Op zondag 25 november j.l. zijn in de kerk van Eastermar de overledenen van het afgelopen (kerkelijk) jaar herdacht. In een volle kerk waarin Ds Martina Stougie-De Wit voorging stond het schriftgedeelte Exodus 3: 1-5 centraal. Hierin is het verhaal van de brandende braamstruik (prachtig verbeeld in het bloemstuk) beschreven waarin God zich voor het eerst bekend maakt als “Ik ben degene die er altijd is”. In de preek kwam naar voren hoe moeilijk het is om te troosten. Als voorbeeld vertelde Martina het verhaal van Samuel Wells. 

  

ehzondag 1

 

Na de preek zongen we het lied “hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam” onder begeleiding van Sarah Stougie (piano) en Elise Westerhof (zang). Daarna las Jellie Hospes een gedicht voor dat zij van Durkje Brander had gekregen bij het overlijden van haar moeder.

Deze anglicaanse voorganger uit Londen wist treffend weer te geven dat wij als mensen de neiging hebben om altijd en overal te zoeken naar oplossingen. Hoe goed bedoeld ook, vaak zitten mensen met een verdriet niet te wachten op oplossingen maar veel meer op aandacht. Ook al kunnen we “niets doen”, door bij mensen te zijn in hun verdriet en rouw kunnen we tot steun zijn, ook als we niet weten wat we zeggen moeten. En dat we mogen weten dat God er altijd bij zal zijn.

 

 

Vervolgens werden de 6 overleden gemeenteleden herdacht door het noemen van hun namen waarbij familieleden een witte roos konden plaatsen in een vaas. Hier volgen hun namen: 
Op 21 oktober 2017 overleed Nieske van der Ploeg-Postma, zij werd 90 jaar.
Op 24 november 2017 overleed Roelof Annema, hij werd 78 jaar.
Op 29 december 2017 overleed Durkje Brander, zij werd 78 jaar.
Op 31 december 2017 overleed Beitske Brouwer-Leenstra, zij werd 87 jaar.
Op 27 juli 2018 overleed Eelkje Plantinga – de Vries, zij werd 98 jaar. 
Op 15 oktober 2018 overleed Pieter de Jong, hij werd 85 jaar.
Ook werd een roos geplaatst voor diegenen die eerder zijn overleden en waarvan de namen niet meer genoemd worden.

 

ehzondag 3  
Na deze herdenking was er gelegenheid voor iedereen om een kaarsje te ontsteken voor in de kerk. Dit ter nagedachtenis aan dierbaren uit de eigen omgeving die zijn overleden. Sarah en Elise zongen tijdens het ontsteken van de tientallen kaarsjes nog enkele prachtige liederen.
Ter nagedachtenis aan overledenen worden het hele jaar door gedenksteentjes aangemaakt en in de kerk bewaard. Alle 6 steentjes lagen nu voor in de kerk. Na afloop van de dienst konden familieleden het steentje en de roos als herinnering aan hun dierbare (en deze dienst) mee naar huis nemen.   
 

ehzondag 2 ehzondag 4

 

 

A- A A+