Skip to main content

logo-PKN-Eastermar

Geloof-Hoop-Liefde

Corona en de kerk

Zoals u weet zijn sinds de persconferentie van zaterdag 18 december de coronamaatregelen weer aangescherpt. Als vervolg hierop is door het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) geadviseerd aan de kerken om de diensten digitaal uit te zenden en de gemeenteleden en andere belangstellenden uit te nodigen om digitaal/online mee te vieren. Alleen het noodzakelijke “personeel” om een dienst te kunnen houden en uitzenden mag in het gebouw aanwezig zijn.

Helaas kunt u dus niet live aanwezig zijn bij de diensten de komende tijd, in elk geval t/m zondag 16 januari. We begrijpen dat dit voor veel mensen een grote teleurstelling is. Ook wij als moderamen betreuren het zeer dat we de geboorte van onze Here Jezus Christus alweer niet gezamenlijk in de Hege Stins kunnen vieren. En ook op Oudejaarsavond kunnen we niet samenkomen om het jaar gezamenlijk af te sluiten. Toch hopen we dat we online met elkaar verbonden zullen zijn en dat ook zullen ervaren. God, -Immanuël-, is erbij, waar je ook bent. In de kerk of thuis, of onderweg.

Dat Zijn Licht, dat schijnt in de duisternis, u mag blijven verlichten.
En verder natuurlijk goede Kerstdagen en een gezond Oud & Nieuw,
dat is onze wens en bede,

moderamen van de PG Eastermar,
Nico en Tine Hoekstra,
Atse Atsma,
Jan Boersma,
Klaas Dijkstra,
Martina Stougie

  • Aangemaakt op .