Eerste Paasdag, 1 april 2018, was het 25 jaar geleden dat Hillie Hofstede tot koster werd benoemd in onze gemeente (en dat is voorwaar geen grap)! Dat is bijzonder en dat moment is dan ook niet ongemerkt voorbij gegaan. In een feestelijke en muzikale Paasdienst o.l.v. Ds Wim Stougie werd (in een overvolle kerk) de feestelijke toon al nadrukkelijk gezet. Met optredens van de Stinsband en een 'eigen' Blazersensemble werd de dienst extra luister bijgezet.

Na afloop van de dienst was er aandacht voor het jubilerende kostersechtpaar. Onze praeses (Loltsje vd Zee) nodigde de koster (en als je Hillie zegt dan zeg je natuurlijk ook Willem) uit om nu eens vóór in de kerk te komen staan. Zij sprak de jubilarissen vervolgens lovend toe. Zij memoreerde en prees de inzet, vriendelijkheid en dienstbaarheid waarmee Hillie & Willem nu alweer 25 jaar  het kosterschap in onze kerkelijke gemeente uitoefenen.

Nooit een onvertogen woord, altijd beschikbaar en (vaak ook als vrijwilligers) in de weer voor onze kerkelijke gemeente. Het waren niet altijd gemakkelijk jaren, gezien de vele veranderingen die onze kerk heeft doorgemaakt. Maar al die tijd stonden zij klaar om iedereen van dienst te zijn. De dank van de gemeente werd tastbaar gemaakt door een overweldigend bos bloemen namens de gemeente.

Het was dan ook niet verwonderlijk dat zoveel mensen na de dienst van de gelegenheid gebruik maakten om de jubliarissen te feliciteren met dit jubileum. Daarna was er koffie en oranjekoek voor iedereen. Naast de eigen gemeente waren ook 'oudgedienden' die nog steeds een band hebben met het kostersechtpaar uitgenodigd dit feest mee te maken.

Al met el een feestelijk gebeuren waaraan met dankbaarheid en blijdschap kan worden teruggedacht. 

Stinsband  koster 25 4

koster 25 4  koster 25 4

koster 25 4

 

Onze dominee Wim Stougie is op 17 januari 2018 met invaliditeitspensioen gegaan. In een dienst in de Hege Stins op 15 april om 15 uur staan we daar bij stil. Ds. Sita Hofstra uit Sumar heeft de leiding van deze dienst. Ds. Gerie Stougie zal met ons stil staan bij Abel Herzberg en wat hij schrijft over de zegen. Sarah Stougie zal piano spelen. Sjoerd Stougie bedient de camera van de kerktelevisie. Lisa Stougie zingt met de Roden Girl Voices o.l.v. Sonja de Vries. Sietze de Vries is onze organist. Aansluitend aan de dienst is er vanaf 16.30 een receptie, waar u bij een drankje Wim en Martina alle goeds kunt wensen voor de tijd die voor hen ligt. Uiteraard blijft Martina aan de gemeente van Eastermar verbonden en hoopt Wim het nodige en mogelijke op ons dorp te doen.

Namens de Protestantse Gemeente te Eastermar

fam. N. Hoekstra, scriba

mail: scriba@pgeastermar.nl

telefoon: 0512 471792

Wim Stougie

Ds Peter Verbaan was op 7 februari j.l. 25 jaar predikant. Op zondag 25 februari j.l. werd hieraan in een kerkdienst in Ermelo in De Oude Kerk op feestelijke wijze aandacht besteed. Ds Verbaan begon in 1993 zijn loopbaan als predikant in Eastermar/Jistrum. Na 6 jaar verruilde hij Eastermar/Jistrum voor Berkel en Rodenrijs waar hij tot 2009 perdikant is geweest. Sinds 2009 is hij verbonden aan de Hervormde gemeente van Ermelo.

Van zijn voormalige gemeenten waren ongeveer 25 gemeenteleden aanwezig bij dit jubileum, zo ook een aantal (8) uit Eastermar. Na afloop van de dienst was er gelegenheid om Verbaan te felicitieren en (uiteraard) herinneringen op te halen. Ook werden kadootjes overhandigd (zoals o.m. de "tút fan Eastermar").

Na afloop kregen de 'mensen van verre' een heerlijke (zelflbereide) lunch aangeboden in de pastorie, waar verder gepraat kon worden met de familie Verbaan. Al met al een geslaagde dag, zowel voor de familie Verbaan als de gasten die de moeite hadden genomen naar Ermelo te komem voor deze feestelijke gebeurtenis.

kkids5  kkids5

kkids5   kkids5

mp pictogram

Aansluitend aan de Kerk-School-Gezinsdient was vandaag de 4e Meeting Point. De opkomst was wat lager dan anders, waarschijnlijk door de voorafgaande KSG-dienst.
Maar het was heel waardevol. Het thema was: Dragen. We luisterden naar het lied ‘Elk mens die hef zich ‘n kruus te dragen” van Daniël Lohues.

