. De gemeente mag de komende tijd ook nog rekenen op de inzet van de werkgroep, die samen met de gemeente en de kerkenraad wil gaan zorgen dat we samen de stappen zetten die we ons voorgenomen hebben. Het is niet heel dik geworden en goed te lezen: Plan van Aandacht2019-2023. Het stappenplan biedt de aandachtspunten voor de komende jaren:  Stappenplan PvA. Mocht u in gesprek willen, neemt u dan contact op met diaken Jan Boersma.

A- A A+