De gemeenteavond is dit voorjaar gepland op 9 maart na de dienst “Bidstond voor gewas en arbeid” in de Hege Stins.
logo PKN EastermarDe kerkenraad wil graag met de gemeenteleden van gedachten wisselen over het rapport "Taken en structuur kerkenraad". (+bijlagen)

 

 

Agenda gemeenteavond 9 maart

Welkom           L vd Zee-vd Heide- voorzitter kerkenraad.

Opening         W.M. Stougie

Vaststelling agenda

Notulen gemeenteavond 29 april 2015.

Rapport “taken en structuur kerkenraad”

Rondvraag

Sluiting

A- A A+