Daarna gingen we met elkaar in gesprek over dit lied en de centrale vraag was: "welk kruis hebben we zelf te dragen?". Er ontstonden indringende gesprekken. Na afloop van de gesprekken kon iedereen een steen leggen op het kruis als symbool van de last die jezelf met je meedraagt en bij Jezus brengt.Tot slot zegenden we elkaar met het lied “Zegen mij” als afsluiting van de viering.

Daarna ontmoetten we elkaar bij de lunch.  Onze kosters hadden er weer een geweldige lunch van gemaakt met broodjes en groente- en tomatensoep.

Zie bijgaande foto's voor een impressie.

mp 1 mp 1

mp 1 mp 1

mp 1

Zondag 18  februari was het druk in De Hege Stins. De eerste Kerk-School-Gezinsdienst van dit jaar stond op het programma en het was de 1ste zondag van de 40-dagentijd. En dat was te merken, de kerk zat tjokvol. Bij binnenkomsst kon je al merken dat er iets bijzonders was. Overal stonden gastvrouwen/heren om de kerkgangers welkom te heten (zie foto).

Na opoening door Ds. W.Stougie was het de beurt aan Groep 4 en 5 van De Balsemyn. Zij hadden het thema "Kansen krijgen" voorbereid. Het thema werd uitgewerkt aan de hand van het verhaal van Zacheüs die ook nieuwe kansen kreeg. Dit werd keurig uitgebeeld in een rollenspel. Enkele leerlingen kregen vervolgens "de kans" om hun muzikale (en dans) talenten te tonen.

Projekt 40d 2018 4

Maar ook het 40-dagenprojekt had haar start op deze zondag. In de 40-dagentijd worden verhalen gelezen over Jezus die op weg gaat naar Pasen. Het thema dat daarbij is gekozen draagt de naam: Ik zorg voor jou. Tijdens dit projekt zullen we kennismaken met Dokter Zorgstra, die ook nu verscheen en vertelde dat je met het versturen van een kaartje ook voor iemand "kan zorgen". Elke dienst in de 40-dagentijd zal een sticker worden geplakt op een bloem die met pasen dan ook "helemaal in bloei zal staan".

Projekt 40d 2018 4  Projekt 40d 2018 4

28 januari hebben we voor de tweede keer een KingsKids viering gehad. Wederom een groot succes met maar liefst 31 kinderen. Het thema was "Gierig of gul ". Het sleutelvers wat daarbij hoorde was: "Wees goed, vrijgevig en bereid om te delen".
De kinderen hebben het sleutelvers weer aan hun keycord meegekregen. Dit keycord wordt elke keer weer meegenomen naar KingsKids en hieraan verzamelen we alle sleutelverzen. We hopen dat het zo een hele verzameling van sleutelverzen wordt.
We starten elke keer met het liedje "Welkom welkom". Vervolgens wordt het thema ingeleid d.m.v. een ballonnenspel en het liedje "Eerlijk delen" van Elly en Rikkert.
We zijn daarna in drie leeftijdsgroepen uit elkaar gegaan om het thema uit te diepen.
In groep 1 t/m 3 hebben we het filmpje "Zandkasteel" afgespeeld en vervolgens met de kinderen besproken.
In groep 4 t/m 8 hebben we een spel met vragen- en opdrachtkaartjes gedaan. Met dit spel kon je snoepjes winnen, maar ook weer verliezen.
De boodschap voor alle groepen was: Het valt niet mee om met anderen te delen. We weten hoe moeilijk het is maar Jezus zegt dat het beter is om vriendelijk en gul te zijn. Gierigheid staat vriendschap in de weg.
Vervolgens is er geknutseld en hebben we uitgedeeld in de kerk.
Het was wederom een groot succes en we zien jullie graag allemaal weer op 25 maart 2018!

Het KingsKids team.

kerkenraad  kerkenraad    kerkenraad

kerkenraad  kerkenraad

De chauffeur die betrokken was bij het ongeval van Durkje is, net als wij allen, erg aangeslagen door wat er gebeurd is. Zijn vriendin en de baas van het bedrijf waarvoor hij reed waren aanwezig bij de dienst van afscheid. Toen we na afloop hoorden dat het erg slecht met de chauffeur ging is het initiatief genomen om hem en zijn vriendin na de dienst van 7 januari de kaart van Jan-en-alleman te sturen als blijk van medeleven van onze kant. Naar aanleiding van die kaart kregen we het volgende e-mailtje terug:

Lieve mensen van Eastermar.

