Logo Lokaal loket Wilt u het omgaan met de computer, laptop, tablet of smartphone beter onder de knie krijgen?
Of een DigiD cursus volgen om digitaal contact te kunnen hebben met alle overheidsinstellingen?
Dat kan komende winter, bij voldoende deelname, in Eastermar worden georganiseerd.SeniorWeb Burgum en de bibliotheek zijn bereid deze cursussen in Eastermar te geven.          
SeniorWeb burgum 

Maandag 28 januair 2019 wordt er een informatieochtend gehouden waar toegelicht zal worden wat de cursussen precies inhouden en wat de kosten zijn. Dan kan er ook ingeschreven worden voor deze cursussen.

In februari 2019 zullen de cursussen van start gaan, mits er genoeg deelnemers zijn natuurlijk.

Doarpsbelang Eastermar en Lokaal Loket roepen u op deze kans niet aan u voorbij te laten gaan. Kom in ieder geval naar de informatieochtend. Het verplicht u tot niets.

A- A A+