Momenteel is de veelgehoorde uitspraak ‘het is een gekke tijd’. De corona-pandemie heeft effect op ieders leven. En ook op dat van ons kerkleven. Via deze nieuwsbrief willen we u naast de ‘normale’ informatiekanalen informeren. Omdat we ons realiseren dat er momenteel geen ‘normaal’ is en betrokkenheid en verbondenheid samen gaat met goede communicatie en informatievoorziening.

  Nieuwsbrief 1

Samen de schouders eronder

In het Plan van Aandacht (beleidsplan) hebben we als Gideonsbende aangegeven actief mee te willen werken om de beleidsdoelstellingen te realiseren. Onlangs hebben we als Gideonsbende het initiatief genomen om een gesprek met het moderamen te hebben: hoe kunnen we jullie ondersteunen? Ook Helga Hiemstra en Annet Hamstra waren hierbij. Want ‘gemeente’ zijn we samen, met een gedeelde verantwoordelijkheid. Doen ‘we’ het ook goed voor ieder gemeentelid? Geven ‘we’ genoeg aandacht aan de jeugd? Is ‘de communicatie’ wel goed? Vaak nemen we aan dat ‘het wel loopt’, maar is dat ook zo? Wat komt er op ons af en kunnen ‘we’ dat organiseren? We moeten als gemeente ook in de spiegel kijken: reiken we de hand ook uit naar elkaar? We weten dat veel kerkleden graag willen helpen en vele handen maken licht werk.

Conclusie van dit overleg was dat hulp zeer welkom is. Als groep blijven we de komende tijd daarom bij elkaar komen om hier structuur aan te geven. We willen stap voor stap werken: wat is belangrijk om op te pakken op de korte termijn. Hieruit hebben we twee speerpunten benoemd:

Vragenlijst gemeente

We willen graag weten wat er bij u/jou speelt. Binnenkort ontvangt u een vragenlijst om beter te weten hoe u het gemeente-zijn ervaart in deze tijd en uiteraard ook tips & ideeën om deze corona-tijd door te komen als gemeente. Het is heel belangrijk dat u deze vragenlijst invult; uw ervaring / inzicht, een klein idee of leuke tip is heel welkom!

Eeuwigheidszondag

 ehzondag 2020

22 November a.s. is een bijzondere zondag; Eeuwigheidszondag.
Voor veel mensen een emotionele en beladen dag vanwege dierbaren
die hen zijn ontvallen. Voor ons als gemeente ook een dag om onze
voorganger Wim Stougie te herdenken. We willen graag dat iedereen
deze dag kan meemaken. Door Corona is (heel) veel niet mogelijk,
maar we gaan bezig met wat er wel mogelijk is. 

Programma:

Zaterdag 21 november van 14.00 tot 17.00 u is de kerk geopend als gedenkplaats voor een ieder. U kunt een kaarsje aansteken en er wordt muziek gedraaid. Ook kunt u een herdenking van uw dierbare op een kaart schrijven, of een gebed. Deze worden in de zondagsdienst meegenomen. Daarnaast is er gelegenheid voor persoonlijk gesprek.

Zondag 22 november om 09.30
Dit jaar hebben we afscheid moeten nemen van veel gemeenteleden. De kerkenraad heeft de families uitgenodigd om vanwege corona met maximaal 3 personen bij deze dienst aanwezig te zijn. De dienst is verder voor een ieder te volgen via een unieke live-stream door professionele opname. Op deze manier proberen we de dienst voor iedereen zo dichtbij mogelijk te maken. Meer informatie over de livestream t.z.t. op deze website. Een projectteam voor Eeuwigheidszondag is gevormd door Annet Hamstra, Iema Annema, Loltsje van der Zee, Tsjitske Zeilstra, Hielke Tillema en Anneke de Vries om samen met Martina Stougie hier een bijzondere dag van de maken.

Wist u dat?

● Jeugdgroep 15-16 jaar via TEAMS online samen pompoenen hebben gesneden tot ware kunstwerken!
● We in ieder geval de komende drie maanden naast de reguliere bloemengroet, óók wekelijks 5 rozen in de kerk hebben staan die uitgedeeld kunnen worden als zegen van de gemeente door en voor iedereen.
● We binnen onze kerk een heus ‘Corona-team’ hebben. Deze groep van mensen kijken steeds wat er binnen de richtlijnen van de RIVM wel mogelijk is voor ons als kerk. Resultaat: veel zaken gaan ‘gewoon’ door en daar zijn van koster tot Beam team veel mensen mee bezig.
● De digitale kerkdiensten gemiddeld door ca 40 – 50 gemeenteleden worden bekeken?
● Dat ook de kerkdiensten van Omrop Fryslân veel bekeken worden?
● Onze organisten nu ook ‘werkloos’ zijn en ons orgel enorm missen?
● scrEen kaartje in de bus een makkelijke en zeer gewaardeerde manier is om iemand een hart onder de riem te steken in deze tijd!
● ‘We’ in aanloop naar en rond Kerst óók een projectteam willen opzetten om te zorgen voor vorm en inhoud van de kerstviering op 1e kerstdag, voor en met elkaar binnen de geldende corona-regels. Als u/jij mee wilt bedenken en doen: Meld u/je aan bij de eigen wijkouderling of mail naar martinadewit@planet.nl
● Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, of suggesties hebben voor hoe we op afstand verbonden kunnen blijven, mail dan naar scriba@pgeastermar.nl

Hartelijke groet, Annet, Helga, Wietske, Thea, Martina, Jan, Nico en Hielke

 

Als teken van verbondenheid delen wij met u het gedicht wat gebruikt is in de uitnodiging aan de families voor Eeuwigheidszondag :

 

Jouw stem klinkt niet meer in ons midden.
Toch spreek je nog in mijn hart.

Jouw ogen zijn nu gesloten.
Toch zie ik je soms nog voor mij.

Jouw handen zijn stilgevallen.
Toch voel ik dat je me nog steunt.

Je naam zal steeds minder genoemd worden,
maar ik zal je bij je naam blijven noemen.
Ik vraag dat ze je niet doodzwijgen,
jouw naam niet vermijden.

Wie ik zo liefhad,
blijft leven over de dood heen.

(Marinus van den Berg)

 

 

 

A- A A+