Directe hulp

Eens in de twee jaar brengt een bestuursdelegatie van Famtofam een bezoek aan het werkgebied in Armenië. Zo ook dit jaar. In oktober gaan wij (Elle en Jantsje Hoekstra, samen met onze voorzitter Gjalt Voolstra) weer een week naar (de ruïnes van) Gyumri, de stad waar alle kinderen wonen die in het Famtofam sponsorprogramma zijn opgenomen.


Dergelijke bezoeken dienen verschillende doelen.
• We willen onze 3 contactpersonen daar een hart onder de riem steken en met hen een aantal praktische zaken bespreken. Deze 3 dames bezoeken jaarlijks al onze 230 sponsorkinderen en moeten hun werk vaak onder zeer moeilijke omstandigheden doen.
• We gaan contacten leggen die moeten leiden tot de oprichting van een Famtofam Studiefonds. Het is nu zo dat kinderen van 4-18 jaar in aanmerking voor deelname aan het Famtofam sponsorprogramma. Daarna ‘laten we ze los’. Jonge mensen die daarna kunnen en willen gaan studeren krijgen daarvoor meestal niet de kans, om de simpele reden dat daarvoor geen geld is. Famtofam wil proberen een studiefonds op te zetten om deze jonge mensen toch een studie te kunnen laten volgen.
• Daarnaast gaan we deze keer spullen kopen voor een weeshuis in Gyumri. De Gereformeerde kerk in Harkema heeft eerder dit jaar een actie gevoerd voor Famtofam. Deze actie heeft bijna € 1.500 opgebracht. We gaan het weeshuis bezoeken en samen met de staf spullen kopen waaraan dringend behoefte is. Van deze actie maken we beeldmateriaal wat we in Harkema willen laten zien. Zo kan men met eigen ogen zien hoe hun geld is besteed en vaststellen dat ‘alles op de goede plek is aangekomen’.
• Ook hopen we weer een aantal gezinnen te bezoeken die in bittere armoede moeten zien rond te komen. Het is elke keer weer confronterend om te ervaren hoe ellendig hun situatie is. Dat alles leidt soms dan ook tot dramatische gebeurtenissen. In dit verband verwijs ik nog maar eens naar het drama in de familie Kareni waar de vader er geen gat meer inzag en zichzelf van het leven beroofde en een vrouw met 5 kleine kinderen achterliet (ik berichte hierover eerder dit jaar).


Bent u al sponsor van een kind? Dan bestaat de mogelijkheid om ons een klein kadootje mee te geven voor uw sponsorkind. Wij zorgen er dan voor dat dat in het gezin wordt afgeleverd.
Sponsort u nog gen kind? In dat geval willen we u vragen nog eens na te denken of ook ú niet een kind zou willen sponsoren. Voor slechts € 15 per maand helpt u al een kind en daarmee het hele gezin. Voor uitgebreide informatie verwijs ik graag naar onze (vernieuwde) website www.famtofam.nl . Vanzelfsprekend mag u ook contact met ons opnemen.
Elle Hoekstra
communicatie@famtofam.nl

Op zaterdag 8 oktober a.s. organiseert de World Servantsgroep Eastermar een schitterende kuiertocht door de prachtige Fryske Wâlden. Er kunnen 2 afstanden worden gelopen: 10 km en 20 km. De tocht komt langs de mooiste plekjes. Er kan worden ingeschreven bij Herbergh De Parel (van 13.00 - 14.00 uur), midden in het dorp. Vandaar wordt ook gestart. Door mee te doen steunt u de World Servantgroep van Eastermar die haar eigen kosten moet dragen van deze missie.

Om het geld hoeft u het niet te laten. Deelname kost slechts € 12. Deze kosten zijn inclusief koffie/thee. Wanneer u zich vooraf inschrijft ontvangt u bovendien € 2 korting.

De opbrengst komt geheel ten goede aan World Servants Eastermar.

Wees sportief, doe mee en steun ons!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Jan Bijlsma, 0512-47,2411, janbijlsma1@gmail.com

Dykswaletocht 1

Zondag 13 oktober wordt de dienst door de diaconie ingevuld.

De diaconie heeft gekozen om deze dienst in te vullen rond het werk van World Vision.

Voorganger is de heer Arnold Wienen

World Vision is al bijna 70 jaar gespecialiseerd in het beschermen van de meest kwetsbare kinderen en mensen in nood, op alle mogelijke manieren. Het begon allemaal  in 1947, toen onze oprichter Bob Pierce de laatste $5 die hij had, weggaf om te zorgen voor een verlaten Chinees meisje. In 1979 ging de toenmalige CEO Stan Mooneyham zelfs zover, dat hij een groot schip kocht om vluchtelingenfamilies te redden die op zee in Vietnam waren gestrand.

