Wil een website aantrekkelijk blijven voor bezoekers dan is het noodzakelijk dat de geboden informatie actueel is. Om de aangeboden informatie snel een correct op de website te krijgen is een webmaster (iemand die de website wijzigt) nodig.
Vanaf het begin van de website van onze kerkelijke gemeente werd deze taak vervuld door Simon Bosma. De laatste paar jaar werd hij daarin bijgestaan door Sijtze Annema. Afgelopen voorjaar heeft Simon aangegeven dat hij wil stoppen als webmaster. Simon heeft de huidige site, die sinds 2012 online is, telkens bijgehouden. Maar ook de vorige website heeft hij enige tijd beheerd. Verder is het zo dat Sijtze is gaan studeren en daarom is hij verhuisd naar Groningen. Daardoor is ook hij niet meer beschikbaar om aanpassingen door te voeren.
Daarom heeft het college van kerkrentmeesters moeten omzien naar een nieuwe webmaster en deze is gevonden in de persoon van Elle Hoekstra. Per 1 september j.l. heeft Elle het stokje overgenomen van Simon en Sijtze. Wij danken Simon en Sijtze voor hun inzet van de afgelopen jaren en wensen Elle veel succes toe met zijn nieuwe functie.
Verder willen we u vragen om kopij aan te leveren voor onze website. Vaak zijn er veel zaken en gebeurtenissen binnen onze gemeente die het vermelden waard zijn. Aarzel dan niet en stuur een foto, berichtje of verslagje naar de webmaster (email-adres: mail@pgeastermar.nl ) en hij zorgt ervoor dat het op de website wordt gezet.


Namens de kerkrentmeesters,
Klaas Land

A- A A+