Wij zijn diep onder de indruk en dankbaar voor jullie steun bij hetgeen ons is overkomen. We vinden het verschrikkelijk wat er is gebeurd en hopen dat we het uiteindelijk een plekje kunnen geven.
Voor ons was mevr. Brander een onbekende, maar inmiddels hebben we haar namens u allen leren kennen als een vrouw die voor iedereen klaar stond en we vinden het zo erg dat haar leven op zo'n manier heeft moeten eindigen.
Daar zijn geen woorden voor.
De warmte en steun van jullie geeft ons kracht om dit te helpen verwerken. Wij zijn er nog steeds helemaal van ondersteboven.
Aangezien mijn vriend Gerard zelf de woorden niet kan vinden, schrijf ik namens hem. Het is ook mijn email en adres hierboven.
Wij danken u nogmaals diep uit ons hart voor uw lieve kaart.

Groeten Gerard en Stella

Er is een ster geboren
Uit liefde van de mens
Voor iedereen te stralen
Voor haar zelf bijna geen wens
Voor iedereen tijd en aandacht
Een ander ging altijd voor
Door een noodlottig ongeval
Nu in een engelen koor
Elke nacht is daar die ster nu
En denken we aan haar
Het leven zal nooit hetzelfde zijn
Door het verschrikkelijke ongeval aan het einde van het jaar

 

     Op donderdag 4 januari heeft Eastermar afscheid genomen van Durkje Brander. In een stijlvolle, ingetogen afscheidsdienst in de Hege Stins is Durkje Brander op waardige wijze herdacht in een kerk die volledig was bezet door familie, vrienden en bekenden van Durkje Brander. In de dienst, die geleid werd door Ds. M. Stougie - de Wit, werd Durkje getypeerd als iemand die zich in haar leven steeds heeft ingezet voor de medemens, in Eastermar en ook daarbuiten.
     Door René en Marianne Sollie werd Durkje herinnerd als iemand die liefdevol betrokken was bij iedereen (mens, plant en dier) om haar heen en als iemand die 'wijze, niet oordelende adviezen gaf'. En zo was het ook.
     Indrukwekkend was ook het door Rienk Vlieger gemaakte en voorgedragen gedicht over Durkje en haar hondje Sarah.Vertegenwoordigers van verschillende groepen/organisaties hebben zeven kaarsen aangestoken als teken van de verbondenheid die Durkje met velen had. Tevens symbool voor het licht wat zij voor mensen is geweest.


We zullen haar, wandelend met Sarah, missen in Eastermar.

Durkje afscheid

Dat was het thema van de kerstnachtdienst in De Hege Stins. In een geheel gevulde kerk konden alle aanwezigen naar hartelust kerstliederen zingen. Deze samenzang werd begeleid door fanfare Joost Wiersma uit Jistrum o.l.v. Johan Postma. Jozef en Maria, de herders, de wijzen, ze waren er allemaal. De dienst was georganiseerd door het missionair team en het openingswoord werd gedaan door Sytze Taekema.

De lezingen van het kerstevangelie werden gedaan door Jozef, Maria en één van de herders. Het gebruik van een smartphone door Jozef was hierbij bepaald opvallend :-)

Ds Wim Stougie diepte het thema verder uit.

Er werd één collecte gehouden en deze was bestemd voor Samenloop voor Hoop. Sippe Wijnsma legde  nog een keer uit wat Samenloop voor Hoop behelst en waarom dit zo belangrijk is.

Al met al een zeer geslaagde kerstnachtdienst.

Knd 1 Knd 1

Knd 1 Knd 1

Knd 1 Knd 1

Knd 1 Knd 1

   

Het was u al opgevallen dat er de laatste tijd veel steigerwerk in onze kerk aanwezig was. Deze steigers waren nodig om van onze Kerkramen Thermopaneramen te maken. Om de buitenkant (monument) in ere te laten is gekozen om de nieuwe extra ramen binnen te plaatsen. En dat was geen kleinigheid.

Onder leiding van Niek Veltman (met zijn twee kompanen Pieter Lyklema en Tjip de Vries) is een enorm stuk werk verzet. En dan heb ik het niet alleen over het plaatsen van de ramen maar ook over de vele malen dat de steigers weer moesten worden opgebouwd en afgebroken, om alle activiteiten in de kerk gewoon door te kunnen laten gaan. In totaal is er 8 (!) keer opgebouwd/afgebroken in een tijdsbestek van 4 weken om dit voor elkaar te krijgen.

Maar het werk is nu klaar en zoals jullie kunnen zien is deze klus erg goed geslaagd,
We hopen zo aanzienlijk op de stookkosten te besparen, en dat is weer goed voor het milieu en onze portemonnee de)

Vakwerk mannen!!
Namens onze gemeente hartelijk dank voor jullie inzet (en vakmanschap).

Namens de kerkrentmeesters, K Land.

Ramen 1 ramen 2

 

A- A A+