Zelf zegt World Vison over haar missie: “Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Matteüs 25: 35, 36
Kijken we om ons heen dan zien we een gebroken wereld. Landen die verwoest worden door oorlog. Kinderen die opgroeien zonder ouders. Er is honger en verdriet. Een wereld zoals God het niet heeft bedoeld. In de Bijbel gaan meer dan 2.000 teksten over armoede en onrecht. God wil ons duidelijk iets leren over onze rol in deze gebroken wereld. Maar wat precies? Wat kunnen wij concreet betekenen voor al die mensen in nood?".

We geloven dat ieder kind een hoopvolle toekomst verdient. We werken met de meest kwetsbare kinderen in de wereld zodat ze het leven in al haar volheid kunnen ervaren. Onze inspanningen dragen bij aan onze belofte aan de meest  kwetsbare kinderen.

Voor alle informatie over World Vision verwijzen we naar hun website World Vision

Schermafbeelding 2016 09 28 om 14.10.52

IMG 0272  IMG 0273

Op 8 oktober hebben we voor de 1e keer Rock Solid gehad met klas 1. De ruimte was voor deze ene keer veranderd in een tijdmachine waarmee we razendsnel ver terug konden gaan in de tijd. We konden zelfs een discipel van Jezus invliegen! De avond was heel geslaagd.

Met elkaar gesproken over vriendschap en vertrouwen; iedereen zit op een nieuwe school, in een nieuwe klas; hoe maak je vrienden, hoe hou je vrienden, vertrouw je elkaar enmet wie zou je vriend willen zijn (Justin Bieber, DoutzenKroes, Geert Wilders)??  

Is God je vriend en spreek je hem ook dagelijks, reserveer je tijd voor God in je agenda?

Allemaal vragen die we besproken hebben.

Het was een mooie ochtend, met aan het eind een stukje brood naar aanleiding van een verhaal over een Pater die brood uitdeelde aan zwervers en daklozen in zijn stad. 

Tot de volgende keer, 

Michel an Holsteyn en Wytske Zandstra

IMG 0293

IMG 0294

 

Het is inmiddels een traditie geworden: een speciale, gezellige middag voor onze senioren. Ook nu weer werd deze middag georganiseerd door Truus van der Meer, Piertsje Hogendorp en Tine Hoekstra. Zij hadden weer een aantrekkelijk programma opgesteld.

20161013 160736

Uit Berchhiem waren overgekomen: de familie Van der Velde en de familie Algra. Vanuit Bennemastate was Anneke Slaaf gebracht. Fijn dat zij er ook bij konden zijn. Anneke reed voor het eerst over de centrale as en dat was voor haar een hele ervaring.

20161013 142603  20161013 133058


Na samenzang met muzikale begeleiding van de vaste muzikant Oebele Wagenaar moesten 22 vragen worden beantwoord aan de hand van foto’s uit Eastermar.
Soms werd het een hele discussie, met name over Atse drup.
Truus las een prachtig verhaal voor over een huisarts die de Elfstedentocht op schaatsen maakte.
Het was een erg gezellige middag en het was al bijna half zes toen iedereen weer naar huis ging.

In totaal hebben 22 belangstellenden deze mooie middag meegemaakt.

20161013 160530  20161013 160549  20161013 160644

Vrijdagmorgen 14 oktober hebben we de eerste ontmoeting gehad met vrouwen van het azc van Burgum.
Om negen uur startten we in de Hege Stins voor overleg en een kort gebed. Daarna reden een aantal vrouwen naar het azc om de gasten, eventueel met hun kinderen, op te halen. De achterblijvers maakten alvast alles klaar voor de koffietafel en het creatieve programma.
Hoewel er woensdagavond al een aantal vrouwen was uitgenodigd om te komen, stond er bij de poort van het azc nog niemand te wachten, maar na een tijdje lukte het om met vier vrouwen en een kind terug te rijden.
De koffietafel zag er uitnodigend uit. Sjoukje Dijkstra en Alexandra Dantuma verzorgden de inleiding. Het onderwerp ging over de herfst: oogsttijd, vruchten, de druivenoogst. Daarbij lazen we uit de Bijbel Johannes 15: 1 en verder, in het Nederlands, het Engels en het Arabisch: “De ware Wijnstok”. Daarna zongen we een lied, dat ook voor hen bekend was. Het is altijd weer mooi om te zien en te voelen, dat er verbinding is tussen “ons’ en “hen”.
Vol plezier begonnen we aan het creatieve gedeelte, ook verzorgd door Sjoukje en Alexandra: het maken van een herfststukje met een pompoen. Onze ervaring is altijd weer, dat de vrouwen van het azc het prachtig vinden om op deze manier bezig te zijn. Er ontstaan leuke gesprekken, de sfeer is ontspannen en warm.
Hierna werden de vrouwen weer terug gebracht. De ochtend was in alle opzichten goed voorbereid en geslaagd. Dat geeft ons moed om door te gaan.

IMG 2741   IMG 2742 

IMG 2744   IMG 2745

A- A A+